การเรียนออนไลน์ ข้อดี และ 7 สิ่งที่ควรพิจารณา

1. หลักสูตรการสอนออนไลน์ มีการอัพเดตได้อย่างรวดเร็ว-ทันสมัย-ทันท่วงที ให้ผู้เรียนนำไปใช้ได้ทันสอบอยู่เสมอ

หลักสูตรการสอนออนไลน์ มีการอัพเดตได้อย่างรวดเร็ว-ทันสมัย-ทันท่วงที ให้ผู้เรียนนำไปใช้ได้ทันสอบอยู่เสมอ

ในหลักสูตรเนื้อหาการเรียนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันนี้ ต่างมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมเนื้อหาใหม่ ๆ เข้าไป เพื่อให้ทันกับยุคสมัยและเนื้อหาที่เปลี่ยนไปอยู่เสมอ แต่การเปลี่ยนแปลงของข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนเพื่อเตรียมตัวไปสอบข้อสอบต่าง ๆ เราจะยิ่งจะพบได้ว่า ข้อสอบมีการเปลี่ยนแปลงอัพเดตใหม่อย่างรวดเร็วอยู่เสมอ ๆ ทั้งยังได้มีการออกข้อสอบใหม่ ๆ โจทย์ เนื้อหา และทักษะที่ต้องใช้ เปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าอยู่เรื่อย ๆ และรวดเร็ว แถมผู้เรียนยังต้องมีเนื้อหาอื่น ๆ อีกมากมายที่จะต้องตามติดให้ทัน ดังนั้นการเรียนในรูปแบบออนไลน์ จึงเป็นช่องทางที่รวดเร็วสุด ในการทำการอัพเดต-ปรับปรุงเนื้อหา-หลักสูตร ได้อย่าง ”ทันที” และ “ทันท่วงที” ในการเรียน และก่อนการนำไปใช้สอบหรือใช้ในภาคปฏิบัติจริง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงได้ก่อนใคร ๆ โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางกลับไปนั่งเรียนในห้องเรียนซ้ำอีกครั้ง เพื่อเรียนชดเชยเนื้อหา ที่มีการอัพเดตเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาในปัจจุบันนี้

“การเปลี่ยนแปลง-เพิ่มเติมเนื้อหาการสอนให้ทันสมัย ที่ทำได้อย่าง “ทันที” จึงเป็นข้อได้เปรียบสำคัญต่อผู้เรียนที่ควรตระหนัก ในการพิจารณาช่องทางรูปแบบการเรียนที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ในเตรียมตัวให้ทันกับเนื้อหาที่ถูกปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาของยุคปัจจุบันนี้”

2. การเข้าถึงเนื้อหา-การเข้าเรียน

การเข้าถึงเนื้อหา-การเข้าเรียน

ความรวดเร็วของการอัพเดตเนื้อหาในรูปแบบการเรียนออนไลน์นั้น คือหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยให้การเรียนเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างแต้มต่อความได้เปรียบของผู้เรียน แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยอีกหนึ่งสิ่ง คือความสะดวกที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทันทีที่ต้องการเรียนได้ตลอดเวลา เพราะการเรียนในรูปแบบออนไลน์ คือความได้เปรียบของผู้ที่เลือกเรียนในรูปแบบนี้ เพราะการเข้าถึงเนื้อหาได้เพียงแค่ล็อกอินด้วยปลายนิ้วมือ ก็สามารถเข้าไปสู่ทุกบทเรียนได้อย่างรวดเร็ว-ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง และยังสามารถเลือกสถานที่นั่งเรียนได้ด้วยตนเองอย่างสบายใจ นี่คือความได้เปรียบของผู้เรียนที่เพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ตนเอง ในทุก ๆ ด้าน ในการเข้าสู่บทเรียนใหม่ ๆ ที่สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาในขณะนี้

“ความสะดวกคืออีกหนึ่งปัจจัย ที่จะเอื้ออำนวยให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาเรียนรู้ได้อย่างประสิทธิภาพสูงสุด และเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วก่อนใคร”

