fbpx
ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

อาจารย์ให้คำปรึกษาดี เข้าใจง่าย อธิบายได้เห็นภาพ สามารถถามอาจารย์ได้ทุกเรื่อง

คุณนวคุณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วันนี้มาปรึกษาปัญหาภาษาอังกฤษเรื่องอะไรกับ อ.ปริญญ์ ปรึกษาเรื่องทำยังไงให้ฟัง พูดภาษาอังกฤษได้คล่อง และวิธีจำคำศัพท์ค่ะ ได้ความรู้-เทคนิค-เคล็ดลับ และช่วยไขข้อสงสัย-แก้ปัญหาเรื่องใดของท่านได้บ้าง จากคลินิกให้คำแนะนำภาษาอังกฤษโดย อ.ปริญญ์ ได้เเนวทางในการฝึกภาษาอังกฤษค่ะ ว่าควรเริ่มจากการฟังและการอ่าน ได้เทคนิคในการจำคำศัพท์ และได้เเนวคิดดี ๆ ในการในการเริ่มต้นฝึกภาษาเพราะโดยส่วนตัวเเล้วเป็นคนที่กลัวการพูดภาษาในระดับหนึ่ง ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไง แต่เพราะได้ฟังแนวคิดจากอาจารย์ในวันนี้ ทำให้ทัศนคติต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นค่ะ ประทับใจเรื่องอะไร-ได้รับประสบการณ์ที่ดีอย่างไรบ้าง จากการใช้บริการ English Clinic นี้ อาจารย์ให้คำปรึกษาดี เข้าใจง่าย อธิบายได้เห็นภาพ สามารถถามอาจารย์ได้ทุกเรื่อง ตั้งใจจะนำความรู้ที่ได้จาก English Clinic ในครั้งนี้ไปทำอะไร-ต่อยอดในด้านใด ใช้เป็นแนวทางในการฝึกภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาให้เก่งขึ้นทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน และนำไปใช้ต่อยอดในด้านการเรียน การทำงานค่ะ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อนำไปพัฒนา-ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น หรืออื่น ๆ ขอบคุณอาจารย์มาก ๆ นะคะ ที่ให้คำแนะนำในการฝึกภาษาว่าควรเริ่มจากอะไร ก่อนหน้านี้หนูรู้สึกว่าหนูไม่สามารถเก่งภาษาได้ แต่พอได้แนวคิดและเทคนิคจากอาจารย์ในวันนี้ ทำให้หนูรู้สึกว่า ถ้าหนูทำเป็นประจำและสม่ำเสมอหนูก็จะสามารถทำได้ค่ะ อยากฝากบอกอะไรกับ อ.ปริญญ์ (ว่ามาเลย […]

อาจารย์ใจดีมากเลยค่ะแนะนำทางด้านการฝึกฝน มีแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย อีกทั้งอาจารย์ยังประเมินพื้นฐานของเราเพื่อให้ง่ายต่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอีกด้วยค่ะ

คุณนครียา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วันนี้มาปรึกษาปัญหาภาษาอังกฤษเรื่องอะไรกับ อ.ปริญญ์ การฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ความรู้-เทคนิค-เคล็ดลับ และช่วยไขข้อสงสัย-แก้ปัญหาเรื่องใดของท่านได้บ้าง จากคลินิกให้คำแนะนำภาษาอังกฤษโดย อ.ปริญญ์ การฝึกฝนปรับปรุงทางด้านภาษาอังกฤษจากพื้นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ และการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มที่ และมีความมั่นใจมากขึ้น ประทับใจเรื่องอะไร-ได้รับประสบการณ์ที่ดีอย่างไรบ้าง จากการใช้บริการ English Clinic นี้ อาจารย์ใจดีมากเลยค่ะแนะนำทางด้านการฝึกฝน มีแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย อีกทั้งอาจารย์ยังประเมินพื้นฐานของเราเพื่อให้ง่ายต่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอีกด้วยค่ะ ตั้งใจจะนำความรู้ที่ได้จาก English Clinic ในครั้งนี้ไปทำอะไร-ต่อยอดในด้านใด จะนำไปใช้ในการทำงานการศึกษาต่อและการศึกษาหาความรู้รอบตัวโดยที่ไม่จำกัดแต่เพียงแค่ภาษาไทยเท่านั้น เพราะภาษาอังกฤษทำให้เรามีความรู้ที่กว้างขวางมากขึ้น และสามารถนำไปใช้ในการทำงานหรือการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อนำไปพัฒนา-ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น หรืออื่น ๆ อยากให้จัดกิจกรรมแบบนี้บ่อย ๆ ค่ะ การปรึกษามีความ private เป็นส่วนตัว บางทีอาจจะไม่เฉพาะแค่ในมหาวิทยาลัยเท่านั้น อยากให้จัดกับทางโรงเรียนมัธยมหรือน้อง ๆ มัธยมที่กำลังสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยก็สามารถได้รับการแนะแนวทางสำหรับการค้นหาตัวเองเพื่อการศึกษาต่อในอนาคตได้ เพราะเด็กสมัยนี้โชคดีค่ะ ได้เห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษมากขึ้นกว่าสมัยก่อน จึงคิดว่าภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก ๆ เลยค่ะ อยากฝากบอกอะไรกับ […]

