โครงการรับประกันผลการเรียน 750+

PrinEnglish ให้ความสำคัญด้านการสร้างความมั่นใจให้กับผู้สมัครเรียน โดยการรับประกันและมอบรางวัลให้กับความสำเร็จของผู้เรียนทุกท่าน จึงได้จัดโครงการ “รับประกันผลการเรียน 750+” เพื่อมอบสิทธิ์พิเศษให้กับนักเรียนทุกคนของอาจารย์ปริญญ์

รูปแบบการรับประกัน 750+ หลักสูตร ตะลุยโจทย์ ข้อสอบ TOEIC ทุก Parts
1. ผู้ที่เรียนแล้วไปสอบ TOEIC และได้คะแนนไม่ถึง 750 สามารถขอรับสิทธิ์ต่ออายุหลักสูตรเรียนเพิ่มให้อีก 6 เดือน (รวมเป็น 12 เดือน) (สำหรับผู้ที่สมัครเรียนหลักสูตร ตะลุยโจทย์ ข้อสอบ TOEIC ทุก Parts ทุกท่าน)
2. ผู้ที่เรียนแล้วไปสอบ TOEIC และได้คะแนน 750 หรือสูงกว่า (750 PLUS+) สามารถขอรับสิทธิ์คืนค่าเรียน 100% (เฉพาะผู้ที่สมัครเรียนหลักสูตร ตะลุยโจทย์ ข้อสอบ TOEIC ทุก Parts ก่อนวันที่ 9 ก.ค. 2018 เท่านั้น)

วิธีการรับสิทธิ์
1. กดปุ่มเลือก ระหว่าง “ผู้ที่สอบ TOEIC ได้คะแนนไม่ถึง 750” และ “ผู้ที่สอบ TOEIC ได้คะแนน 750 หรือสูงกว่า”
2. ศึกษา “รายละเอียดและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ”
3. กรอกข้อมูลและแนบไฟล์รูปภาพทั้งหมดตามที่ได้กำหนด
4. PrinEnglish จะทำการตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานที่ท่านส่งมา หากเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางเราจะติดต่อกลับเพื่อมอบสิทธิ์ประโยชน์ให้แก่ท่าน
5. หากท่านมีคำถาม-ข้อสงสัยใด ๆ เพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ทาง Facebook Page: PrinEnglish หรือทาง Line: @PrinEnglish

รายละเอียดและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ
(กรุณาอ่านและทำความเข้าใจโดยละเอียด เพื่อสิทธิ์ประโยชน์ของท่าน)

กรณีที่ผู้เรียนสอบ TOEIC และได้คะแนน 750 หรือสูงกว่า (750 PLUS+)
1. สำหรับผู้ที่สมัครเรียนหลักสูตร ตะลุยโจทย์ ข้อสอบ TOEIC ทุก Parts ราคา 2,900 บาท (ก่อนวันที่ 9 ก.ค. 2018 เท่านั้น) หลังจากการเริ่มเรียนหลักสูตร หากผู้เรียนได้ไปสอบ TOEIC และได้คะแนนรวม listening และ reading parts ตั้งแต่ 750 หรือสูงกว่า ภายใน 3 เดือน (อ้างอิงวันที่เริ่มเรียน จากวันที่ระบบยืนยันการชำระเงินของท่าน) ทาง PrinEnglish มีนโนบายพิเศษ คืนค่าเรียนเต็มจำนวนให้กับผู้เรียน (โดยต้องยื่นใบคะแนนสอบ TOEIC ที่มีคะแนน 750 หรือสูงกว่า และได้ทำการกรอกแบบฟอร์มเป็นที่เรียบร้อย)
2. ผู้เรียนสามารถยื่นขอรับสิทธิ์การคืนค่าเรียนหลักสูตรได้เพียง 1 ครั้ง และเลือกรับได้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น ตลอดอายุหลักสูตร
3. ชื่อที่กรอกในแบบฟอร์ม ชื่อในไฟล์รูปภาพใบคะแนนสอบ TOEIC และชื่อบัญชีธนาคารจะต้องตรงกัน
4. กรุณากรอกรายละเอียดบัญชีธนาคารของท่านให้ครบถ้วน เพื่อกระบวนการคืนค่าเรียนที่รวดเร็ว (รับเฉพาะบัญชีธนาคารในประเทศไทยเท่านั้น)
5. หลังจาก PrinEnglish ได้ทำการโอนคืนค่าเรียนให้กับบัญชีธนาคารของท่านแล้ว ทางเราจะส่งหลักฐานการโอนไปยัง email ที่ท่านได้กรอกไว้ ซึ่งต้องตรงกับ email ที่ใช้ในตอนสมัคร
6. ผู้ที่ยื่นความประสงค์ขอรับสิทธินี้ มีความยินยอมที่จะให้ PrinEnglish สามารถใช้ไฟล์รูปภาพใบคะแนนสอบ TOEIC ของท่าน รวมถึงข้อความ รูปภาพ ชื่อ และรายละเอียดที่ท่านได้กรอกในแบบฟอร์ม เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ต่อทางสาธารณะได้ อย่างไรก็ตาม ทางเราจะไม่ทำการเปิดเผย email หมายเลขโทรศัพท์ เลขประจำตัวประชาชน และรายละเอียดบัญชีธนาคารของท่านโดยเด็ดขาด
7. การพิจารณาและคำตัดสินของ PrinEnglish ถือเป็นที่สิ้นสุด
8. PrinEnglish ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขทุกประการได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กรณีที่ผู้เรียนสอบ TOEIC และได้คะแนนไม่ถึง 750
1. สำหรับผู้ที่สมัครเรียนหลักสูตร ตะลุยโจทย์ ข้อสอบ TOEIC ทุก Parts หลังจากการเริ่มเรียนหลักสูตร หากผู้เรียนได้ไปสอบ TOEIC และมีผลคะแนนรวม listening และ reading parts ไม่ถึง 750 ภายใน 6 เดือน (อ้างอิงวันที่เริ่มเรียน จากวันที่ระบบยืนยันการชำระเงินของท่าน) ทาง PrinEnglish มีนโนบายพิเศษ ผู้เรียนสามารถแจ้งเพื่อขอต่ออายุเรียนของหลักสูตร ได้เพิ่มอีก 6 เดือน (รวมทั้งสิ้นเป็น 12 เดือน) (โดยต้องยื่นใบคะแนนสอบ TOEIC ที่มีคะแนนไม่ถึง 750 ดังกล่าว และได้ทำการกรอกแบบฟอร์มเป็นที่เรียบร้อย)
2. ผู้เรียนต้องเข้าเรียนครบทุกวิดีโอ และทำแบบฝึกหัดครบทั้งหมดเท่านั้น (โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่ปรากฏในระบบของ PrinEnglish)
3. ผู้เรียนจะสามารถรับสิทธิ์ดังกล่าวนี้ได้ เมื่อได้ผ่านการเข้าเรียนแล้วอย่างน้อย 2 เดือนเท่านั้น
4. ผู้เรียนสามารถยื่นขอรับสิทธิ์การต่ออายุหลักสูตรได้เพียง 1 ครั้ง และเลือกรับได้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น ตลอดอายุหลักสูตร
5. ชื่อที่กรอกในแบบฟอร์ม และชื่อในไฟล์รูปภาพใบคะแนนสอบ TOEIC จะต้องตรงกัน
6. ผู้ที่ยื่นความประสงค์ขอรับสิทธินี้ มีความยินยอมที่จะให้ PrinEnglish สามารถใช้ไฟล์รูปภาพใบคะแนนสอบ TOEIC ของท่าน รวมถึงข้อความ รูปภาพ ชื่อ และรายละเอียดที่ท่านได้กรอกในแบบฟอร์ม เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ต่อทางสาธารณะได้ อย่างไรก็ตาม ทางเราจะไม่ทำการเปิดเผย email หมายเลขโทรศัพท์ เลขประจำตัวประชาชน และรายละเอียดบัญชีธนาคารของท่านโดยเด็ดขาด
7. การพิจารณาและคำตัดสินของ PrinEnglish ถือเป็นที่สิ้นสุด
8. PrinEnglish ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขทุกประการได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า