fbpx
ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร
New-Doc-2019-04-25-12.24.26_1

สาขาที่กำลังเรียน/งานที่กำลังทำ

วิศวกรรมไฟฟ้า

ทำไมถึงไว้ใจ และเลือกเรียนหลักสูตร Basic Grammar โดยอาจารย์ปริญญ์

เห็นในเฟสบุ๊คและดูตัวอย่างคอร์สเรียนดูเเล้วเข้าใจดี

การอธิบายของอาจารย์ในส่วนใดบ้าง ที่ทำให้ท่านเข้าใจหลักไวยากรณ์ (grammar) มากยิ่งขึ้นหลังจากการเรียน

เรียนเเล้วมีแบบฝึกหัดทำให้

รู้สึกประทับใจ หรือเข้าใจเรื่องใดมากขึ้นเป็นพิเศษจากหลักสูตรที่เรียน

เข้าในในวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นมากครับ ก่อนหน้าคือไม่รู้อะไรเลย และสามารถเรียนในระดับที่สูงมากขึ้น

ตั้งใจจะนำความรู้ด้านไวยากรณ์ (grammar) ไปต่อยอดในด้านใดบ้าง

การสื่อสาร และสามารถทำข้อสอบ TOEIC ได้

อยากแนะนำเพื่อน ๆ ที่สนใจเรียนหลักสูตร Basic Grammar (ไวยากรณ์พื้นฐาน) ของอาจารย์ปริญญ์ว่าอย่างไร

เนื้อหาดีและมีแบบฝึกหัดให้ทำทุกหัวข้อเป็นการทบทวน

อยากฝากบอกอะไรกับอาจารย์ปริญญ์ (ว่ามาเลย ^_^)

ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับ ที่ทำเนื้อหาดีๆแบบนี้ ก่อนหน้าคือผมไม่รู้อะไรเลย ที่สำคัญเลยครับ ทำให้ทัศนคติเกี่ยวกับภาษาอังกฤษผมดีขึ้นมากครับ พร้อมที่จะเรียนรู้และเปิดรับครับ