อาจารย์เก่งมากครับ เป็นอาจารย์ที่สุดยอดเลยครับ

คุณปรมัย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วันนี้มาปรึกษาปัญหาภาษาอังกฤษเรื่องอะไรกับ อ.ปริญญ์ -การอ่าน-การฟัง ได้ความรู้-เทคนิค-เคล็ดลับ และช่วยไขข้อสงสัย-แก้ปัญหาเรื่องใดของท่านได้บ้าง จากคลินิกให้คำแนะนำภาษาอังกฤษโดย อ.ปริญญ์ ได้รับเทคนิคเยอะเลยครับ ประทับใจเรื่องอะไร-ได้รับประสบการณ์ที่ดีอย่างไรบ้าง จากการใช้บริการ English Clinic นี้ เข้าใจปัญหานักศึกษาได้ดีครับ ตั้งใจจะนำความรู้ที่ได้จาก English Clinic ในครั้งนี้ไปทำอะไร-ต่อยอดในด้านใด ต่อยอดการเรียน การทำงานในอนาคตครับ อยากฝากบอกอะไรกับ อ.ปริญญ์ (ว่ามาเลย ^_^) อาจารย์เก่งมากครับ เป็นอาจารย์ที่สุดยอดเลยครับ

อาจารย์สอบถามไม่กดดัน​ สอนเนื้อหาไปเรื่อยๆสบายๆ

คุณจิรภัทร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วันนี้มาปรึกษาปัญหาภาษาอังกฤษเรื่องอะไรกับ อ.ปริญญ์ การใช้ tense ต่างๆแปลงจาก​ ​active เป็น​ passive ได้ความรู้-เทคนิค-เคล็ดลับ และช่วยไขข้อสงสัย-แก้ปัญหาเรื่องใดของท่านได้บ้าง จากคลินิกให้คำแนะนำภาษาอังกฤษโดย อ.ปริญญ์ ได้เทคนิคการแปลง​tenseเป็นpassiveได้ง่ายขึ้นเข้าใจขึ้น ประทับใจเรื่องอะไร-ได้รับประสบการณ์ที่ดีอย่างไรบ้าง จากการใช้บริการ English Clinic นี้ อาจารย์สอบถามไม่กดดัน​ สอนเนื้อหาไปเรื่อยๆสบายๆ ตั้งใจจะนำความรู้ที่ได้จาก English Clinic ในครั้งนี้ไปทำอะไร-ต่อยอดในด้านใด ด้านภาษา ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อนำไปพัฒนา-ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น หรืออื่น ๆ เวลามีจำกัด อยากฝากบอกอะไรกับ อ.ปริญญ์ (ว่ามาเลย ^_^) ขอบคุณ​ค่ะ

ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะ ที่ให้คำแนะนำและแนวทางในการพัฒนาตนเองในด้านภาษาอังกฤษ

คุณมรรษกร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วันนี้มาปรึกษาปัญหาภาษาอังกฤษเรื่องอะไรกับ อ.ปริญญ์ เรื่องการพูดภาษาอังกฤษ ได้ความรู้-เทคนิค-เคล็ดลับ และช่วยไขข้อสงสัย-แก้ปัญหาเรื่องใดของท่านได้บ้าง จากคลินิกให้คำแนะนำภาษาอังกฤษโดย อ.ปริญญ์ ได้รับข้อมูลความรู้และแนวทางเพิ่มเติมมากขึ้น ประทับใจเรื่องอะไร-ได้รับประสบการณ์ที่ดีอย่างไรบ้าง จากการใช้บริการ English Clinic นี้ อาจารย์พูดคุยแบบเป็นกันเอง อาจารย์แนะนำวิธีและแนวทางที่จะพัฒนาตนเองในด้านภาษาอังกฤษได้อย่างครอบคลุม เข้าใจง่าย สามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวันได้ ตั้งใจจะนำความรู้ที่ได้จาก English Clinic ในครั้งนี้ไปทำอะไร-ต่อยอดในด้านใด ด้านการเรียนและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน อยากฝากบอกอะไรกับ อ.ปริญญ์ (ว่ามาเลย ^_^) ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะ ที่ให้คำแนะนำและแนวทางในการพัฒนาตนเองในด้านภาษาอังกฤษ

ชอบตรงที่พูดข้อสงสัยอะไรไปอาจารย์ก็จะตอบกลับมาเร็วมาก แล้วก็ส่งลิงก์ที่มีความรู้เกี่ยวกับประเด็นนั้นๆมาให้