3. สามารถบริหารเวลาของตนเองได้อย่างผู้เชี่ยวชาญ ในการจัดการให้ชีวิตมีประสิทธิภาพ

สามารถบริหารเวลาของตนเองได้อย่างผู้เชี่ยวชาญ ในการจัดการให้ชีวิตมีประสิทธิภาพ

อยากเป็นผู้ประสบผลสำเร็จไม่ว่าในเรื่องใด ๆ เรื่องของการบริหารเวลา การจัดการเพื่อจัดสรรตารางตนเอง เป็นสิ่งแรกที่ต้องให้ความสำคัญในอันดับต้น ๆ ของแต่ละวันอยู่เสมอ เช่นเดียวกับการเรียนรูปแบบออนไลน์นี้ เป็นรูปแบบการเรียนที่ผู้เรียนสามารถบริหารจัดการตารางเวลาเรียนของตนได้อย่างชัดเจนด้วยตนเอง เพื่อนำเวลาอื่น ๆ ที่มีอยู่นั้น ไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์ที่สูงสุดแก่ตนเอง เช่นการเพิ่มพูนด้านอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนเพื่อพัฒนาทักษะตนเองในหลักสูตรอื่น ๆ ที่น่าสนใจ หรือยังไม่เชี่ยวชาญ หรืออาจจะเพื่อการเพิ่มทักษะ สร้างความพิเศษแตกต่างให้ตนเองในสาขาเฉพาะด้านอื่น ๆ ให้ชำนาญ และเป็นบุคคลที่โดดเด่นมากยิ่งขึ้นในสังคม อาชีพ การดำเนินชีวิต และสร้างโปรไฟล์การทำงานได้อย่างแตกต่างหลากหลาย เช่นเดียวกันกับผู้ประสบผลสำเร็จที่เริ่มต้นมาจากการเรียนรู้ในรูปแบบการเลือกเรียนผ่านการเข้าเรียนออนไลน์ ที่สามารถบริหารจัดการควบคุมตารางเวลาเรียนของตนเองได้อย่างเยี่ยมยอด และมีประสิทธิภาพสูงสุด ในการจัดสรรเวลาที่เยี่ยมยอด เพื่อนำไปพัฒนาทักษะของด้านอื่น ๆ ให้แก่ตนเอง

“เพราะเราต่างมี 24 ชั่วโมงเท่ากัน เรื่องการมีต้นทุนทางเวลาที่ดี จึงเป็นอีกปัจจัยที่สร้างความได้เปรียบให้แก่ผู้เรียน ถ้าหากอยากเป็นผู้เรียนที่เรียนอย่างประสบผลสำเร็จ และยังมีความพิเศษ โดดเด่น และความแตกต่างไปพร้อม ๆ กัน ต้องมีเครื่องมือพิเศษ ในการช่วยลดภาระการสูญเสียเวลาในแต่ละวันกับเรื่องที่ไม่จำเป็นออกได้ และนำเวลาที่มีอยู่ มาใช้จัดบริหารให้มีประสิทธิภาพสูงสุดแก่ตนเอง”

4. ควบคุมงบประมาณ ประหยัดค่าใช้จ่ายตนเอง

ควบคุมงบประมาณ ประหยัดค่าใช้จ่ายตนเอง

การเรียนในคลาสเดิม ๆ อาจทำให้เกิดความเบื่อหน่าย ในสถานการณ์ที่ผู้เรียน อาจเรียนไม่เข้าใจและเกิดคำถามบ่อย ๆ ในห้องเรียน ก็อยากจะเปลี่ยนคลาสและอาจารย์ผู้สอนคนใหม่ แต่การที่ผู้เรียนจะได้มีโอกาสเข้าเรียนกับอาจารย์ที่มีคุณภาพ มีชื่อเสียง หรือมีประสบการณ์โดดเด่นในเรื่องของการสอนอย่างมีคุณภาพในวิชาด้านต่าง ๆ นั้น ย่อมไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เพราะอาจารย์เหล่านี้ต่างไม่ได้ทำการสอนอยู่ในสถานที่ใกล้เคียงกัน ทำให้ผู้เรียนอาจต้องมีการเดินทาง และเกิดภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องของที่พักที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นหอพักหรือโรงแรม ในการเดินทางไปยังต่างจังหวัดที่ไม่คุ้นเคย และยังประสบกับปัญหาอื่น ๆ อีกมากมาย รวมทั้งค่าโดยสารต่างและค่าน้ำมัน ซึ่งการเดินทางไปเรียนยังสถานที่เพื่อเข้าคลาสกับอาจารย์ที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงเหล่านี้ จึงทำให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายที่ผู้เรียนอาจลืมคิดคำนึงเพิ่มขึ้นมาอีกมากมาย หากเทียบแล้ว การเลือกเรียนรูปแบบออนไลน์สามารถตัดภาระออกได้หลายปัจจัย และยังสามารถนำเงินที่จะสูญเสียไปกับเรื่องเหล่านี้ ไปใช้กับสิ่งที่เป็นประโยชน์ในด้านอื่น ๆ ต่อตนเองได้ดียิ่งกว่าอื่นๆใด

