fbpx
ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร
011

สาขาที่กำลังเรียน/งานที่กำลังทำ

IT

ทำไมถึงไว้ใจ และเลือกเรียนหลักสูตร TOEIC โดยอาจารย์ปริญญ์

เป็นการสอนแบบ online สามารถเข้าเรียนตอนไหนก็ได้ อ. อธิบายเข้าใจง่าย

การอธิบายของอาจารย์ในส่วนใดบ้าง ที่ทำให้ท่านเข้าใจข้อสอบ TOEIC มากยิ่งขึ้น เช่น ได้ tips, tricks เข้าใจสิ่งใดมากขึ้นบ้างหลังจากการเรียน

เข้าใจ tips และ tricks และวิธีการแปลประโยคมากขึ้น

รู้สึกประทับใจ หรือเข้าใจเรื่องใดมากขึ้นเป็นพิเศษจากหลักสูตรที่เรียน

เข้าใจเรื่องรูปแบบของข้อสอบมากขึ้น

ตั้งใจจะนำคะแนนจากการสอบ TOEIC ไปต่อยอดทำสิ่งใดบ้าง

ปรับตำแหน่ง

อยากแนะนำเพื่อน ๆ ที่สนใจเรียนหลักสูตรของอาจารย์ปริญญ์ว่าอย่างไร

หลักสูตรนี้เหมาะกับคนที่ไม่มีเวลาที่จะไปเข้าเรียนกับผู้สอนโดยตรง สามารถจะเข้าเรียนตอนไหนก็ได้ และ อ.สอนเข้าใจง่าย

อยากฝากบอกอะไรกับอาจารย์ปริญญ์ (ว่ามาเลย ^_^)

อยากให้ปรับปรุ่งและ update เนื้อหาให้ทันสมัยอยู่เสมอ