คุณนริศรา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วันนี้มาปรึกษาปัญหาภาษาอังกฤษเรื่องอะไรกับ อ.ปริญญ์ เรื่องการอ่าน ทำข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ และการฟัง ได้ความรู้-เทคนิค-เคล็ดลับ และช่วยไขข้อสงสัย-แก้ปัญหาเรื่องใดของท่านได้บ้าง จากคลินิกให้คำแนะนำภาษาอังกฤษโดย อ.ปริญญ์ อาจารย์แนะนำให้อ่านบ่อยๆและอ่านข่าวภาษาอังกฤษ หรือเปิดข่าวฟังที่มีคำบรรยายภาษาอังกฤษด้วย จะช่วยทำให้เราคุ้นเคยมากยิ่งขึ้น ประทับใจเรื่องอะไร-ได้รับประสบการณ์ที่ดีอย่างไรบ้าง จากการใช้บริการ English Clinic นี้ ชอบตรงที่พูดข้อสงสัยอะไรไปอาจารย์ก็จะตอบกลับมาเร็วมาก แล้วก็ส่งลิงก์ที่มีความรู้เกี่ยวกับประเด็นนั้นๆมาให้ ตั้งใจจะนำความรู้ที่ได้จาก English Clinic ในครั้งนี้ไปทำอะไร-ต่อยอดในด้านใด นำไปใช้ในการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเพื่อที่จะไปศึกษาและทำงานต่อที่ต่างประเทศ อยากฝากบอกอะไรกับ อ.ปริญญ์ (ว่ามาเลย ^_^) อาจารย์เป็นกันเองมากเลยค่ะ ขอบคุณที่ให้คำแนะนำและคำปรึกษาที่ดีนะคะ 🙂

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำที่อาจารย์มีให้นะคะ ที่ช่วยในสิ่งที่เราไม่มั่นใจในข้อบกพร่องต่าง ๆให้เราเข้าใจมากขึ้น

คุณอัญชิสา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วันนี้มาปรึกษาปัญหาภาษาอังกฤษเรื่องอะไรกับ อ.ปริญญ์ ปรึกษาทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ความรู้-เทคนิค-เคล็ดลับ และช่วยไขข้อสงสัย-แก้ปัญหาเรื่องใดของท่านได้บ้าง จากคลินิกให้คำแนะนำภาษาอังกฤษโดย อ.ปริญญ์ ช่วยแก้ปัญหาในเรื่องเขียนที่ช่วยทำให้เรามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น มีการแนะนำให้ใช้คำที่หลากหลาย ในเรื่องการฟัง อาจารย์ก็ให้คำแนะนำโดยการฟังจากข่าว เป็นต้น ประทับใจเรื่องอะไร-ได้รับประสบการณ์ที่ดีอย่างไรบ้าง จากการใช้บริการ English Clinic นี้ อาจารย์จะให้เรายกตัวอย่างที่เรารู้สึกไม่มั่นใจว่าถูกมั้ยเพื่ออาจารย์ช่วยแก้ มีการให้คำยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้น ตั้งใจจะนำความรู้ที่ได้จาก English Clinic ในครั้งนี้ไปทำอะไร-ต่อยอดในด้านใด ตั้งใจจะนำคำแนะนำที่อาจารย์ให้มาไปใช้เพื่อการสอบและโอกาสอื่น ๆ อยากฝากบอกอะไรกับ อ.ปริญญ์ (ว่ามาเลย ^_^) ขอบคุณสำหรับคำแนะนำที่อาจารย์มีให้นะคะ ที่ช่วยในสิ่งที่เราไม่มั่นใจในข้อบกพร่องต่าง ๆให้เราเข้าใจมากขึ้น

อาจารย์พูดคุยเป็นกันเองมาก ให้คำแนะนำดีมาก ๆ เลย พอเราบอกว่าเรามีปัญหาตรงนี้ อาจารย์ก็บอกวิธีแก้ไข และให้คำแนะนำกับเรา ทำให้เรารู้ว่าเราควรพัฒนาตัวเองอย่างไรเพื่อให้มันดีขึ้นกว่าเดิม

