fbpx
ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร
Wongsakorn

สาขาที่กำลังเรียน/งานที่กำลังทำ

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

หลักสูตรที่เรียน

Basic Grammar Course

รู้สึกประทับใจ หรือเข้าใจเรื่องใดมากขึ้นเป็นพิเศษจากหลักสูตรที่เรียน

ได้รู้การใช้ grammar ที่ถูกต้องและได้รู้ความหมายของคำศัพท์มากขึ้น

การอธิบายของอาจารย์ในส่วนใดบ้าง ที่ทำให้เข้าใจภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นหลังจากการเรียน

การยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างและการสรุปเนื้อหาที่สอนไม่ยืดยาวจนน่าเบื่อทำให้อยากเรียนต่อๆไป

ตั้งใจจะนำความรู้ภาษาอังกฤษไปต่อยอดในด้านใดบ้าง

การสอบวัดระดับหลายๆอย่างและการสื่อสารเมื่อต้องพบเจอชาวต่างชาติ

แชร์เทคนิควิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของท่าน

ตั้งใจเรียนพยายามจดจำและนำไปใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะได้ไม่ลืมในสิ่งที่เรียนรู้ไป

อยากฝากบอกอะไรกับอาจารย์ปริญญ์ (ว่ามาเลย ^_^)

ขอบคุณอาจารย์มากครับที่สอนให้ส่วนของ basic grammar ทำให้มีพื้นฐานแน่นขึ้นและสามารถนำไปต่อยอดได้อีกในหลายๆด้าน ขอบคุณอาจารย์ปริญญ์ที่จัดทำคอร์สนี้ขึ้นมาครับ