fbpx
ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร
Jarinthon-web

หลักสูตรที่สมัครเรียน
หลักสูตร “ปูทุกพื้นฐาน ทุก Parts เพื่อเข้าสอบ TOEIC”

ทำไมถึงไว้ใจ/เลือกเรียนหลักสูตร TOEIC กับ อ.ปริญญ์
การเรียนการสอนของอาจารย์ดูมีความน่าเชื่อถือ

การอธิบายของ อ.ปริญญ์ ในส่วนใด ทำให้ท่านเข้าใจข้อสอบ TOEIC มากยิ่งขึ้น
วิดีโอ หลังจากเรียนเสร็จพวก tips ต่าง ๆ

ประทับใจ/เข้าใจเรื่องใดมากขึ้นเป็นพิเศษ
คิดว่าน่าจะเป็น แบบทดสอบที่มีให้ทำ

จะนำคะแนน TOEIC ไปทำสิ่งใดต่อ
สมัครงาน

อยากแนะนำเพื่อน ๆ ที่สนใจเรียนหลักสูตรเรียนกับ อ.ปริญญ์ ว่าอย่างไร
ลองศึกษาหาข้อมูลกับอาจารย์ อาจารย์เก่งมาก ๆ ให้คำแนะนำที่ดี

อยากฝากบอกอะไรกับ อ.ปริญญ์ (ว่ามาเลย ^_^)
ขอบคุณอาจารย์ที่ให้คำแนะนำที่ดี ทุก ๆ ครั้งที่เรียนอาจารย์มีการสอนที่ดี มีเทคนิคการจำ การนำไปใช้ เหมาะสำหรับคนไม่มีพื้นฐาน สำหรับเรา จากนี้ไปต้องขยันเพิ่ม ๆ ขึ้น เพื่อทำให้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้