คุณรุจิเรข คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วันนี้มาปรึกษาปัญหาภาษาอังกฤษเรื่องอะไรกับ อ.ปริญญ์ – เรื่องการใช้ Grammar ในชีวิตประจำวัน– การทำอย่างไรที่จะกล้าพูดภาษาอังกฤษ– การออกสำเนียงภาษาอังกฤษ ได้ความรู้-เทคนิค-เคล็ดลับ และช่วยไขข้อสงสัย-แก้ปัญหาเรื่องใดของท่านได้บ้าง จากคลินิกให้คำแนะนำภาษาอังกฤษโดย อ.ปริญญ์ ได้รู้วิธีเพิ่มทักษะของตัวเองให้เป็นคนที่จะกล้าพูดภาษาอังกฤษ โดยไม่ต้องกังวลว่าจะใช้ Grammar ที่ผิดแค่พูดเพื่อให้เขาเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อ และไม่ต้องห่วงเรื่องการใช้สำเนียงแต่อย่างใด แค่พูดให้ชัดถ้อยชัดคำของคำนั้น ๆ ก็พอแล้ว ทำให้เรากล้าพูดมากขึ้น และให้ลองหาหนังสือภาษาอังกฤษอ่านแล้วแปล เพื่อให้คุ้นชินกับคำศัพท์มากขึ้น 😉 ประทับใจเรื่องอะไร-ได้รับประสบการณ์ที่ดีอย่างไรบ้าง จากการใช้บริการ English Clinic นี้ อาจารย์พูดคุยเป็นกันเองมาก ให้คำแนะนำดีมาก ๆ เลย พอเราบอกว่าเรามีปัญหาตรงนี้ อาจารย์ก็บอกวิธีแก้ไข และให้คำแนะนำกับเรา ทำให้เรารู้ว่าเราควรพัฒนาตัวเองอย่างไรเพื่อให้มันดีขึ้นกว่าเดิม ตั้งใจจะนำความรู้ที่ได้จาก English Clinic ในครั้งนี้ไปทำอะไร-ต่อยอดในด้านใด ไปพัฒนาและฝึกฝนตัวเราเองนี้แหล่ะ เพราะอยากเป็นคนที่จะกล้าพูดภาษาอังกฤษโดยที่ไม่ต้องเขินอาย และมั่นใจมากขึ้นเมื่อสื่อสารกับผู้อื่น และให้ได้คะแนนภาษาอังกฤษดีขึ้น 😉 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อนำไปพัฒนา-ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น หรืออื่น ๆ อยากให้มีการจัดกิจกรรมดี ๆ […]

อาจารย์พูดคุยได้อย่างสบายๆเป็นกันเองมากค่ะ ถามได้ทุกเรื่องด้วย และขอบคุณสำหรับคำแนะนำต่างๆที่อาจารย์บอกมามากๆค่ะ

คุณกชพรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วันนี้มาปรึกษาปัญหาภาษาอังกฤษเรื่องอะไรกับ อ.ปริญญ์ – การฝึกอ่าน ฝึกแปลคำและประโยคต่างๆที่เป็นภาษาอังกฤษ– สอบ TOEIC ได้ความรู้-เทคนิค-เคล็ดลับ และช่วยไขข้อสงสัย-แก้ปัญหาเรื่องใดของท่านได้บ้าง จากคลินิกให้คำแนะนำภาษาอังกฤษโดย อ.ปริญญ์ – เทคนิคการฝึกอ่าน ฝึกแปลคำและประโยคที่เป็นภาษาอังกฤษ– การเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากสิ่งที่ชอบ ประทับใจเรื่องอะไร-ได้รับประสบการณ์ที่ดีอย่างไรบ้าง จากการใช้บริการ English Clinic นี้ อาจารย์เป็นกันเองค่ะ ให้คำแนะนำและเทคนิคต่างๆได้อย่างเปิดกว้างมากค่ะ ไม่จำเป็นต้องกดดันตัวเองอะไรมาก ปรับใช้และฝึกภาษาอังกฤษให้เข้ากับสิ่งที่ชอบจะได้เรียนรู้ได้ดีและสนุกกว่าค่ะเพราะเป็นคนที่อ่อนอังกฤษมากอาจารย์ก็ให้คำแนะนำได้เป็นอย่างดี ตั้งใจจะนำความรู้ที่ได้จาก English Clinic ในครั้งนี้ไปทำอะไร-ต่อยอดในด้านใด ด้านการใช้ในชีวิตประจำวัน /การปรับใช้กับการเรียน/การพัฒนาด้านภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้น อยากฝากบอกอะไรกับ อ.ปริญญ์ (ว่ามาเลย ^_^) อาจารย์พูดคุยได้อย่างสบายๆเป็นกันเองมากค่ะ ถามได้ทุกเรื่องด้วย และขอบคุณสำหรับคำแนะนำต่างๆที่อาจารย์บอกมามากๆค่ะ

อาจารย์ใจดี และพูดให้เข้าใจง่ายมาก ขอบคุณนะคะ – อาจารย์ใช้วิธีให้คิดเองไม่ได้บอกเฉลยเลยทำให้เราได้ฝึกใช้จริงและได้ความรู้ไปปรับใช้ได้จริง

คุณธนัชชา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วันนี้มาปรึกษาปัญหาภาษาอังกฤษเรื่องอะไรกับ อ.ปริญญ์ การเขียน resume ได้ความรู้-เทคนิค-เคล็ดลับ และช่วยไขข้อสงสัย-แก้ปัญหาเรื่องใดของท่านได้บ้าง จากคลินิกให้คำแนะนำภาษาอังกฤษโดย อ.ปริญญ์ ได้ทราบถึงข้อที่ควรควรปรับแก้ไขใน resume รวมทั้งการปรับแก้คำและไวยากรณ์ ประทับใจเรื่องอะไร-ได้รับประสบการณ์ที่ดีอย่างไรบ้าง จากการใช้บริการ English Clinic นี้ อาจารย์ใช้วิธีให้คิดเองไม่ได้บอกเฉลยเลยทำให้เราได้ฝึกใช้จริงและได้ความรู้ไปปรับใช้ได้จริง ตั้งใจจะนำความรู้ที่ได้จาก English Clinic ในครั้งนี้ไปทำอะไร-ต่อยอดในด้านใด นำความรู้ไปใช้ในการเขียน resume สมัครงาน ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อนำไปพัฒนา-ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น หรืออื่น ๆ เป็นกิจกรรมที่ดีมากค่ะ อยากฝากบอกอะไรกับ อ.ปริญญ์ (ว่ามาเลย ^_^) อาจารย์ใจดี และพูดให้เข้าใจง่ายมาก ขอบคุณนะคะ