“เราสามารถเลือกวิธีที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องที่ไม่จำเป็นได้ในหลากหลายรูปแบบ และเอาเวลาที่ต้องมานั่งกังวลกับการประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆนี้ มาใช้กับการเรียนเนื้อหาที่น่าสนใจใหม่ ๆ และทบทวนบทเรียนที่ยังไม่เข้าใจ ดีกว่าเยอะเลย”

5. ตัดปัญหาเรื่องค้างคา-ข้อสงสัย-ความไม่เข้าใจ

ตัดปัญหาเรื่องค้างคา-ข้อสงสัย-ความไม่เข้าใจ

ผู้เรียนต่างรู้ดีว่า ยิ่งถ้าหากในห้องเรียนมีปริมาณเพื่อนร่วมชั้นเรียนมากขึ้นเท่าไหร่ เมื่อพบว่าการสอนของอาจารย์ในห้องเกิดบางประเด็นที่เรายังไม่เคลียไม่เข้าใจในหัวข้อนั้น ๆ เราต่างคนคงเกรงใจเพื่อนร่วมห้องเรียนว่าพวกเขาจะเสียชั่วโมงเวลาเรียนในห้องเรียนไปหรือไม่ ถ้าหากเราจะยกมือถามอาจารย์ขึ้นทันที เพื่อคลี่คลายโจทย์ปัญหาความสงสัยส่วนตัวดังกล่าว บวกกับทุกสายตาที่จับจ้องมองมาที่ยังคนยกมือถามคำถามนี้ และคำถามเรานั้น คงจะเป็นคำถามที่ตลกต่อหน้าผู้เรียนคนอื่น ๆ ในห้องเรียนไม่ใช่น้อย ทำให้ผู้เรียนหลาย ๆ คนในชั้นเรียน เมื่อเกิดคำถามข้อสงสัยทีไร คงเผชิญกับปัญหานี้อยู่ตลอดเวลา และทำใจ แบกคำถาม ข้อสงสัย มึนงง กลับบ้านไปประจำทุกที ทำให้เมื่อเรียนจบหลักสูตรไปอย่างไรก็ยังไม่เข้าใจเสียที ในยุคสมัยนี้ เมื่อเกิดรูปแบบการเรียนออนไลน์ขึ้นมา จึงสามารถลบประเด็นข้อค้างคาใจไปได้โดยทันที เพราะผู้เรียนไม่ต้องเกรงใจเกรงกลัวในการยกมือถามอีกต่อไป แต่หากเมื่อเกิดข้อสงสัย ก็สามารถที่จะแชทสอบถามคำถามของตนเข้ามาได้ทันทีไปยังผู้สอน หรือผู้ที่เชี่ยวชาญที่มีหน้าที่ประจำ ในการดูแลตอบคำถามเพื่อไขปัญหาให้ผู้เรียนโดยเฉพาะบนระบบออนไลน์ได้โดยทันที

“ปัญหา-ความสงสัย-เรียนไม่เข้าใจ คำถามที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ ในระหว่างการเรียนนั้นเป็นเรื่องใหญ่ อย่าเพียงแค่ปล่อยให้ข้อสงสัยนี้ล่องลอยไป และปล่อยให้ตนเองต้องเผชิญกับปัญหา โดยที่ไม่มีช่องทางให้ถามและหาคำตอบจากใคร ๆ ได้สักที”

