เรียน TOEIC / Grammar ออนไลน์ ไม่จำกัด เฉลย-อธิบายละเอียดทุกข้อ ถูกต้อง-แม่นยำ-ชัดเจน-เข้าใจง่าย

Learn English Online

ออกแบบหลักสูตรและสอนโดย: อ.ปริญญ์
* เจ้าของคะแนน TOEIC 990/990 เต็มทั้งข้อสอบรูปแบบใหม่และรูปแบบเดิม *
TOEFL iBT 118/120 - IELTS 8.5/9.0 - CPE Grade A
- ปริญญาโท (เกียรตินิยม) จาก University College London, UK สาขาการสอนภาษาอังกฤษให้กับผู้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก (MA TESOL) (มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของโลกด้านสาขาการศึกษา (Number 1 in QS World University Rankings by Subject - Education))
- Cambridge CELTA (TEFL/TESOL Certificate - เกียรติบัตรภาคปฏิบัติด้านการสอนและการถ่ายทอดการใช้ภาษาอังกฤษ)
- Cambridge CPE Grade A (ข้อสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษระดับความยากสูงสุดของสหภาพยุโรป (CEFR ระดับ C2))
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ-จังหวัดหลายสมัย ในการแข่งขันด้านภาษาอังกฤษ
- ประสบการณ์อื่น ๆ ด้านภาษาอังกฤษ อาทิ วิทยากรรับเชิญมหาวิทยาลัย-องค์กร-สถาบัน นักเขียนบทความ และ DJ รายการวิทยุ (FM/AM) ฯลฯ
- สมาชิกสมาคม Mensa International, UK (The High IQ Society)
- ผู้เขียนหนังสือ "TOEIC Vocab 500+ คำที่ต้องรู้ก่อนเข้าสอบ TOEIC" (จำหน่ายที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ)

Videos

"imply" และ "infer" ต่างกันอย่างไร ควรใช่เมื่อไร - Grammar Focus

เราสามารถใช้ "sound" กับ "noise" แทนกันได้หรือไม่ - Grammar Focus

มาใช้ "lend" และ "borrow" ให้ถูกสถานการณ์ - Grammar Focus

ชม videos อื่น ๆ

TOEIC Pre-Test ทุก Parts

มาลองวัดระดับทักษะ เพื่อประเมินคะแนนตนเอง แล้วชม video เฉลยกับ อ.ปริญญ์ กันครับ

TOEIC Pre-Test

ชม video เฉลย-อธิบาย TOEIC Pre-Test ทุกข้อ อย่างละเอียด ที่ด้านล่างนี้ได้เลยครับ

– อ่านเกี่ยวกับ อ.ปริญญ์ –

 

Basic Grammar (ไวยากรณ์พื้นฐาน)

990 บาท 1,900 บาท

สมัครเรียนทดลองเรียนหลักสูตรขั้นตอนการสมัครและชำระค่าเรียนทุกคำถามเกี่ยวกับหลักสูตรออนไลน์อ่านประสบการณ์ผู้เรียน

Basic Grammar

หลักสูตรนี้
– สามารถเข้าเรียน-ย้อนดู-ทบทวนได้ไม่จำกัด ตลอดอายุหลักสูตร 3 เดือน (90 วัน)
– เนื้อหา 40 หัวข้อ 81 บทเรียน แบบฝึกหัด 115 ชุด รวม 1,200+ ข้อ
– ทุกแบบฝึกหัดมี videos เฉลย-อธิบายข้อที่ถูกต้อง เหตุผล และที่ไปที่มาอย่างละเอียด โดย อ.ปริญญ์ ในทุก ๆ ข้อ
– ผู้เรียนสามารถตรวจสอบผลการทำแบบฝึกหัดของตนเองได้ทันทีจากระบบรวมคะแนนอัตโนมัติ

– เน้นทุกเนื้อหาที่สำคัญและจำเป็นต้องรู้ เพื่อการใช้ภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน
– เนื้อหามีความกระชับ ชัดเจน ง่ายต่อการทำความเข้าใจ
– การสอน-อธิบายแบบค่อย ๆ เป็นค่อย ๆ ไป เน้นความละเอียด มีความเร็วในระดับปานกลาง