อาจารย์เก่งมากค่ะ ที่สามารถตอบทุกปัญหาของนักศึกษาได้

คุณนพวรรณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วันนี้มาปรึกษาปัญหาภาษาอังกฤษเรื่องอะไรกับ อ.ปริญญ์ เรื่องการอ่าน การพูด การออกเสียงคำ ได้ความรู้-เทคนิค-เคล็ดลับ และช่วยไขข้อสงสัย-แก้ปัญหาเรื่องใดของท่านได้บ้าง จากคลินิกให้คำแนะนำภาษาอังกฤษโดย อ.ปริญญ์ การกล้าพูดกับชาวต่างชาติไปก่อน สามารถให้คำศัพท์มากขึ้น แล้วก็ทริคการอ่านออกเสียงคำที่ง่ายขึ้น และถูกต้องมากขึ้น ประทับใจเรื่องอะไร-ได้รับประสบการณ์ที่ดีอย่างไรบ้าง จากการใช้บริการ English Clinic นี้ เรื่องการที่อาจารย์สามารถให้คำแนะนำได้อย่างดี แล้วก็สามารถหาบทความ หรือเว็บไซต์ต่างๆที่ให้นักศึกษาสามารถนำไปต่อยอดได้จริงในชีวิตประจำวันหรือพัฒนาต่อได้ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านภาษาได้ดี ตั้งใจจะนำความรู้ที่ได้จาก English Clinic ในครั้งนี้ไปทำอะไร-ต่อยอดในด้านใด ทุกด้าน ไม่ว่าจะอ่าน เขียน หรือฟัง อยากฝากบอกอะไรกับ อ.ปริญญ์ (ว่ามาเลย ^_^) อาจารย์เก่งมากค่ะ ที่สามารถตอบทุกปัญหาของนักศึกษาได้

ชอบคำแนะนำด้านต่างๆของอาจารย์ค่ะ ทัศนคติในการพิจารณาเด็กในด้านภาษาอังกฤษของตัวหนูค่ะ – ชอบอาจารย์มากๆค่ะแนะนำดีคุยเป็นกันเองค่ะ

คุณนุชนาถ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วันนี้มาปรึกษาปัญหาภาษาอังกฤษเรื่องอะไรกับ อ.ปริญญ์ การฟัง การแปลภาษา การพัฒนาภาษาอังกฤษในเรื่องการสื่อสารหรือพูดออกไปค่ะ ได้ความรู้-เทคนิค-เคล็ดลับ และช่วยไขข้อสงสัย-แก้ปัญหาเรื่องใดของท่านได้บ้าง จากคลินิกให้คำแนะนำภาษาอังกฤษโดย อ.ปริญญ์ พยายามหาสิ่งที่ตัวเองสนใจในด้านภาษาอังกฤษแล้วจะมีความสุขค่ะ ประทับใจเรื่องอะไร-ได้รับประสบการณ์ที่ดีอย่างไรบ้าง จากการใช้บริการ English Clinic นี้ ชอบคำแนะนำด้านต่างๆของอาจารย์ค่ะ ทัศนคติในการพิจารณาเด็กในด้านภาษาอังกฤษของตัวหนูค่ะ ตั้งใจจะนำความรู้ที่ได้จาก English Clinic ในครั้งนี้ไปทำอะไร-ต่อยอดในด้านใด ไปหาแนวทางเพิ่มด้านการใช้ภาษาค่ะ ไม่อยากเรียนแล้วปล่อยผ่าน อยากฝากบอกอะไรกับ อ.ปริญญ์ (ว่ามาเลย ^_^) ชอบอาจารย์มากๆค่ะแนะนำดีคุยเป็นกันเองค่ะ

อาจารย์คะขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่ช่วยแก้ข้อผิดพลาดใน resume ของตัวหนูเอง ขอบคุณจริงๆค่ะ อีกอย่างอาจารย์อธิบายเข้าใจง่าย ทำให้หนูจับใจความสิ่งที่อาจารย์จะสื่อได้อย่างรวดเร็วทขอบคุณจริงๆนะคะ

