fbpx
ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร
Chawakorn-web-300x300

หลักสูตรที่สมัครเรียน

หลักสูตร “Basic Grammar (ไวยากรณ์พื้นฐาน)”

ทำไมถึงไว้ใจ/เลือกเรียนหลักสูตร Basic Grammar กับ อ.ปริญญ์

เข้าใจง่าย

การอธิบายของ อ.ปริญญ์ ในส่วนใด ทำให้ท่านเข้าใจหลักไวยากรณ์ (grammar) มากยิ่งขึ้น

ยกตัวอย่าง

ประทับใจ/เข้าใจเรื่องใดมากขึ้นเป็นพิเศษ

Tenses

จะนำความรู้ด้านไวยากรณ์ (grammar) ไปต่อยอดในด้านใด

สื่อสารในต่างประเทศ

อยากแนะนำเพื่อน ๆ ที่สนใจเรียนหลักสูตรเรียนกับ อ.ปริญญ์ ว่าอย่างไร

เป็นหลักสูตรที่ดีในการทบทวนความรู้

อยากฝากบอกอะไรกับ อ.ปริญญ์ (ว่ามาเลย ^_^)

อาจารย์เก่งมากครับ