fbpx
ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร
IMG20130706047

สาขาที่กำลังเรียน/งานที่กำลังทำ

Accounting

ทำไมถึงไว้ใจ และเลือกเรียนหลักสูตร Basic Grammar โดยอาจารย์ปริญญ์

ดูตัวอย่างจาก facebook จากนั้นเข้ามาดูข้อมูลใน Website prinenglish.com และวีดีโอเกร็ดความรู้ พบว่าอาจารย์ปริญญ์สอนเข้าใจง่าย กระชับ ตรงประเด็น รวมถึงการเรียนในรูปแบบ online ซึ่งสะดวกกับคนที่ทำงานแล้ว

การอธิบายของอาจารย์ในส่วนใดบ้าง ที่ทำให้ท่านเข้าใจหลักไวยากรณ์ (grammar) มากยิ่งขึ้นหลังจากการเรียน

เนื้อหาสรุปกระทัดรัด มีการยกตัวอย่าง และมีข้อสอบในแต่ละบทเรียน

รู้สึกประทับใจ หรือเข้าใจเรื่องใดมากขึ้นเป็นพิเศษจากหลักสูตรที่เรียน

อธิบายได้เข้าใจมาก เนื้อหาเข้าใจง่าย แบ่งหัวข้อเรียนได้ละเอียดมาก

ตั้งใจจะนำความรู้ด้านไวยากรณ์ (grammar) ไปต่อยอดในด้านใดบ้าง

ในการทำงาน

อยากแนะนำเพื่อน ๆ ที่สนใจเรียนหลักสูตร Basic Grammar (ไวยากรณ์พื้นฐาน) ของอาจารย์ปริญญ์ว่าอย่างไร

Basic Grammar เป็นหลักสูตรที่มีการปูพื้นฐานตั้งแต่แรกเพื่อนำไปต่อยอดใน level ถัดๆไป

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อนำไปพัฒนา-ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น หรืออื่น ๆ

อยากให้มีหลักสูตร conversation

อยากฝากบอกอะไรกับอาจารย์ปริญญ์ (ว่ามาเลย ^_^)

ขอบคุณมากค่ะ ที่ทำให้เข้าใจภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น