fbpx
ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร
Imron

สาขาที่กำลังเรียน/งานที่กำลังทำ

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

หลักสูตรที่เรียน

Paragraph Writing Course

รู้สึกประทับใจ หรือเข้าใจเรื่องใดมากขึ้นเป็นพิเศษจากหลักสูตรที่เรียน

รู้สึกประทับใจกับการที่มีวิดีโออธิบายการทำแบบฝึกหัด หลังจากเรียนได้มีความเข้าใจในเรื่องการเขียนหลายๆรูปแบบ เข้าใจในการใช้คำเชื่อมต่างๆ

การอธิบายของอาจารย์ในส่วนใดบ้าง ที่ทำให้เข้าใจภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นหลังจากการเรียน

การอธิบายด้วยภาษาที่ไม่ซับซ้อน มีการยกตัวอย่างรูปแบบการเขียนเพื่อเสริมความเข้าใจ

ตั้งใจจะนำความรู้ภาษาอังกฤษไปต่อยอดในด้านใดบ้าง

จะนำความรู้ไปต่อยอดในด้านการทำงานเขียนต่างๆ ในอนาคต

แชร์เทคนิควิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของท่าน

เรียนรู้คำศัพท์ให้มากที่สุด จากนั้นเรียนรู้วิธีการใช้ผ่านการ ฟัง พูด อ่าน และเขียน

อยากฝากบอกอะไรกับอาจารย์ปริญญ์ (ว่ามาเลย ^_^)

อาจารย์สอนดีมากเลยครับ หลังจากเรียนคอร์สการเขียน ก็เข้าใจวิธีการเขียนมากขึ้น