fbpx
ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร
IMG20190918122417

สาขาที่กำลังเรียน/งานที่กำลังทำ

อาจารย์

ทำไมถึงไว้ใจ และเลือกเรียนหลักสูตร Basic Grammar โดยอาจารย์ปริญญ์

ได้ทดลองเรียนก่อนเรียนจริงแล้วรู้สึกว่า การสอนการอธิบาย การยกตัวอย่างของอาจารย์ชัดเจน เข้าใจ เห็นภาพที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้

การอธิบายของอาจารย์ในส่วนใดบ้าง ที่ทำให้ท่านเข้าใจหลักไวยากรณ์ (grammar) มากยิ่งขึ้นหลังจากการเรียน

การนำเข้าสู่เนื้อหา การอธิบายพร้อมมีตัวอย่าง และการสรุปปิดท้ายทุกครั้งในแต่ละบทเรียน

รู้สึกประทับใจ หรือเข้าใจเรื่องใดมากขึ้นเป็นพิเศษจากหลักสูตรที่เรียน

ทุกบทเรียน เพราะห่างจากการใช้ไวยากรณ์มานาน บางเรื่องลืมไปแล้ว

ตั้งใจจะนำความรู้ด้านไวยากรณ์ (grammar) ไปต่อยอดในด้านใดบ้าง

พัฒนาการเขียนตามหลักไวยากรณ์ที่ถูกต้อง

อยากแนะนำเพื่อน ๆ ที่สนใจเรียนหลักสูตร Basic Grammar (ไวยากรณ์พื้นฐาน) ของอาจารย์ปริญญ์ว่าอย่างไร

มีเนื้อหาครอบคลุมทุกประเด็น มีแบบทดสอบพร้อมเฉลยเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้น เรียนที่ไหน เวลาใดก็ได้ ดูฟังได้หลายครั้ง

อยากฝากบอกอะไรกับอาจารย์ปริญญ์ (ว่ามาเลย ^_^)

ขอบคุณที่ทำให้การพัฒนาภาษาเป็นไปด้วยความสะดวกสบาย ไม่ต้องนั่งเรียนในห้องเรียนก็ได้รับความรู้เหมือนกัน