* สิทธิพิเศษสำหรับผู้เรียนเท่านั้น * รับฟรี E-Book คำศัพท์ที่ต้องรู้ 400 คำ สำหรับผู้เรียนหลักสูตร Basic Grammar

– ใช้อุปกรณ์บันทึกเสียงที่มีคุณภาพสูง เพื่อให้ผู้เรียนได้รับคุณภาพการฟังที่ดี สัญญาณรบกวนต่ำ เพิ่มสมาธิและความสบายในการเรียนระยะยาว
– มีเอกสารประกอบการเรียนให้ในรูปแบบไฟล์ PDF (สามารถสั่งพิมพ์ได้ด้วยตนเอง)

เหมาะสำหรับ
– ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษ/พื้นฐานไม่ดี/ไม่เข้าใจหลักไวยากรณ์ และต้องการเริ่มต้นใหม่ผ่านการเรียนการสอนที่ถูกต้อง-กระชับ-เข้าใจง่าย
– ผู้ที่ต้องการให้มีผู้สอนคอยชี้แนะ ถ่ายทอดการสอน มอบความเข้าใจที่ถูกต้อง ให้มีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่มั่นคง
– ผู้ที่ต้องการร่นระยะเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้-ทำความเข้าใจภาษาอังกฤษ
– ผู้ที่ต้องการทบทวน-ปรับพื้นฐานหลักไวยากรณ์สำคัญ ที่จำเป็นต้องทราบทุก parts เพื่อใช้ในการศึกษาและทำความเข้าใจภาษาอังกฤษในด้านอื่น ๆ
อาทิเช่น:

– เริ่มต้นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ และพัฒนาทักษะไวยากรณ์ของตนเองให้ถูกต้อง-แม่นยำมากยิ่งขึ้น
– แก้ไขปัญหาการพูด-เขียนไม่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ แก้ไขเรื่องความสับสนหรือไม่แน่ใจในการเลือกใช้ tenses และการกล่าวถึงอดีต-ปัจจุบัน-อนาคต รวมไปถึงทุกหลักภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ต้องรู้
– เป็นพื้นฐานเพื่อพัฒนาไปสู่การทำข้อสอบมาตรฐาน เช่น TOEIC, IELTS, TOEFL iBT รวมไปถึงการเตรียมสอบชิงทุน สอบเข้ามหาวิทยาลัย สอบรายวิชาในโรงเรียน-มหาวิทยาลัย และข้อสอบเฉพาะทาง ที่จำเป็นต้องใช้ความรู้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องเป็นพื้นฐาน
– พัฒนาต่อในการเขียน เช่น การเขียนเชิงวิชาการ (เรียงความ รายงาน วิทยานิพนธ์ abstract จดหมาย บทความ เขียนใน writing part ของข้อสอบต่าง ๆ เขียนสอบชิงทุน) และการเขียนเชิงสร้างสรรค์
– พัฒนาไปสู่ทักษะภาคปฏิบัติ การสื่อสาร การอ่าน และการฟังที่เข้าใจความหมายและใจความได้ดีขึ้น ถูกต้อง และชัดเจน เพื่อความเป็นมืออาชีพยิ่งขึ้น

* หลักสูตรได้รับการออกแบบโดยผู้สอนที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษโดยตรงในระดับสูง ด้วยเกียรตินิยม ปริญญาโท สาขาการสอนภาษาอังกฤษให้กับผู้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก จาก University College London Institute of Education ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของโลก ในสาขาการศึกษา รวมถึงคะแนนจากข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษอีกมากมาย และประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษที่หลากหลาย มีความเข้าใจพื้นฐานของผู้เรียน โดยมีหลักการสอน การคิด และเทคนิคการทำความเข้าใจบนพื้นฐานที่ถูกต้อง-แม่นยำ-ชัดเจน เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้และต่อยอดด้วยตนเองได้ *

เนื้อหาในหลักสูตร
หลักสูตรจะมอบการเรียนรู้ทุกพื้นฐานสำคัญที่ต้องทราบของภาษาอังกฤษ ตามหัวข้อบทเรียนดังต่อไปนี้:

