fbpx
ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร
S__20955234

สาขาที่กำลังเรียน/งานที่กำลังทำ

รับราชการ

ทำไมถึงไว้ใจ และเลือกเรียนหลักสูตร TOEIC โดยอาจารย์ปริญญ์

ต้องการทราบเทคนิคในการทำข้อสอบ

การอธิบายของอาจารย์ในส่วนใดบ้าง ที่ทำให้ท่านเข้าใจข้อสอบ TOEIC มากยิ่งขึ้น เช่น ได้ tips, tricks เข้าใจสิ่งใดมากขึ้นบ้างหลังจากการเรียน

เข้าใจเทคนิคในการฟังเพื่อจับใจความ และเทคนิคต่างๆ ในการทำข้อสอบ

รู้สึกประทับใจ หรือเข้าใจเรื่องใดมากขึ้นเป็นพิเศษจากหลักสูตรที่เรียน

เข้ารูปแบบในการทำข้อสอบ

ตั้งใจจะนำคะแนนจากการสอบ TOEIC ไปต่อยอดทำสิ่งใดบ้าง

นำผลการสอบไปยืนให้กลับหน่วยงาน

อยากแนะนำเพื่อน ๆ ที่สนใจเรียนหลักสูตรของอาจารย์ปริญญ์ว่าอย่างไร

จะบอกเพื่อนว่า คอร์สนี้มีการเรียนการสอนโดยเป็นการแนะนำเทคนิคในการสอบและรูปแบบการสอบ เพื่อให้ใช้เวลาในการเรียนน้อยลง