fbpx
ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร
1585234927861

สาขาที่กำลังเรียน/งานที่กำลังทำ

การบัญชี

ทำไมถึงไว้ใจ และเลือกเรียนหลักสูตร Basic Grammar โดยอาจารย์ปริญญ์

อ่านรีวิวแล้วน่าสนใจมากเลยค่ะ

การอธิบายของอาจารย์ในส่วนใดบ้าง ที่ทำให้ท่านเข้าใจหลักไวยากรณ์ (grammar) มากยิ่งขึ้นหลังจากการเรียน

ทุกส่วนเลยค่ะจากที่ไม่รู้เรื่องแกรมม่าเลยตอนนี้พอรู้บ้างแล้ว

รู้สึกประทับใจ หรือเข้าใจเรื่องใดมากขึ้นเป็นพิเศษจากหลักสูตรที่เรียน

คอนทินิวค่ะ

ตั้งใจจะนำความรู้ด้านไวยากรณ์ (grammar) ไปต่อยอดในด้านใดบ้าง

ด้านการสื่อสารค่ะ

อยากแนะนำเพื่อน ๆ ที่สนใจเรียนหลักสูตร Basic Grammar (ไวยากรณ์พื้นฐาน) ของอาจารย์ปริญญ์ว่าอย่างไร

เรียนเข้าใจง่ายอาจารย์อธิบายละเอียดมากทำให้เข้าใจมากขึ้นเยอะเลยค่ะ

ท่านสนใจอยากให้อาจารย์เปิดสอนหลักสูตรอื่น ๆ ใดเพิ่มเติม (สามารถระบุเป็นหัวข้อเฉพาะเจาะจงได้)

อยากให้เปิดสอนเรื่องการสื่อสารหน่อยค่ะการออกเสียงหรือสำเนียง

อยากฝากบอกอะไรกับอาจารย์ปริญญ์ (ว่ามาเลย ^_^)

ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่ทำหลักสูตรดีๆมาให้ได้เรียนในราคาที่ไม่แพงเลย