6. ทบทวน เรียนซ้ำ ย้อนกลับไปมา เร่ง-ลดความเร็วในการเรียนได้

ทบทวน เรียนซ้ำ ย้อนกลับไปมา เร่ง-ลดความเร็วในการเรียนได้

ในยุคที่เทคโนโลยีสามารถเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ที่สามารถมองเห็นและใช้ประโยชน์มันได้อย่างคุ้มค่าในปัจจุบันนี้ เมื่อการเรียนในแต่ละวันนั้น หากในชั่วโมงการเรียนเกิดการสะดุด หลุดโฟกัส หรือผู้เรียนต้องการเน้นบางส่วนของเนื้อหาซ้ำไปมาด้วยตนเอง การสอนของอาจารย์อาจจะมีความเร็วไปหรือช้าไปในบางส่วน แม้กระทั่งอาจต้องการลุกไปพักผ่อนสายตาเปลี่ยนอิริยาบถจากการเรียนอันเมื่อยล้า ทั้งยังเกิดธุระด่วนจำเป็นต้องหยุดเรียนกะทันหันในแต่ละวัน การเรียนในรูปแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพ จะมีการคำนึงถึงผู้เรียนและสามารถซัพพอร์ตผู้เรียน โดยการนำเทคโนโลยีมาช่วยให้การเรียนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ที่ระบบการเรียนผู้เรียนสามารถที่จะทำการเร่งความเร็ว-ลดความเร็วในการพูดของผู้สอน เนื้อหา หรือการสอนได้ และสามารถทบทวนซ้ำ ย้อนกลับไปมาหน้า-หลัง เรียนข้ามบทเรียนต่าง ๆ ได้ บนรูปแบบการเรียนออนไลน์ที่เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา การเรียนรูปแบบนี้จึงเป็นตัวเลือกที่มีคุณภาพต่อผู้เรียนได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียว ทั้งมีประสิทธิภาพและยังสามารถซัพพอร์ตผู้เรียนที่มีลักษณะในการเรียนแตกต่างกันออกไปได้

“การเรียนที่ประสบผลสำเร็จ ต้องเกิดจากการที่ผู้เรียนได้นำความรู้ที่เรียนมากลับไปทบทวนซ้ำหลายๆครั้ง จนเกิดความคล่อง-ความชำนาญจนแม่นยำในเนื้อหา และนำไปประยุกต์ต่อได้ด้วยตนเอง เพราะฉะนั้นวิธีการเรียนที่ดีต้องสามารถปรับเปลี่ยนความเร็วของจังหวะการเรียนการสอน ระบบสามารถซัพพอร์ตผู้เรียนที่แตกต่างกันไปในแต่ละคนได้เช่นกัน”

7. สิ่งสำคัญ หลักการ-หัวใจ-คุณภาพ-อาจารย์ผู้สอน 

สิ่งสำคัญ หลักการ-หัวใจ-คุณภาพ-อาจารย์ผู้สอน

หลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ เกิดจาก เนื้อหาที่มีคุณภาพ และ เนื้อหาที่มีคุณภาพ ย่อมเกิดจาก ผู้จัดทำเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพ มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในสาขาวิชาด้านนั้น ๆ มีการศึกษา วิจัย การจัดเตรียมระบบที่ดี การตรวจสอบแก้ไขอย่างละเอียด และประสบการณ์ ความเข้าใจในภาพรวมของผู้เรียนที่แตกต่างกันไปในแต่ละคน.

หลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ เมื่อรวมเข้ากันกับ เนื้อหาที่มีคุณภาพ ดังกล่าวแล้ว จะเกิดคุณค่า คุณประโยชน์ และมีประสิทธิผลอย่างแท้จริงได้อย่างไร ถ้าหากขาดการถ่ายทอดการสอนออกมาให้แก่ผู้เรียนได้อย่างดีเยี่ยม จากอาจารย์ที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง

สิ่งสำคัญเหนือกว่าอื่นใดของหัวใจหลักในเนื้อหาและหลักสูตรการเรียนที่ดีคือ ”คุณภาพของผู้สอน”