คุณเมธาชา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วันนี้มาปรึกษาปัญหาภาษาอังกฤษเรื่องอะไรกับ อ.ปริญญ์ Resume ได้ความรู้-เทคนิค-เคล็ดลับ และช่วยไขข้อสงสัย-แก้ปัญหาเรื่องใดของท่านได้บ้าง จากคลินิกให้คำแนะนำภาษาอังกฤษโดย อ.ปริญญ์ ได้ความรู้เกี่ยวกับการใช้คำในการเขียน ข้อความที่ควรมี การเรียบเรียงข้อความที่ถูกต้อง ประทับใจเรื่องอะไร-ได้รับประสบการณ์ที่ดีอย่างไรบ้าง จากการใช้บริการ English Clinic นี้ เข้าใจการใช้คำพูดในการสื่อสารให้เข้าใจ ตั้งใจจะนำความรู้ที่ได้จาก English Clinic ในครั้งนี้ไปทำอะไร-ต่อยอดในด้านใด ปรับปรุง resume ของตัวเองให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อนำไปพัฒนา-ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น หรืออื่น ๆ อยากให้มีเวลากิจกรรมมากกว่านี้ค่ะ อยากฝากบอกอะไรกับ อ.ปริญญ์ (ว่ามาเลย ^_^) อาจารย์คะขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่ช่วยแก้ข้อผิดพลาดใน resume ของตัวหนูเอง ขอบคุณจริงๆค่ะ อีกอย่างอาจารย์อธิบายเข้าใจง่าย ทำให้หนูจับใจความสิ่งที่อาจารย์จะสื่อได้อย่างรวดเร็ว ขอบคุณจริงๆนะคะ

มีกำลังใจในการศึกษาภาษาอังกฤษต่อไป – อาจารย์สอนเทคนิคได้ดีมากครับ เหมาะสำหรับคนที่กำลังพัฒนาหรือมือใหม่เป็นอย่างยิ่งครับ

คุณเทวัญ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วันนี้มาปรึกษาปัญหาภาษาอังกฤษเรื่องอะไรกับ อ.ปริญญ์ การฟังสำเนียง British กับการใช้ไวยากรณ์ในการเขียน Essay ได้ความรู้-เทคนิค-เคล็ดลับ และช่วยไขข้อสงสัย-แก้ปัญหาเรื่องใดของท่านได้บ้าง จากคลินิกให้คำแนะนำภาษาอังกฤษโดย อ.ปริญญ์ เป็นการนำไปใช้ในการต่อยอดในการฟังเพิ่มเติมกับการเขียนเพิ่มขึ้น ประทับใจเรื่องอะไร-ได้รับประสบการณ์ที่ดีอย่างไรบ้าง จากการใช้บริการ English Clinic นี้ มีกำลังใจในการศึกษาภาษาอังกฤษต่อไป ตั้งใจจะนำความรู้ที่ได้จาก English Clinic ในครั้งนี้ไปทำอะไร-ต่อยอดในด้านใด การสอบ TOEIC อยากฝากบอกอะไรกับ อ.ปริญญ์ (ว่ามาเลย ^_^) อาจารย์สอนเทคนิคได้ดีมากครับ เหมาะสำหรับคนที่กำลังพัฒนาหรือมือใหม่เป็นอย่างยิ่งครับ

ขอบคุณโอกาส ขอบคุณครับ – อาจารย์แนะนำการศึกษาประโยค และการศึกษาจากสื่อต่างๆที่เราเข้าถึงอยู่บ่อยครั้ง และเข้าใจถึงปัญหา

คุณกิตติทัต คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วันนี้มาปรึกษาปัญหาภาษาอังกฤษเรื่องอะไรกับ อ.ปริญญ์ การเรียนรู้ภาษา ได้ความรู้-เทคนิค-เคล็ดลับ และช่วยไขข้อสงสัย-แก้ปัญหาเรื่องใดของท่านได้บ้าง จากคลินิกให้คำแนะนำภาษาอังกฤษโดย อ.ปริญญ์ ได้เทคนิคการเรียนรู้ภาษา จากบทความ สารคดี ที่ใช้ภาษาเป็นกลาง ประทับใจเรื่องอะไร-ได้รับประสบการณ์ที่ดีอย่างไรบ้าง จากการใช้บริการ English Clinic นี้ อาจารย์แนะนำการศึกษาประโยค และการศึกษาจากสื่อต่างๆที่เราเข้าถึงอยู่บ่อยครั้ง และเข้าใจถึงปัญหา ตั้งใจจะนำความรู้ที่ได้จาก English Clinic ในครั้งนี้ไปทำอะไร-ต่อยอดในด้านใด พัฒนาความรู้ทางด้านภาษาเพื่อเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเอง ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อนำไปพัฒนา-ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น หรืออื่น ๆ อยากให้มีเวลามากกว่านี้ครับ อยากฝากบอกอะไรกับ อ.ปริญญ์ (ว่ามาเลย ^_^) ขอบคุณโอกาส ขอบคุณครับ

ประทับใจการแนะนำของอาจารย์และเทคนิคต่างๆทั้ง ฟัง พูด เขียน – ได้ความรู้และความเข้าใจในการเรียนภาษาอังกฤษและสำคัญคือการเขียนภาษาอังกฤษนี้คือจุดที่อ่อนที่สุด ได้วิธีและแนวทางการเขียนที่ดีมากๆ