1: Present Simple (การพูดถึงปัจจุบัน)
2: Present Simple Negative (การพูดถึงปัจจุบันในรูปแบบปฏิเสธ)
3: Present Simple Questions (การพูดถึงปัจจุบันในรูปแบบคำถาม)
4: Present Continuous (การพูดถึงปัจจุบันแบบต่อเนื่อง)
5: Overview of Present Tenses (ทบทวนการพูดถึงปัจจุบัน)
6: Imperatives (ประโยคคำสั่ง)
7: Past Simple (การพูดถึงอดีต)
8: Past Simple Negative (การพูดถึงอดีตในรูปแบบปฏิเสธ)
9: Past Simple Questions (การพูดถึงอดีตในรูปแบบคำถาม)
10: Past Continuous (การพูดถึงอดีตแบบต่อเนื่อง)
11: Present Perfect Simple (การพูดถึงอดีตส่งผลถึงปัจจุบัน)
12: Present Perfect Continuous (การพูดถึงอดีตส่งผลถึงปัจจุบันแบบต่อเนื่อง)
13: Future (“going to”) (การพูดถึงอนาคตโดยใช้ “going to”)
14: Future (“will”) (การพูดถึงอนาคตโดยใช้ “will”)
15: Future (Present Tenses) (การพูดถึงอนาคตโดยใช้กาลปัจจุบัน)
16: Passive (รูปแบบแสดงการถูกกระทำ)
17: Types of Verbs (ประเภทของคำกริยา)
18: Articles (คำนำหน้าคำนาม)
19: Overview of Articles (ทบทวนคำนำหน้าคำนาม)
20: “This / that / these / those” (การใช้คำว่า “This / that / these / those”)
21: Singular and Plural Nouns (คำนามเอกพจน์และพหูพจน์)
22: Countable and Uncountable Nouns (คำนามนับได้และนับไม่ได้)
23: Subject-Verb Agreement (ความสัมพันธ์ระหว่างประธานและคำกริยา)
24: Numbers (ตัวเลข)
25: Quantity (ปริมาณ/จำนวน)
26: Approximate Quantity (ปริมาณ/จำนวนโดยประมาณ)
27: Personal Pronouns (คำสรรพนามใช้กล่าวแทนตัวบุคคล)
28: Possession (การแสดงความเป็นเจ้าของ)
29: “There” (การใช้คำว่า “There”)
30: Adjectives (คำคุณศัพท์ [ใช้ขยายคำถาม])
31: Comparative Adjectives (คำคุณศัพท์ขั้นกว่า)
32: Superlative Adjectives (คำคุณศัพท์ขั้นสูงสุด)
33: Adverbs of Manner (คำวิเศษณ์ [ใช้ขยายคำกริยา คำคุณศัพท์ และคำวิเศษณ์อื่น ๆ])
34: Comparative and Superlative Adverbs (คำวิเศษณ์ขั้นกว่าและขั้นสูงสุด)
35: Prepositions (คำบุพบท [ใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสองส่วนของประโยค])
36: Prepositions of Place (คำบุพบทบอกตำแหน่งและสถานที่)
37: Prepositions of Time (คำบุพบทบอกเวลา)
38: Coordinating Conjunctions (คำเชื่อมประโยค)
39: Prefixes (คำนำหน้าคำศัพท์)
40: Suffixes (คำต่อท้ายคำศัพท์)

รูปแบบการเข้าเรียน
– เน้นความสะดวกสบายของผู้เรียน ไม่ต้องเดินทาง สามารถควบคุมตารางการเรียนและการทำงานของตนเองได้ เพิ่มสมาธิและความพร้อมในการเรียนสูงสุด
– เข้าเรียน ทบทวน ทำแบบฝึกหัด ย้อนดู videos และฟังคำอธิบายแบบไม่จำกัด ได้ทุกที่-ทุกเวลาผ่านระบบออนไลน์
– สามารถเข้าเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ tablet และ smartphone (ใช้เพียงแค่การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต) โดยไม่ต้องลงโปรแกรม

* PRINENGLISH *
– มีนโยบายสนับสนุนการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์
(อาทิ หลักสูตร เนื้อหา โจทย์ และภาพ)
– ทางเราให้ความสำคัญในการรักษาความมั่นคง-ความปลอดภัยของระบบข้อมูลส่วนตัวของผู้เรียนเป็นอันดับหนึ่งเสมอ

 

Horizontal Line

 


 

