fbpx
ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร
Nutchapon

สาขาที่กำลังเรียน/งานที่กำลังทำ

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

หลักสูตรที่เรียน

Basic Grammar Course

รู้สึกประทับใจ หรือเข้าใจเรื่องใดมากขึ้นเป็นพิเศษจากหลักสูตรที่เรียน

ง่ายต่อความเข้าใจ

การอธิบายของอาจารย์ในส่วนใดบ้าง ที่ทำให้เข้าใจภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นหลังจากการเรียน

มีแบบฝึกหัดหลังเรียน

ตั้งใจจะนำความรู้ภาษาอังกฤษไปต่อยอดในด้านใดบ้าง

นำไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา

แชร์เทคนิควิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของท่าน

หมั่นทำแบบฝึกหัด

อยากฝากบอกอะไรกับอาจารย์ปริญญ์ (ว่ามาเลย ^_^)

ขอบคุณสำหรับความรู้ครับ