คุณเปรมหทัย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วันนี้มาปรึกษาปัญหาภาษาอังกฤษเรื่องอะไรกับ อ.ปริญญ์ การฟัง,พูด,อ่าน,และเขียน ได้ความรู้-เทคนิค-เคล็ดลับ และช่วยไขข้อสงสัย-แก้ปัญหาเรื่องใดของท่านได้บ้าง จากคลินิกให้คำแนะนำภาษาอังกฤษโดย อ.ปริญญ์ ได้ความรู้และความเข้าใจในการเรียนภาษาอังกฤษและสำคัญคือการเขียนภาษาอังกฤษนี้คือจุดที่อ่อนที่สุด ได้วิธีและแนวทางการเขียนที่ดีมากๆ ประทับใจเรื่องอะไร-ได้รับประสบการณ์ที่ดีอย่างไรบ้าง จากการใช้บริการ English Clinic นี้ ประทับใจการแนะนำของอาจารย์และเทคนิคต่างๆทั้ง ฟัง พูด เขียน และเสียดายมากๆที่เวลาน้อยเกินไปค่ะ ตั้งใจจะนำความรู้ที่ได้จาก English Clinic ในครั้งนี้ไปทำอะไร-ต่อยอดในด้านใด สำคัญคือทุกด้าน ให้แข็งแรงและพัฒนาต่อไป เพื่อการเรียนภาษาที่ง่ายขึ้นพูดคล่อง เขียนเป็นค่ะ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อนำไปพัฒนา-ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น หรืออื่น ๆ ข้อเสนอคือ อยากให้เวลามากกว่านี้ อยากฝากบอกอะไรกับ อ.ปริญญ์ (ว่ามาเลย ^_^) ขอบคุณนะคะ สำหรับการแนะนำจะนำไปปรับใช้และพัฒนาต่อยอดต่อไปค่ะ

ใจดี และปรึกษาได้เข้าใจอย่างง่าย – ได้ความรู้จากการใช้เว็บไซต์หาข้อมูล และได้ปรึกษาเกี่ยวกับไวยากรณ์ – ในด้านการทำงานการทำวิจัย

คุณชลลดา คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วันนี้มาปรึกษาปัญหาภาษาอังกฤษเรื่องอะไรกับ อ.ปริญญ์ เรื่องไวยากรณ์ เกี่ยวกับการทำวิจัยรายงานเรื่องที่เรียน ได้ความรู้-เทคนิค-เคล็ดลับ และช่วยไขข้อสงสัย-แก้ปัญหาเรื่องใดของท่านได้บ้าง จากคลินิกให้คำแนะนำภาษาอังกฤษโดย อ.ปริญญ์ ได้ความรู้จากการใช้เว็บไซต์หาข้อมูล และได้ปรึกษาเกี่ยวกับไวยากรณ์ ประทับใจเรื่องอะไร-ได้รับประสบการณ์ที่ดีอย่างไรบ้าง จากการใช้บริการ English Clinic นี้ ใจดี และปรึกษาได้เข้าใจอย่างง่าย ตั้งใจจะนำความรู้ที่ได้จาก English Clinic ในครั้งนี้ไปทำอะไร-ต่อยอดในด้านใด ในด้านการทำงานการทำวิจัย ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อนำไปพัฒนา-ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น หรืออื่น ๆ เพิ่มเวลาในการปรึกษาให้หน่อยนะคะ อยากฝากบอกอะไรกับ อ.ปริญญ์ (ว่ามาเลย ^_^) ใจดีมากๆเลยค่ะ 🙂

อาจารย์น่ารักมากค่ะสอนเข้าใจ – เรื่องที่อาจารย์พยายามตั้งใจสอนและบอกในสิ่งที่ไม่รู้ – เรื่องคำศัพท์ การอ่าน

คุณพัชรินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ความรู้-เทคนิค-เคล็ดลับ และช่วยไขข้อสงสัย-แก้ปัญหาเรื่องใดของท่านได้บ้าง จากคลินิกให้คำแนะนำภาษาอังกฤษโดย อ.ปริญญ์ เรื่องคำศัพท์ การอ่าน ประทับใจเรื่องอะไร-ได้รับประสบการณ์ที่ดีอย่างไรบ้าง จากการใช้บริการ English Clinic นี้ เรื่องที่อาจารย์พยายามตั้งใจสอนและบอกในสิ่งที่ไม่รู้ ตั้งใจจะนำความรู้ที่ได้จาก English Clinic ในครั้งนี้ไปทำอะไร-ต่อยอดในด้านใด ด้านการสอบ อยากฝากบอกอะไรกับ อ.ปริญญ์ (ว่ามาเลย ^_^) อาจารย์น่ารักมากค่ะสอนเข้าใจ

อาจารย์ให้คำปรึกษาดีมากๆค่ะ – จะนำคำแนะนำของอาจารย์ไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ – ขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะคะ เป็นประโยชน์กับตัวหนูมากๆเลยค่ะ

อาจารย์ให้คำปรึกษาดีมากๆค่ะ – จะนำคำแนะนำของอาจารย์ไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ – ขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะคะ เป็นประโยชน์กับตัวหนูมากๆเลยค่ะ

