fbpx
ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร
line_399046101580795

สาขาที่กำลังเรียน/งานที่กำลังทำ

พนักงานบริษัทเอกชน

ทำไมถึงไว้ใจ และเลือกเรียนหลักสูตร Basic Grammar โดยอาจารย์ปริญญ์

เพราะรีวิวดีและได้ดูตัวอย่างคลิป จึงสนใจวิธีการสอนที่กระชับและเข้าใจง่าย

การอธิบายของอาจารย์ในส่วนใดบ้าง ที่ทำให้ท่านเข้าใจหลักไวยากรณ์ (grammar) มากยิ่งขึ้นหลังจากการเรียน

การยกตัวอย่างประโยคและแบบฝึกหัดทำให้เข้าใจหลักการใช้แกรมม่ามากยิ่งขึ้น

รู้สึกประทับใจ หรือเข้าใจเรื่องใดมากขึ้นเป็นพิเศษจากหลักสูตรที่เรียน

Tense ต่างๆ เนื่องจากมีการยกตัวอย่างประโยคและหลักการใช้ที่ชัดเจน การเปรียบเทียบความแตกต่างในการใช้

ตั้งใจจะนำความรู้ด้านไวยากรณ์ (grammar) ไปต่อยอดในด้านใดบ้าง

การทำงาน ซึ่งแกรมม่าเป็นพื้นฐานของการสื่อสารและการเข้าใจในอนาคต

อยากแนะนำเพื่อน ๆ ที่สนใจเรียนหลักสูตร Basic Grammar (ไวยากรณ์พื้นฐาน) ของอาจารย์ปริญญ์ว่าอย่างไร

เป็นหลักสูตรที่ดี กระชับ ทำให้เข้าใจภาษาเรื่องพื้นฐานซึ่งเป็นแก่นที่สำคัญในการต่อยอดการฝึกภาษาในอนาคต

อยากฝากบอกอะไรกับอาจารย์ปริญญ์ (ว่ามาเลย ^_^)

ขอบคุณและอยากให้พัฒนาและเพิ่มหลักสูตรเยอะๆนะคะ