ตะลุยโจทย์ ข้อสอบ TOEIC ทุก Parts

1,990 บาท 3900 บาท

สมัครเรียนทดลองเรียนหลักสูตรขั้นตอนการสมัครและชำระค่าเรียนรายละเอียดการรับประกันคะแนน 750+ทุกคำถามเกี่ยวกับหลักสูตรออนไลน์อ่านประสบการณ์ผู้เรียน

ตะลุยโจทย์ 800 ข้อ ข้อสอบ TOEIC ทุก PARTS

หลักสูตรนี้ รับประกันคะแนน 750+
– การสอน เนื้อหา แบบฝึกหัด และเฉลย ครอบคลุมทุก parts ของข้อสอบ TOEIC (listening / reading)
– พาตะลุยโจทย์ข้อสอบ TOEIC 4 ชุดเต็ม ๆ จำนวน 800 ข้อ + เนื้อหาข้อสอบ TOEIC รูปแบบใหม่ 139 ข้อ รวมทั้งสิ้นกว่า 900++ ข้อ
– สามารถเข้าเรียน-ย้อนดู-ทบทวนได้ไม่จำกัด ตลอดอายุหลักสูตร 6 เดือน (180 วัน) พร้อมสิทธิพิเศษ ผู้เรียนสามารถยื่นขอต่ออายุหลักสูตรเพิ่มได้อีก 6 เดือน (รวมทั้งสิ้น 12 เดือน) (โครงการรับประกันคะแนน 750+)

– มี videos เฉลยข้อที่ถูกต้อง โดย อ.ปริญญ์ พร้อมอธิบายอย่างละเอียดและตรงประเด็น ในทุกตัวเลือกและทุกข้อ
– มีระบบรวมผลคะแนนแบบ auto ประเมินตนเองได้ทันที ทุก parts

– เน้นยํ้า กลยุทธ์ เทคนิค tips และ tricks ที่จำเป็นในการทำข้อสอบ
– เน้นย้ำ หลักการ ไวยากรณ์ และคำศัพท์ที่พบได้บ่อยในข้อสอบ

* สิทธิพิเศษสำหรับผู้เรียนเท่านั้น * รับฟรี E-Book คำศัพท์ TOEIC ที่ออกสอบบ่อย 400+ คำ ท่องก่อนสอบ-เรียนควบคู่-เพิ่มศัพท์ใหม่

– ผู้เรียนจะมองเห็นและเข้าใจรูปแบบข้อสอบอย่างชัดเจน และมีความพร้อมก่อนเข้าสอบจริง
– เนื้อหา โจทย์ ภาพ และเสียง ได้ออกแบบให้เสมือนข้อสอบจริงอย่างที่สุด
– ใช้อุปกรณ์บันทึกเสียงที่มีคุณภาพ สัญญาณรบกวนต่ำ เพื่อเพิ่มสมาธิและความสบายในการเรียนระยะยาวให้กับผู้เรียน
– มีเอกสารประกอบการเรียนให้ผู้เรียนในรูปแบบไฟล์ PDF (สามารถสั่งพิมพ์ได้ด้วยตนเอง)

เหมาะสำหรับ
– ผู้ต้องการเตรียมตัวสอบ TOEIC อย่างครอบคลุม และต้องการเพิ่มคะแนนของตนเอง ด้วยคุณภาพ ความถูกต้อง-แม่นยำ ความละเอียด ความใส่ใจ และการถ่ายทอดอย่างชัดเจน  การันตีคุณภาพเนื้อหาและการสอนโดยอาจารย์ผู้สอน
อ.ปริญญ์ เจ้าของคะแนน TOEIC 990/990 เต็มทั้งข้อสอบรูปแบบใหม่และรูปแบบเดิม

รูปแบบการเข้าเรียน
– เน้นความสะดวกสบายของผู้เรียน ไม่ต้องเดินทาง สามารถควบคุมตารางการเรียนและการทำงานของตนเองได้ เพิ่มสมาธิและความพร้อมในการเรียนสูงสุด
– เข้าเรียน ทบทวน ทำแบบฝึกหัด ย้อนดู videos และฟังคำอธิบายแบบไม่จำกัด ได้ทุกที่-ทุกเวลาผ่านระบบออนไลน์
– สามารถเข้าเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ tablet และ smartphone (ใช้เพียงแค่การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต) โดยไม่ต้องลงโปรแกรม

