fbpx
ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร
C360_2019-01-25-10-44-21-512

สาขาที่กำลังเรียน/งานที่กำลังทำ

ข้าราชการ

ทำไมถึงไว้ใจ และเลือกเรียนหลักสูตร Basic Grammar โดยอาจารย์ปริญญ์

ประสบการณ์ ความรู้ของผู้สอน

การอธิบายของอาจารย์ในส่วนใดบ้าง ที่ทำให้ท่านเข้าใจหลักไวยากรณ์ (grammar) มากยิ่งขึ้นหลังจากการเรียน

อธิบายช้าดีค่ะ ละเอียดเข้าใจง่าย

รู้สึกประทับใจ หรือเข้าใจเรื่องใดมากขึ้นเป็นพิเศษจากหลักสูตรที่เรียน

ชอบไวยากรณ์เบื้องต้น เป็นการปูพื้นฐานที่ดี

ตั้งใจจะนำความรู้ด้านไวยากรณ์ (grammar) ไปต่อยอดในด้านใดบ้าง

ใช้ในการทำงาน

อยากแนะนำเพื่อน ๆ ที่สนใจเรียนหลักสูตร Basic Grammar (ไวยากรณ์พื้นฐาน) ของอาจารย์ปริญญ์ว่าอย่างไร

สอนเข้าใจง่าย แม้คนไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้

อยากฝากบอกอะไรกับอาจารย์ปริญญ์ (ว่ามาเลย ^_^)

สอนดีค่ะ เข้าใจง่าย