fbpx
ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร
35644884_1762442303842550_97717588385071104_n

สาขาที่กำลังเรียน/งานที่กำลังทำ

วิศวกรรม

ทำไมถึงไว้ใจ และเลือกเรียนหลักสูตร Basic Grammar โดยอาจารย์ปริญญ์

ได้ทดลองเรียนแล้วรู้สึกประทับใจ

การอธิบายของอาจารย์ในส่วนใดบ้าง ที่ทำให้ท่านเข้าใจหลักไวยากรณ์ (grammar) มากยิ่งขึ้นหลังจากการเรียน

มีแบบฝึกหัดทำให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้น

รู้สึกประทับใจ หรือเข้าใจเรื่องใดมากขึ้นเป็นพิเศษจากหลักสูตรที่เรียน

ประทับใจที่เน้นความเข้าใจมากกว่าความจำ

ตั้งใจจะนำความรู้ด้านไวยากรณ์ (grammar) ไปต่อยอดในด้านใดบ้าง

งานเขียน

อยากแนะนำเพื่อน ๆ ที่สนใจเรียนหลักสูตร Basic Grammar (ไวยากรณ์พื้นฐาน) ของอาจารย์ปริญญ์ว่าอย่างไร

แนะนำให้มาเรียนมีการแบ่งหัวข้อให้เรียนง่ายขึ้น

ท่านสนใจอยากให้อาจารย์เปิดสอนหลักสูตรอื่น ๆ ใดเพิ่มเติม (สามารถระบุเป็นหัวข้อเฉพาะเจาะจงได้)

หลักสูตรคำศัพท์และการใช้ในชีวิตประจำวัน

อยากฝากบอกอะไรกับอาจารย์ปริญญ์ (ว่ามาเลย ^_^)

อาจารย์สอนดีครับ ทำให้เข้าใจเนื้อหาในหลายๆส่วน