* PRINENGLISH *
– มีนโยบายสนับสนุนการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์
(อาทิ หลักสูตร เนื้อหา โจทย์ ภาพ และเสียงชาวต่างชาติ)
– ทางเราให้ความสำคัญในการรักษาความมั่นคง-ความปลอดภัยของระบบข้อมูลส่วนตัวของผู้เรียนเป็นอันดับหนึ่งเสมอ

 

Horizontal Line

 


 

ตะลุยโจทย์ ข้อสอบ TOEIC ทุก Parts Mini-Test

990 บาท

สมัครเรียน ทดลองเรียนหลักสูตรขั้นตอนการสมัครและชำระค่าเรียนทุกคำถามเกี่ยวกับหลักสูตรออนไลน์อ่านประสบการณ์ผู้เรียน

ตะลุยโจทย์ 100 ข้อ ข้อสอบ TOEIC MINI-TEST ทุก PARTS

หลักสูตรนี้
– การสอน เนื้อหา แบบฝึกหัด และเฉลย ครอบคลุมทุก parts ของข้อสอบ TOEIC (listening / reading)
– พาตะลุยโจทย์ข้อสอบ TOEIC จำนวน 100 ข้อ (จากเนื้อหาของหลักสูตรตะลุยโจทย์ 800 ข้อ) + เนื้อหาข้อสอบ TOEIC รูปแบบใหม่ 20 ข้อ รวมเป็น 120 ข้อ
– สามารถเข้าเรียน-ย้อนดู-ทบทวนได้ไม่จำกัด ตลอดอายุหลักสูตร 2 สัปดาห์ (14 วัน)

– มี videos เฉลยข้อที่ถูกต้อง โดย อ.ปริญญ์ พร้อมอธิบายอย่างละเอียดและตรงประเด็น ในทุกตัวเลือกและทุกข้อ
– มีระบบรวมผลคะแนนแบบ auto ประเมินตนเองได้ทันที ทุก parts

– เน้นย้ำหลักการ ไวยากรณ์ และคำศัพท์ที่พบได้บ่อยในข้อสอบ
– เน้นยํ้าเทคนิค tips และ tricks ที่จำเป็นในการทำข้อสอบ

– ผู้เรียนจะมองเห็นและเข้าใจรูปแบบข้อสอบอย่างชัดเจน
– เนื้อหา โจทย์ ภาพ และเสียง ได้ออกแบบให้เสมือนข้อสอบจริงอย่างที่สุด
– ใช้อุปกรณ์บันทึกเสียงที่มีคุณภาพ สัญญาณรบกวนต่ำ เพื่อเพิ่มสมาธิและความสบายในการเรียนระยะยาวให้กับผู้เรียน
– มีเอกสารประกอบการเรียนให้ผู้เรียนในรูปแบบไฟล์ PDF (สามารถสั่งพิมพ์ได้ด้วยตนเอง)

เหมาะสำหรับ
– ผู้ที่ต้องการทบทวน เพิ่มความมั่นใจ และทดสอบตนเองแบบเร่งรัด ก่อนเข้าสอบจริง
– ผู้ที่ไม่มีเวลาเพียงพอในการเตรียมตัวก่อนสอบ
– ผู้ที่ต้องใช้คะแนนสอบด่วน
– ผู้ที่ต้องการทดลองเรียนกับ PRINENGLISH
ด้วยคุณภาพ ความถูกต้อง-แม่นยำ ความละเอียด ความใส่ใจ และการถ่ายทอดอย่างชัดเจน การันตีคุณภาพเนื้อหาและการสอนโดยอาจารย์ผู้สอน อ.ปริญญ์ เจ้าของคะแนน TOEIC 990/990 เต็มทั้งข้อสอบรูปแบบใหม่และรูปแบบเดิม

รูปแบบการเข้าเรียน
– เน้นความสะดวกสบายของผู้เรียน ไม่ต้องเดินทาง สามารถควบคุมตารางการเรียนและการทำงานของตนเองได้ เพิ่มสมาธิและความพร้อมในการเรียนสูงสุด
– เข้าเรียน ทบทวน ทำแบบฝึกหัด ย้อนดู videos และฟังคำอธิบายแบบไม่จำกัด ได้ทุกที่-ทุกเวลาผ่านระบบออนไลน์
– สามารถเข้าเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ tablet และ smartphone (ใช้เพียงแค่การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต) โดยไม่ต้องลงโปรแกรม

