เกี่ยวกับ อ.ปริญญ์ PrinEnglish

ปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร
และรางวัลที่ได้รับในด้านภาษาอังกฤษ

- เกียรตินิยม ปริญญาโท สาขาการสอนภาษาอังกฤษให้กับผู้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก (Master of Arts in Teaching of English to Speakers of Other Languages (TESOL)) จาก University College London Institute of Education, UK มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของโลกสาขาการศึกษา (Number 1 in QS World University Rankings by Subject - Education) และมหาวิทยาลัยอันดับ 7 ของโลก (Number 7 in QS World University Rankings)

- สมาชิกสมาคม Mensa International, UK (The High IQ Society) สำหรับผู้มี IQ สูงสุดในระดับ 2% ของแต่ละประเทศ

- Cambridge English Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages (CELTA)
เทียบเท่ากับ QCF Level 5 (TEFL/TESOL Certificate - เกียรติบัตรภาคปฏิบัติด้านการสอนและการถ่ายทอดการใช้ภาษาอังกฤษ)

- Grade A จาก University of Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE)
เทียบเท่ากับ CEFR Level C2 (ข้อสอบวัดทุกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษระดับความยากสูงสุดของสหภาพยุโรป)

- TOEFL iBT 118 เต็ม 120 Reading: 30/30, Listening: 30/30, Writing: 30/30

- IELTS 8.5 เต็ม 9.0 Listening: 9.0/9.0, Reading: 9.0/9.0

- TOEIC 990 เต็ม 990 ทั้งข้อสอบรูปแบบใหม่และรูปแบบเดิม Listening: 495/495, Reading: 495/495

- รองชนะเลิศการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ Spelling Bee (ในปี 2017) ที่ London ประเทศอังกฤษ (จำนวนผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 41 คน ซึ่งผู้เข้าแข่งขันทุกท่านเป็นเจ้าของภาษา)

- คะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 ของประเทศ
โครงการสอบวัดความรู้ทางวิชาภาษาอังกฤษ บริษัท เสริมปัญญา จำกัด

- คะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 1 (สองสมัย) ของจังหวัดขอนแก่น
การสอบวัดความรู้ทางวิชาภาษาอังกฤษ บริษัท เสริมปัญญา จำกัด

- รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 (สองสมัย)
โครงการแข่งขันความรู้ทั่วไปภาษาอังกฤษ KU-SALL Cyber Quiz

- คะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 2 ของประเทศ
โครงการสอบวัดความรู้ทางวิชาภาษาอังกฤษ บริษัท เสริมปัญญา จำกัด

- คะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 2 ของประเทศ
โครงการทดสอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการวิชาภาษาอังกฤษ บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด

- รางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ
การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษเกมส์เศรษฐีไอคิวสูง/เวิร์ดอัพ Brand’s ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท และคำคม เยาวชนแห่งชาติ จัดโดยสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทย และ Brand’s

- รางวัลชมเชย
การแข่งขันทักษะการพูดภาษาอังกฤษระดับประเทศ Ellis Championship 2007 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- รางวัลชมเชยในรุ่น Senior
การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ Memolody E-Mania Contest 2006 รอบชิงชนะเลิศ จัดโดยสถาบันกวดวิชาภาษาอังกฤษ Enconcept E-Academy

- edX Honor Code Certificate
หลักสูตร “หลักการของภาษาอังกฤษในรูปแบบภาษาเขียน” (Principles of Written English) โดย University of California, Berkeley

อื่น ๆ

- ผู้เขียนหนังสือ "TOEIC Vocab 500+ คำที่ต้องรู้ก่อนเข้าสอบ TOEIC" (จำหน่ายที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ)

เกียรตินิยมอันดับ 1 ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ได้รับทุนการศึกษา พร้อมเหรียญเรียนดี สำหรับผู้ที่มีผลการเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2550

- ได้รับทุนการศึกษา พร้อมเหรียญเรียนดี สำหรับผู้ที่มีผลการเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2552

ผู้สอน Aerocamp 2009 ให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์การบิน (ค่ายเพื่อการศึกษา เน้นความรู้ด้านอุตสาหกรรมการบิน) ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- เคยศึกษาและอาศัยอยู่ในประเทศ Australia เป็นระยะเวลา 5 ปี (1997-2001 และ 2003-2004)

วิทยากรรับเชิญ อบรมโครงการ TOEIC

ครั้งที่ 1 - วิทยากรรับเชิญ โครงการปูพื้นฐาน-เพิ่มความชำนาญ-เพิ่มคะแนน สำหรับการสอบ TOEIC

โดยร่วมมือกันระหว่าง วิทยากร อ.ปริญญ์ เศรษฐเสถียร และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
(ให้แก่ ชาวขอนแก่น นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผู้ที่สนใจอื่น ๆ)

