fbpx
ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร
1556652748429 (1)

สาขาที่กำลังเรียน/งานที่กำลังทำ

telecommunication engineering

ทำไมถึงไว้ใจ และเลือกเรียนหลักสูตร Basic Grammar โดยอาจารย์ปริญญ์

เนื้อหาค่อนข้างเยอะใน ราคาประหยัด

การอธิบายของอาจารย์ในส่วนใดบ้าง ที่ทำให้ท่านเข้าใจหลักไวยากรณ์ (grammar) มากยิ่งขึ้นหลังจากการเรียน

การยกตัวอย่าง และการแสดงโครงสร้างเพื่อให้เข้าใจได้อย่างง่ายๆ และแยกออกเป็น part เพื่อความเข้าใจ

รู้สึกประทับใจ หรือเข้าใจเรื่องใดมากขึ้นเป็นพิเศษจากหลักสูตรที่เรียน

การใช้ do/does,have/has

ตั้งใจจะนำความรู้ด้านไวยากรณ์ (grammar) ไปต่อยอดในด้านใดบ้าง

การพูดและการเขียนในการทำงาน

อยากแนะนำเพื่อน ๆ ที่สนใจเรียนหลักสูตร Basic Grammar (ไวยากรณ์พื้นฐาน) ของอาจารย์ปริญญ์ว่าอย่างไร

ต้องลองเพราะราคามันประหยัด เลือกเรียนเรื่องที่สนใจได้ เนื้อหาเข้าใจง่าย

อยากฝากบอกอะไรกับอาจารย์ปริญญ์ (ว่ามาเลย ^_^)

ทำเนื้อหาที่levelเพิ่มขึ้นมาอีกนะคับ อยากให้อาจารย์สอนเพื่อเพิ่มความรู้อีก