* PRINENGLISH *
– มีนโยบายสนับสนุนการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์
(อาทิ หลักสูตร เนื้อหา โจทย์ ภาพ และเสียงชาวต่างชาติ)
– ทางเราให้ความสำคัญในการรักษาความมั่นคง-ความปลอดภัยของระบบข้อมูลส่วนตัวของผู้เรียนเป็นอันดับหนึ่งเสมอ


อ่านเพิ่มเติม / สั่งออนไลน์ / ตรวจสอบสาขาที่จำหน่าย

แชร์ประสบการณ์จากผู้เรียนของเรา

คุณรณภพ รากะรินทร์

ประสบการณ์การทำงาน
– ผู้ประกาศข่าวบันเทิง ช่อง 2 (RS)
– ผู้ประกาศข่าวสำนักข่าวไทย (ช่อง 9 MCOT HD)
– พิธีกรช่อง Bang Channel (GMM TV)
– นักร้องสังกัด Werk Gang (ในเครือ GMM Grammy)

อาจารย์สอนละเอียดครับ ค่อย ๆ เป็นค่อย ๆ ไป ตรงไหนที่เราทำไม่ได้ ไม่เข้าใจ พอมาดูอาจารย์เฉลย เราก็จะเข้าใจทันทีครับ โดยไม่ต้องกังวลเลยว่า เป็นคอร์สออนไลน์แล้วจะไม่มีโอกาสได้ถามอาจารย์ เพราะอาจารย์จะอธิบายให้เราทุกจุดครับ รู้สึกดีขึ้นทั้งเรื่องแกรมม่า และคำศัพท์ รวมถึงความมั่นใจในการออกเสียงภาษาอังกฤษด้วยครับ

“ถ้าเราไม่ลองเราก็ไม่รู้ครับ ต้องลองเรียนดูเองครับ รับรองคุ้มแน่นอน!!! ลองดูคลิปวิธีการสอนของอาจารย์ก่อนตัดสินใจสมัครเรียนก็ได้ครับ ผมว่าอาจารย์สอนละเอียดฟังง่าย แม้คนที่คิดว่าตัวเองอ่อนภาษาอังกฤษมาก ๆ ก็น่าจะเข้าใจได้ไม่ยากครับ”

คุณ Narongrith

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

เรียนกับอ.ปริญญ์สอบ TOEIC ได้คะแนน: 860/990

เคยเรียนกับอ.ปริญญ์ อ.สอนเข้าใจง่ายดีครับ อ.สอนคอร์สนี้จากแนวข้อสอบจริง ทำให้เราคุ้นเคยกับแนวข้อสอบ และชอบ PART Listening เพราะมีแบบฝึกหัดให้ฝึกเยอะดีครับ

“หลักสูตรนี้เรียนสะดวกมาก เพราะเรียนได้จากที่บ้าน และมีแบบฝึกหัดให้ทำเยอะมากครับ”

คุณ Laksika

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ ภาคอินเตอร์

เรียนกับอ.ปริญญ์สอบ TOEIC ได้คะแนน: 845/990

เคยเรียนกับอาจารย์ อาจารย์สอนดีมาก โดยเฉพาะเรื่องโครงสร้างประโยค ทำให้รู้ว่าประโยคประกอบไปด้วยอะไรบ้างตามหลักไวยากรณ์ ซึ่งเรื่องนี้เป็นพื้นฐานของการเรียนภาษาอังกฤษเลยก็ว่าได้ พอเข้าใจเรื่องนี้สามารถนำมาต่อยอดได้อีกในด้านการฟัง สามารถฟังเข้าใจมากขึ้น นอกจากนี้ อาจารย์พูดภาษาอังกฤษฟังได้ง่าย เวลาเรียนทำให้เรียนสนุก

“อาจารย์สอนดี สอนเข้าใจ อาจารย์จะพูดทวนอยู่เสมอ”

