fbpx
ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร
Jessadaporn

สาขาที่กำลังเรียน/งานที่กำลังทำ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

หลักสูตรที่เรียน

Basic Grammar Course

รู้สึกประทับใจ หรือเข้าใจเรื่องใดมากขึ้นเป็นพิเศษจากหลักสูตรที่เรียน

ประทับใจในทุกๆเรื่องที่เรียนเลยครับ

การอธิบายของอาจารย์ในส่วนใดบ้าง ที่ทำให้เข้าใจภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นหลังจากการเรียน

ส่วนใหญ่จะเป็นพวก grammar ที่เป็นโครงสร้างประโยค พร้อมตัวอย่างอ่ะครับ

ตั้งใจจะนำความรู้ภาษาอังกฤษไปต่อยอดในด้านใดบ้าง

ทั้ง 4 ด้านเลยครับ ฟัง พูด อ่าน เขียน

แชร์เทคนิควิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของท่าน

ผมจะดูคลิปเนื้อหาให้เข้าใจเสียก่อน พอถึงเวลาที่ต้องทำแบบฝึกหัด ผมก็จะลงมือทำด้วยตัวเอง คำศัพท์ไหนที่ผมยังไม่รู้ ผมก็จะใช้ google translate ในการแปล แล้วผมก็จะจดคำแปลไว้ด้วย เวลามาอ่านซ้ำอีกรอบนึง จะได้เข้าใจและจำได้แม่นยำมากขึ้นครับ

อยากฝากบอกอะไรกับอาจารย์ปริญญ์ (ว่ามาเลย ^_^)

อาจารย์สอนดีมากเลยครับ ผมชอบ เข้าใจง่าย เรียนรู้ง่าย