fbpx
ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร
รูป

สาขาที่กำลังเรียน/งานที่กำลังทำ

ว่างงาน

ทำไมถึงไว้ใจ และเลือกเรียนหลักสูตร TOEIC โดยอาจารย์ปริญญ์

อ่านรีวิวและเห็นโฆษณาในเฟสบุ้ค

การอธิบายของอาจารย์ในส่วนใดบ้าง ที่ทำให้ท่านเข้าใจข้อสอบ TOEIC มากยิ่งขึ้น เช่น ได้ tips, tricks เข้าใจสิ่งใดมากขึ้นบ้างหลังจากการเรียน

การแปลตรงตัวในทุก ๆ ประโยค ทำให้เราเกิดความจำคำศัพท์นั้น ๆ ได้ เพราะบางคำก็เจอบ่อย แต่ครูก็ยังแปลซ้ำ ทำให้เกิดการจำได้

รู้สึกประทับใจ หรือเข้าใจเรื่องใดมากขึ้นเป็นพิเศษจากหลักสูตรที่เรียน

ครูจะคอยแปลให้ตลอด ไม่สอนข้ามเพราะคิดว่านักเรียนเข้าใจได้เอง

ตั้งใจจะนำคะแนนจากการสอบ TOEIC เพื่อไปต่อยอดทำสิ่งใดบ้าง

สมัครงาน

อยากแนะนำเพื่อน ๆ ที่สนใจเรียนหลักสูตรของอาจารย์ปริญญ์ว่าอย่างไร

ราคาโอเค สะดวกเรียนเมื่อไรก็ได้