คุณธนากร

คณิตศาสตร์ประกันภัย

เรียนกับอ.ปริญญ์สอบ TOEIC ได้คะแนน: 840/990

เคยเรียนกับอาจารย์เขาสอนดีมากครับ อาจารย์สอนตั้งแต่พื้นฐานของโครงสร้างประโยค สอนให้รู้จักธรรมชาติของการใช้ tense ต่าง ๆ ทำให้แทบไม่ต้องจำเลย เพียงแค่เราเข้าใจแก่นของมันก็สามารถนำไปต่อยอดได้ รวมถึงได้ฝึกทำข้อสอบเหมือนจริงทำให้เราคุ้นเคย

“อยากให้ทดลองเรียนครับ แนะนำเลย ยิ่งสำหรับคนที่ไม่มีเวลาเตรียมตัวด้วยแล้วยิ่งแนะนำเลยครับ”

คุณสุพรรณี

ปริญญาโทด้านพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เรียนกับอ.ปริญญ์สอบ TOEIC ได้คะแนน: 810/990

อาจารย์สอนละเอียดมากและแนะนำ tricks ต่าง ๆ ให้ด้วย การอธิบายในแต่ละ part และในส่วนของบทความมีความชัดเจนดีมาก ทำให้เข้าใจเนื้อหา จับใจความได้เร็วขึ้น

“อยากให้ผู้ที่สนใจ ลองเข้ามาดูคลิปการสอนของอ.ปริญญ์ เพื่อที่จะได้รู้ว่าวิธีการสอนของอาจารย์เป็นอย่างไร ซึ่งเชื่อว่าคนส่วนใหญ่จะต้องชื่นชอบในวิธีและแนวทางการสอนของอาจารย์ และสนุกไปกับการเรียนอย่างแน่นอน”

คุณกฤติมา

Sirindhorn International Institute of Technology ปริญญาตรี ด้าน Supply Chain and Logistics Management

เรียนกับอ.ปริญญ์สอบ TOEIC ได้คะแนน: 800/990

ชอบการอธิบายเรื่องหน้าที่ของคำต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษ รวมถึง suffix and prefix ครับ ช่วยให้ผมสามารถเเยกองค์ประกอบของประโยค เเละเลือก choice ที่ถูกง่ายขึ้นครับ

“เป็นหลักสูตรที่สามารถจัดเวลา สำหรับคนที่ไม่มีเวลา เเละได้เรียนรู้ vocabulary เเละ grammar ที่สำคัญสำหรับการสอบ TOEIC เเละการนำไปใช้ในการทำงานครับ”

คุณ Korakot

นำคะแนนไปสมัครเข้าเรียนหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี (Commercial Pilot Licence)

เรียนกับอ.ปริญญ์สอบ TOEIC ได้คะแนน: 760/990

เป็นผู้สอนที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมายจากสถาบันทั้งไทยและต่างประเทศ จึงทำให้ผมมีความมั่นใจทั้งใน tips, tricks และประสบการณ์ของผู้สอน ที่สำคัญเป็นการเรียนการสอนแบบ online ทำให้เข้าถึงได้ง่าย แม้จะอยู่ต่างจังหวัด การอธิบายส่วนของ grammar มีการอธิบายทั้งประโยค และความหมายได้ละเอียดเข้าใจชัดเจน ในเรื่องของสำนวนภาษาและ grammar ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการทำความเข้าใจภาษาได้อย่างถ่องแท้

“อยากให้ทดลองเรียนครับ แนะนำเลย ยิ่งถ้าใครที่พื้นฐานไม่ดีอยู่แล้ว ยิ่งอยากให้ได้ลองเรียน”

คุณ Pairin

มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ / ทำงานพาร์ทไทม์ด้านล่ามและการแปล โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

เรียนกับอ.ปริญญ์สอบ TOEIC ได้คะแนน: 755/990

รู้สึกว่าได้ลงเรียนกับอาจารย์แล้วมีความมั่นใจขึ้นมาก ได้รู้แพทเทิร์นข้อสอบว่าเป็นยังไง ได้ทบทวนได้ลองทำ minitest เพื่อรู้จุดอ่อนของตัวเอง พร้อมกับทั้งฝึกอ่านและฟังภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันให้มากขึ้น พอถึงเวลาสอบจริงก็เลยไม่ค่อยลนลานหรือตื่นเต้น เพราะคุ้นกับตัวอย่างข้อสอบของอาจารย์มาแล้ว สรุปว่าเรียนกับอาจารย์แล้วรู้สึกสนุกไปกับการเรียนและได้ความรู้เพิ่มมากขึ้นเยอะค่ะ

