fbpx
ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร
47689482_1935444869836488_2119225791144263680_o

ทำไมถึงไว้ใจ และเลือกเรียนหลักสูตร Basic Grammar โดยอาจารย์ปริญญ์

ลองทดลองเรียนแล้ว อ. สอนเข้าใจง่าย ชัดเจน เหมาะกับการปูพื้นฐานเริ่มแรก นำไปสู่การพัฒนาต่อในอนาคตได้

การอธิบายของอาจารย์ในส่วนใดบ้าง ที่ทำให้ท่านเข้าใจหลักไวยากรณ์ (grammar) มากยิ่งขึ้นหลังจากการเรียน

ตัวอย่างแบบทดสอบสามารถทำให้เห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้น

รู้สึกประทับใจ หรือเข้าใจเรื่องใดมากขึ้นเป็นพิเศษจากหลักสูตรที่เรียน

โครงสร้างไวยากรณ์ รู้สุกเข้าใจง่ายดี

ตั้งใจจะนำความรู้ด้านไวยากรณ์ (grammar) ไปต่อยอดในด้านใดบ้าง

การสอบวัดผล การใช้ชีวิตประจำวันด้านการสื่อสาร สร้างความมั่นใจ

อยากแนะนำเพื่อน ๆ ที่สนใจเรียนหลักสูตร Basic Grammar (ไวยากรณ์พื้นฐาน) ของอาจารย์ปริญญ์ว่าอย่างไร

เรียนเถอะครับ หลักสูตรดี ค่าเรียนไม่แพง

อยากฝากบอกอะไรกับอาจารย์ปริญญ์ (ว่ามาเลย ^_^)

ขอบคุณ อ. กับหลักสูตรดีๆนี้ครับ จะตั้งใจเรียน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับ