โครงการรับประกันผลการเรียน 750+

PrinEnglish ให้ความสำคัญด้านการสร้างความมั่นใจให้กับผู้สมัครเรียน โดยการรับประกันคะแนนสอบให้กับผู้เรียนทุกท่าน จึงได้จัดโครงการ “รับประกันผลการเรียน 750+” เพื่อมอบสิทธิ์พิเศษให้กับนักเรียนทุกคนของอาจารย์ปริญญ์

รูปแบบการรับประกัน 750+ หลักสูตร ตะลุยโจทย์ ข้อสอบ TOEIC ทุก Parts
ผู้ที่เรียนแล้วไปสอบ TOEIC และได้คะแนนไม่ถึง 750 สามารถขอรับสิทธิ์ต่ออายุหลักสูตรเรียนเพิ่มให้อีก 6 เดือน (รวมเป็น 12 เดือน) (สำหรับผู้ที่สมัครเรียนหลักสูตร ตะลุยโจทย์ ข้อสอบ TOEIC ทุก Parts ทุกท่าน)

วิธีการรับสิทธิ์
1. ศึกษา “รายละเอียดและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ”
2. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มข้างล่างนี้ พร้อมแนบไฟล์รูปภาพทั้งหมดตามที่ได้กำหนด
3. PrinEnglish จะทำการตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานที่ท่านส่งมา หากเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางเราจะติดต่อกลับเพื่อมอบสิทธิ์ประโยชน์ให้แก่ท่าน
4. หากท่านมีคำถาม-ข้อสงสัยใด ๆ เพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ทาง Facebook Page: PrinEnglish หรือทาง Line: @PrinEnglish

รายละเอียดและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ
(กรุณาอ่านและทำความเข้าใจโดยละเอียด เพื่อสิทธิ์ประโยชน์ของท่าน)

1. สำหรับผู้ที่สมัครเรียนหลักสูตร ตะลุยโจทย์ ข้อสอบ TOEIC ทุก Parts หลังจากการเริ่มเรียนหลักสูตร หากผู้เรียนได้ไปสอบ TOEIC และมีผลคะแนนรวม listening และ reading parts ไม่ถึง 750 ภายใน 6 เดือน (อ้างอิงวันที่เริ่มเรียน จากวันที่ระบบยืนยันการชำระเงินของท่าน) ทาง PrinEnglish มีนโนบายพิเศษ ผู้เรียนสามารถแจ้งเพื่อขอต่ออายุเรียนของหลักสูตร ได้เพิ่มอีก 6 เดือน (รวมทั้งสิ้นเป็น 12 เดือน) (โดยต้องยื่นใบคะแนนสอบ TOEIC ที่มีคะแนนไม่ถึง 750 ดังกล่าว และได้ทำการกรอกแบบฟอร์มข้างล่างนี้เป็นที่เรียบร้อย)
2. ผู้เรียนต้องเข้าเรียนครบทุกวิดีโอ และทำแบบฝึกหัดครบทั้งหมดเท่านั้น (โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่ปรากฏในระบบของ PrinEnglish)
3. ผู้เรียนจะสามารถรับสิทธิ์ดังกล่าวนี้ได้ เมื่อได้ผ่านการเข้าเรียนแล้วอย่างน้อย 2 เดือนเท่านั้น
4. ผู้เรียนสามารถยื่นขอรับสิทธิ์การต่ออายุหลักสูตรได้เพียง 1 ครั้ง และเลือกรับได้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น ตลอดอายุหลักสูตร
5. ชื่อที่กรอกในแบบฟอร์ม และชื่อในไฟล์รูปภาพใบคะแนนสอบ TOEIC จะต้องตรงกัน
6. ผู้ที่ยื่นความประสงค์ขอรับสิทธินี้ มีความยินยอมที่จะให้ PrinEnglish สามารถใช้ไฟล์รูปภาพใบคะแนนสอบ TOEIC ของท่าน รวมถึงข้อความ รูปภาพ ชื่อ และรายละเอียดที่ท่านได้กรอกในแบบฟอร์ม เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ต่อทางสาธารณะได้ อย่างไรก็ตาม ทางเราจะไม่ทำการเปิดเผย email หมายเลขโทรศัพท์ เลขประจำตัวประชาชน และรายละเอียดบัญชีธนาคารของท่านโดยเด็ดขาด
7. การพิจารณาและคำตัดสินของ PrinEnglish ถือเป็นที่สิ้นสุด
8. PrinEnglish ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขทุกประการได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กรุณากรอกแบบฟอร์มเพื่อรับสิทธิ์
“กรณีที่ผู้เรียนสอบ TOEIC และได้คะแนนไม่ถึง 750”

กรุณา upload รูปภาพขนาด 640 x 640 px หรือใหญ่กว่า
หมายเหตุ: ระบบรองรับการ upload ไฟล์ประเภท jpg, png และ pdf เท่านั้น