ครั้งที่ 2 - วิทยากรรับเชิญ โครงการ TOEIC 3D ตะลุยเทคนิคและกลยุทธ์ เพื่อการเข้าสอบ TOEIC ทุกมิติ

โดยร่วมมือกันระหว่าง วิทยากร อ.ปริญญ์ เศรษฐเสถียร, มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ให้แก่ นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

ครั้งที่ 3 - วิทยากรรับเชิญ โครงการ TOEIC BEYOND PLUS+ BILINGUAL ยกระดับคะแนนสอบ ด้วยการสอนรูปแบบใหม่ ด้วยการใช้ทักษะสองภาษา Thai-English ปรับโครงสร้างพื้นฐาน-เพิ่มทักษะการฟัง และความเข้าใจเชิงลึก

โดยร่วมมือกันระหว่าง วิทยากร อ.ปริญญ์ เศรษฐเสถียร, มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ให้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ศิษย์เก่า บุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)

ครั้งที่ 4 - วิทยากรรับเชิญ โครงการ ปูพื้นฐานก่อนสอบ TOEIC ติดจรวด เพื่อเพิ่มคะแนนและความชำนาญ (2015)

โดยร่วมมือกันระหว่าง วิทยากร อ.ปริญญ์ เศรษฐเสถียร, มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
(ให้แก่ นักศึกษา บุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย)

ครั้งที่ 5 - วิทยากรรับเชิญ โครงการ  TOEIC All Parts ปูพื้นฐาน ตะลุยโจทย์ พร้อมลุยข้อสอบรูปแบบใหม่ + (2017)

โดยร่วมมือกันระหว่าง วิทยากร อ.ปริญญ์ เศรษฐเสถียร, มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
(ให้แก่ นักศึกษา บุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย)

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

- ได้รับเชิญออกรายการโทรทัศน์
ช่วง Talk About หัวข้อสัมภาษณ์ "ทำอย่างไรถึงเก่งภาษาอังกฤษและได้คะแนน TOEIC เต็ม"

- วิทยากรรับเชิญ/คณะกรรมการตัดสิน 
โครงการอบรม/พัฒนาศักยภาพ/การออกเสียง อ่าน เขียน/ทักษะ/การสนทนาภาษาอังกฤษ ฯลฯ
(อาทิ ให้แก่สถานีตำรวจภูธร องค์การบริหารส่วนตำบล นักศึกษาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ ศูนย์บริการสู่ชุมชน นักศึกษาระดับปริญญาตรี-โท-เอก หลายมหาวิทยาลัย-สถาบันการศึกษา และอื่น ๆ)

- DJ จัดรายการวิทยุภาษาและอาเซี่ยน ถ่ายทอดพร้อมเครือข่ายทั่วประเทศ
- ภาษาอังกฤษและคุณธรรม ทางคลื่น FM 105 MHz
- ภาษาอังกฤษและอาเซียน ทางคลื่น AM 1467 KHz

- ทีมกองบรรณาธิการจัดเตรียมต้นฉบับ วารสารระดับประเทศ
ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ถอดบทภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ
Videos นำเสนอผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ไทยดีเด่น ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกโดย สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทย เข้าร่วมประกวดในงาน ASEAN ICT Awards 2013

วิทยากรรับเชิญ อบรมภาษาอังกฤษหัวข้ออื่น ๆ

- วิทยากรรับเชิญ โครงการ “การสนทนาภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มทักษะการสื่อสาร การฟัง และการโต้ตอบ” ให้แก่ บุคลากร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- วิทยากรรับเชิญ โครงการ “Abstract Writing for Publication in International Journals” ให้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- วิทยากรรับเชิญ โครงการ “English for Academic Presentation” ให้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- วิทยากรรับเชิญ โครงการ "การพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษเฉพาะทาง เพื่อการปฏิบัติงานข้าราชการตำรวจ" ให้แก่ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น

- วิทยากรรับเชิญ ให้ความรู้ด้านทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ให้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

- วิทยากรรับเชิญ การสัมมนาหัวข้อ “English for Your Success” ให้ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ เทคนิคการพูด และการออกเสียง ให้แก่ ศูนย์บริการสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- วิทยากรรับเชิญ ให้ความรู้ด้านทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ ให้แก่ นักศึกษาแพทย์และบุคลากรทางการเเพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- วิทยากรรับเชิญ โครงการ "การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นกับความพร้อมด้านภาษารับอาเซี่ยน" สนับสนุนโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

- วิทยากรรับเชิญ โครงการ “English for Everyday Uses—Prepare Yourself for ASEAN!” ให้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

- วิทยากรรับเชิญ ให้ความรู้ด้านทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ ให้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

- วิทยากรรับเชิญ ให้ความรู้และตะลุยโจทย์ข้อสอบภาษาอังกฤษ โครงการ MDX / MD02 / DTX ให้แก่ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) เพื่อเตรียมตัวสอบเข้าคณะแพทย์ศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น