เพราะไม่ว่าหลักสูตรหรือเนื้อหานั้น ๆ จะถูกออกแบบมาได้อย่างดีเยี่ยมแค่ไหน หรือแม้กระทั่งเนื้อหานั้น ๆ อาจถูกนำเข้าจากสำนักพิมพ์ต่างประเทศที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพเพียงใด หากผู้สอนที่จะมาทำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดให้เกิดความรู้ต่อไปให้แก่ผู้เรียนนั้นขาดประสิทธิภาพ ความชำนาญการ ความรู้ความสามารถ ตนเองไม่มีพื้นฐานในสิ่งที่สอนอยู่นั้นอย่างแม่นยำ เชี่ยวชาญ เข้าใจอย่างลึกซึ้งในเนื้อหาที่ชัดเจนแน่นอนเพียงพอ อาจทั้งยังขาดชั่วโมงประสบการณ์ทำการสอนที่จะส่งผลต่อความเข้าใจในตัวตนผู้เรียน แม้กระทั่งเครื่องบ่งชี้ถึงคุณสมบัติตัวอย่างความสำเร็จของผู้สอน ปริญญาหรือคุณวุฒิความเชี่ยวชาญที่บ่งบอกในวิชานั้น ๆ คะแนนการสอบจริง ความสำเร็จของผู้เรียน ที่แสดงศักยภาพของอาจารย์ผู้สอน การอธิบายที่ไปที่มาได้อย่างได้อย่างชัดเจนและไม่ซับซ้อน ที่จะสามารถแสดงถึงความสามารถในการสอนและความเชี่ยวชาญในสิ่งที่สอนอยู่ได้อย่างแท้จริง ตัวอย่างเช่น ในคลาสเรียน อาจารย์ผู้ทำการสอนในหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำข้อสอบระดับมาตรฐานโลก เป็นอาจารย์ผู้ที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในการเข้าสอบหรือทำข้อสอบดังกล่าวมาก่อนเลย ในอีกกรณี อาจารย์ท่านนี้อาจเคยผ่านการเข้าสอบจริงมาด้วยตนเองแล้ว แต่ได้คะแนนการสอบได้อยู่ในระดับเกณฑ์ที่ไม่สามารถชี้ชัดแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญ-ชำนาญการของตนเองที่มีอยู่ได้ ซึ่งทำให้ขาดคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อผู้ที่จะมาทำการสอนภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือต่อผู้เรียนในคลาสเรียนนี้

การปลูกความรู้ที่เติบโตขึ้นมาจากฐานรากต้นไม้ที่มั่นคงและแข็งแรงเพียงพอ ย่อมจะผลิดอกออกใบสวยงามและเกิดผลผลิตที่ดีมีคุณภาพต่อไป เพราะฉะนั้น สิ่งที่ผู้เรียนควรตระหนักในการเรียนด้วยอีกประการ คือคุณภาพความเชี่ยวชาญที่แท้จริงในด้านนั้น ๆ ของตัวอาจารย์ผู้สอน ซึ่งเป็นหัวใจหลักสำคัญในการขับเคลื่อนทุกวงจรของการเรียนรู้ ให้เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุดแก่ผู้เรียนทุกคน

“ความเชี่ยวชาญ ความแม่นยำ ความชำนาญการ ในสาขาวิชาเฉพาะด้าน บ่งบอกถึงระดับความจริงจังและคุณภาพของตัวผู้สอน ความรู้ที่ผู้เรียนจะได้รับอย่างถูกต้องและมีหลักการ ย่อมเกิดจากผู้ที่ชำนาญการอย่างแท้จริง เพราะคุณภาพผู้สอนเป็นหัวใจหลักสำคัญ ที่ผู้เรียนสามารถรับรู้ได้ด้วยตนเอง”

Content by: Admin, PrinEnglish


– เรียนภาษาอังกฤษ เตรียมตัวสอบ TOEIC ไปด้วยกัน https://prinenglish.com
– เกี่ยวกับ อ.ปริญญ์ TOEIC 990/990 https://prinenglish.com/project/prin-toeic-990-990
– หลักสูตร TOEIC ออนไลน์ เรียน-ทบทวน-ทำแบบฝึกหัดไม่จำกัด ระบบรวมคะแนนอัตโนมัติ พร้อม video อธิบาย-เฉลยละเอียดจากอาจารย์ทุกข้อ รับประกันคะแนน 750+ https://online.prinenglish.com/our-courses
– ทดลองทำ pre-test เพื่อวัดระดับทักษะ ประเมินคะแนน TOEIC ตนเอง ทุก parts พร้อมชม video เฉลยคำตอบที่ถูกต้องทุกข้อ โดย อ.ปริญญ์ https://prinenglish.com/toeic-pre-test
– ทดลองเรียนหลักสูตรฟรี ทำแบบฝึกหัด พร้อม videos เฉลยและอธิบาย เสมือนเข้าเรียนจริง https://online.prinenglish.com/courses/trial


สอบถามเพิ่มเติม
Line: @PrinEnglish
Facebook Page: PrinEnglish