HR ของบริษัทแนะนำคอร์สเรียนมา – รู้สึกประทับใจอาจารย์ที่ตรวจงานเขียนอย่างละเอียด และแนะนำวิธีการเขียนได้ดี ครอบคลุม – อาจารย์ตั้งใจทำคลิปอย่างละเอียด เข้าใจง่าย

ผู้เรียนแชร์ประสบการณ์หลังฝึกฝนการเขียนใน Writing Clinic กับ อ.ปริญญ์ PrinEnglish

อาจารย์สอบได้คะแนนดีมาก ในการสอบ TOEFL ทำให้เชื่อมั่นในอาจารย์ครับ – ทำให้เรามั่นใจในการเขียนมากขึ้น เพราะเรารู้ข้อผิดพลาดของเรา แล้วอาจารย์แก้ให้ตรงจุด ทำให้งานเขียนงานหลังๆ เขียนได้ดีมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด – ผมเชื่อมั่นอาจารย์ตั้งแต่ก่อนสมัคร และหลังสมัครผมยิ่งเชื่อมั่นอาจารย์มากขึ้น อาจารย์ทำให้ผมเขียนได้ดีขึ้นครับ

ผู้เรียนแชร์ประสบการณ์หลังฝึกฝนการเขียนใน Writing Clinic กับ อ.ปริญญ์ PrinEnglish

เห็นว่าอาจารย์เชี่ยวชาญในด้านการเขียน รวมถึงได้คะแนน TOEFL ที่สูงมากๆ – มีความมั่นใจในการเขียนมากขึ้น, อาจารย์ใจเย็นมาก และอธิบายอย่างละเอียดทุกครั้งที่มีคำถาม หรือการปรับแก้ – ขอบคุณอาจารย์มากนะครับ จากแต่ก่อนไม่ค่อยรู้เลยว่าเราเขียนดีอยู่แล้ว ตอนนี้มั่นใจขึ้นเยอะครับ รวมไปถึงรู้แล้วว่าตอนจะเขียนต้องระวังส่วนไหนบ้างเป็นพิเศษ

ผู้เรียนแชร์ประสบการณ์หลังฝึกฝนการเขียนใน Writing Clinic กับ อ.ปริญญ์ PrinEnglish

ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ คุณภาพ และศักยภาพของอาจารย์ค่ะ และเคยเรียนคอร์สอื่นของอาจารย์มาแล้ว ยิ่งเป็นเครื่องยืนยันว่า เรียนกับอาจารย์ปริญญ์ ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ – อยากแนะนำเพื่อนๆที่สนใจว่า ไม่ต้องลังเลที่จะสมัครนะคะ เพราะความรู้ที่ทุกคนจะได้รับจากอาจารย์นั้นคุ้มค่ามาก อาจารย์ใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆ รับรองได้เลยว่างานเขียนของเพื่อนๆจะดีขึ้นแน่นอนค่ะ

ผู้เรียนแชร์ประสบการณ์หลังฝึกฝนการเขียนใน Writing Clinic กับ อ.ปริญญ์ PrinEnglish

เคยเรียนคอร์ส Intermediate Grammar มาค่ะ เลยรู้สึกชอบวิธีการสอนของอาจารย์มากๆ อธิบายสั้นกระชับเข้าใจง่าย มีแต่เนื้อหาจริงๆเลยอยากเรียนกับอาจารย์ค่ะ – อาจารย์ไส่ใจทุกครั้งที่เราส่งการบ้านเลย ถ้าต้องการพัฒนาการเขียนของเราก็อย่าลังเลที่จะสมัครเลย ดีจริงๆทำให้เรามีความมั่นใจในการเขียนมากขึ้น ปกติเป็นคนไม่เก่งภาษาอังกฤษเลยพอได้มาเรียนก็รู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นเวลาจะเขียนงานส่ง

ผู้เรียนแชร์ประสบการณ์หลังฝึกฝนการเขียนใน Writing Clinic กับ อ.ปริญญ์ PrinEnglish

จากประวัติของอาจารย์โดยเฉพาะการสอบในสนามสอบต่าง ๆ ซึ่งอาจารย์ทำได้เป็นอย่างดี จึงทำให้มีความมั่นใจในด้านการสื่อสาร (การสอน) โดยเฉพาะกับนักเรียนที่ไม่ค่อยมีพื้นฐานด้านการเขียนมาก่อน จึงคิดว่าอาจารย์น่าจะทำได้ดี และหลังจากเรียนแล้วก็ทำให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้นจริง ๆ ครับ – ในการหาอาจารย์ที่มีประสบการณ์สูงด้านการเขียนมาช่วยแก้ไขข้อบกพร่องนั้นค่อนข้างหาได้ยากหรืออาจมีราคาสูง อาจารย์ปริญญ์จึงตอบโจทย์แก่ผู้ที่สนใจที่ต้องการพัฒนาด้านการเขียน อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพเหมาะสำหรับทุกท่านที่สนใจ

ผู้เรียนแชร์ประสบการณ์หลังฝึกฝนการเขียนใน Writing Clinic กับ อ.ปริญญ์ PrinEnglish