fbpx
ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร
IMG20180408112525

สาขาที่กำลังเรียน/งานที่กำลังทำ

วิทย์-คณิต

ทำไมถึงไว้ใจ และเลือกเรียนหลักสูตร Basic Grammar โดยอาจารย์ปริญญ์

ดูจากตัวอย่างการสอน

การอธิบายของอาจารย์ในส่วนใดบ้าง ที่ทำให้ท่านเข้าใจหลักไวยากรณ์ (grammar) มากยิ่งขึ้นหลังจากการเรียน

การยกตัวอย่าง

รู้สึกประทับใจ หรือเข้าใจเรื่องใดมากขึ้นเป็นพิเศษจากหลักสูตรที่เรียน

เข้าใจ Grammar มากขึ้น

ตั้งใจจะนำความรู้ด้านไวยากรณ์ (grammar) ไปต่อยอดในด้านใดบ้าง

ในด้านการเรียนและการประกอบอาชีพ

อยากแนะนำเพื่อน ๆ ที่สนใจเรียนหลักสูตร Basic Grammar (ไวยากรณ์พื้นฐาน) ของอาจารย์ปริญญ์ว่าอย่างไร

อาจารย์สอนดี เข้าใจง่าย

อยากฝากบอกอะไรกับอาจารย์ปริญญ์ (ว่ามาเลย ^_^)

สอนเข้าใจง่าย ทำให้เข้าใจเนื้อหามากขึ้นค่ะ