fbpx
ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร
KMITL-Uniform-Portrait

สาขาที่กำลังเรียน/งานที่กำลังทำ

KMITL ENGINEERING (Mechanical)

ทำไมถึงไว้ใจ และเลือกเรียนหลักสูตร Basic Grammar โดยอาจารย์ปริญญ์

แบบฝึกหัดน่าสนใจ ทำให้เห็นภาพรวมของการเรียน

การอธิบายของอาจารย์ในส่วนใดบ้าง ที่ทำให้ท่านเข้าใจหลักไวยากรณ์ (grammar) มากยิ่งขึ้นหลังจากการเรียน

มีการยกตัวอย่างชัดเจน ทำให้เข้าใจโครงสร้าง

รู้สึกประทับใจ หรือเข้าใจเรื่องใดมากขึ้นเป็นพิเศษจากหลักสูตรที่เรียน

รูปแบบประโยคที่สามารถใช้ได้จริง

ตั้งใจจะนำความรู้ด้านไวยากรณ์ (grammar) ไปต่อยอดในด้านใดบ้าง

TOEIC / IELTS

อยากแนะนำเพื่อน ๆ ที่สนใจเรียนหลักสูตร Basic Grammar (ไวยากรณ์พื้นฐาน) ของอาจารย์ปริญญ์ว่าอย่างไร

ครอบคลุมแกรมม่าที่เราต้องรู้ในราคาเข้าถึงได้

ท่านสนใจอยากให้อาจารย์เปิดสอนหลักสูตรอื่น ๆ ใดเพิ่มเติม (สามารถระบุเป็นหัวข้อเฉพาะเจาะจงได้)

IELTS ทั้ง 4 พาร์ทเลยครับ

อยากฝากบอกอะไรกับอาจารย์ปริญญ์ (ว่ามาเลย ^_^)

ขอบคุณที่ตอบข้อความ INBOX ในเฟสเร็วครับ ดูใส่ใจเด็กดี