fbpx
ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร
Songpon-web-150x150

หลักสูตรที่สมัครเรียน

หลักสูตร “Basic Grammar (ไวยากรณ์พื้นฐาน)”

ทำไมถึงไว้ใจ/เลือกเรียนหลักสูตร Basic Grammar กับ อ.ปริญญ์

อาจารย์สอนเข้าใจง่าย แนะนำได้อย่างละเอียด

การอธิบายของ อ.ปริญญ์ ในส่วนใด ทำให้ท่านเข้าใจหลักไวยากรณ์ (grammar) มากยิ่งขึ้น

การยกตัวอย่าง ชี้จุดให้สังเกตเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจมากกว่าการจำ

ประทับใจ/เข้าใจเรื่องใดมากขึ้นเป็นพิเศษ

Grammar และวิธีการใช้ tense

จะนำความรู้ด้านไวยากรณ์ (grammar) ไปต่อยอดในด้านใด

การเขียนบทความวิจัย หรือบทความวิชาการที่เป็นภาษาอังกฤษ

อยากแนะนำเพื่อน ๆ ที่สนใจเรียนหลักสูตรเรียนกับ อ.ปริญญ์ ว่าอย่างไร

อาจารย์สอนดี เข้าใจง่าย มีแบบฝึกหัดที่หลากหลาย น่าสมัครเรียน

อยากฝากบอกอะไรกับ อ.ปริญญ์ (ว่ามาเลย ^_^)

อาจารย์สอนดีมากเลยครับ