fbpx
ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

E-Book คำศัพท์ที่ต้องรู้ 400 คำ

E-Book คำศัพท์ที่ต้องรู้ 400 คำ

สำหรับผู้เรียนหลักสูตร Basic Grammar

E-Book นี้ได้รวบรวมคำศัพท์ที่ต้องรู้ 400 คำ สำหรับพัฒนาภาษาอังกฤษ เพื่อผู้เรียนหลักสูตร Basic Grammar โดยเฉพาะ

คัดกรองและคัดสรรคำศัพท์ ความหมาย และมีประโยคตัวอย่าง โดยตรงจากประสบการณ์ อ.ปริญญ์ PrinEnglish

สำหรับการทบทวนและทำความคุ้นเคยกับคำศัพท์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำศัพท์ในหนังสือเล่มนี้ ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอีกหลาย ๆ ด้าน อาทิเช่น การเรียน การสอบ การทำงาน การท่องเที่ยว การทำธุรกิจ ชีวิตประจำวัน

รายละเอียดและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ (กรุณาอ่านและทำความเข้าใจโดยละเอียด เพื่อสิทธิ์ประโยชน์ของท่าน)

  • สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนหลักสูตร Basic Grammar (ไวยากรณ์พื้นฐาน) เท่านั้น
  • กรุณาเข้าเรียนหลักสูตรไปสักระยะก่อนทำการกรอกแบบฟอร์ม เพื่อที่จะสามารถแชร์ประสบการณ์ได้อย่างสมบูรณ์
  • กรุณากรอกชื่อ email และหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน ให้ตรงกับข้อมูลที่ท่านได้กรอกไว้ตอนสมัครเรียน
  • Link สำหรับ download E-Book (E-Book คำศัพท์ที่ต้องรู้ 400 คำ สำหรับผู้เรียนหลักสูตร Basic Grammar) นี้ จะถูกส่งไปยัง email ที่ท่านได้กรอกไว้ ภายใน 3 วันทำการ หลังจากที่ท่านดำเนินการส่งข้อมูลเป็นที่เรียบร้อย
  • ผู้เรียนยินยอมที่จะให้ PrinEnglish สามารถใช้ชื่อ ข้อความ และรูปภาพของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ต่อทางสาธารณะได้ อย่างไรก็ตาม ทางเราจะไม่ทำการเปิดเผย email และหมายเลขโทรศัพท์ของท่านโดยเด็ดขาด
  • การพิจารณาและคำตัดสินของ PrinEnglish ถือเป็นที่สิ้นสุด
  • PrinEnglish สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขทุกประการได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กรอกแบบฟอร์มเพื่อรับสิทธิ์

กรุณากรอกข้อมูลแบบฟอร์มให้ตรงกับที่ท่านได้กรอกตอนสมัครเรียน
กรุณา upload รูปภาพขนาด 640 x 640 px หรือใหญ่กว่า

ขอบคุณสำหรับการกรอกแบบฟอร์มและร่วมแชร์ประสบการณ์สนุก ๆ ไปกับ PrinEnglish ครับ

Link สำหรับ download E-Book นี้ จะถูกส่งไปยัง email ที่ท่านได้กรอกไว้ ภายใน 3 วันทำการ หลังจากที่ท่านดำเนินการส่งข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยครับ

Link สำหรับ download E-Book นี้ จะถูกส่งไปยัง email ที่ท่านได้กรอกไว้ ภายใน 3 วันทำการ หลังจากที่ท่านดำเนินการส่งข้อมูลเป็นที่เรียบร้อย
ขอบคุณสำหรับการกรอกแบบฟอร์มและร่วมแชร์ประสบการณ์สนุก ๆ ไปกับ PrinEnglish ครับ