“เป็นหลักสูตรที่สะดวก อาจารย์สอนเข้าใจง่ายไม่งง เน้นสิ่งที่ไปใช้ได้จริงในการทำข้อสอบอย่างตรงจุด ทำให้อยากเรียนหลักสูตรอื่นต่อไปอีก”

คุณธีรเดช

รับราชการตำรวจ

เรียนกับอ.ปริญญ์สอบ TOEIC ได้คะแนน: 755/990

อาจารย์ได้แนะเทคนิคของแต่ล่ะพาร์ท เช่น ในพาร์ทที่ 2 ส่วนของ question-response มักจะต้องเจอคำถามในรูปแบบใด และจะต้องทำการตอบในรูปแบบใด และประทับใจในส่วนของแกรมม่า อาจารย์สามารถอธิบายจนเข้าใจในส่วนของ Parts of Speech ได้อย่างเข้าใจ ทำให้สามารถทำข้อสอบในส่วนของ พาร์ท 5 ได้ดียิ่งขึ้นครับ เพราะเป็นส่วนสำคัญในพาร์ท 5

“อาจารย์อธิบายละเอียด เข้าใจง่าย มีหลักการ เป็นขั้นตอน”

คุณ Jeerayu

สมัครสอบเข้าชิงทุน student pilot ของสายการบิน (เรียนเพื่อไปเป็นนักบิน)

เรียนกับอ.ปริญญ์สอบ TOEIC ได้คะแนน: 725/990

อาจารย์สามารถแนะนำและชี้จุดที่สำคัญ ๆ ทำให้มองโจทย์ออกได้มากขึ้นครับ ประทับใจการอธิบายคำศัพท์ และการชี้ให้เห็นลำดับหรือตำแหน่งในการวางลักษณะคำศัพท์ที่ชัดเจนมากขึ้นครับ และใน Reading Section มีการอธิบายที่ค่อนข้างชัดเจน มีการแปลคำศัพท์ระหว่างที่ได้เรียนไปด้วย ซึ่งทำให้จดจำได้ง่ายขึ้นผ่านการมองเห็นและการได้ยินครับ

“เป็นหลักสูตรที่ดีครับ มีการอธิบายให้อย่างละเอียดในแต่ละข้อ ทำให้เรามองโจทย์ออกได้ง่ายมากขึ้น และที่จะได้เพิ่มเติมคือคำศัพท์ที่ค่อนข้างครอบคลุมและความชัดเจนมากขึ้นแน่นอนครับ”

คุณ Jiraphat

นิติศาสตร์

เห็นความสำเร็จของอาจารย์ที่ผ่านมา ทำให้ได้รู้อาจารย์เป็นคนที่เข้าใจภาษาอังกฤษจริง ประกอบกับได้ทดลองเรียน ซึ่งอาจารย์มีวิธีการสอนที่เข้าใจได้ง่ายและน่าติดตาม อาจารย์สอนแบบค่อยเป็นค่อยไป ทำให้คิดตามได้ง่าย ไม่สับสน ประกอบกับการเฉลยที่ละเอียด ส่งผลให้เข้าใจมากขึ้นครับ

“ขอบคุณอาจารย์มาก ๆ เลยครับ ที่เปิดสอนคอร์ส TOEIC ขึ้นมา ทำให้ผมเข้าใจภาษาอังกฤษได้มากขึ้น ขอให้อาจารย์ทำคอร์สดี ๆ แบบนี้ออกมาอีกนะครับ”

คุณวิสุทธินี

ทำงานส่วนตัว

อาจารย์เก่ง น่าจะเข้าใจ และมีวิธีสื่อสารได้ดี และเข้าใจผู้ที่เรียนภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาที่ 2 ได้ดี ประทับใจเนื้อหาที่เรียนในส่วนการฟัง และการแปล รวมทั้งคำศัพท์ต่าง ๆ ที่จำได้โดยไม่ต้องท่อง ฟังอาจารย์พูดบ่อย ๆ ด้วยการทบทวน ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่สำคัญและน่าเรียนมากหลังจากได้เข้ามาเรียนกับอาจารย์ ไม่เหมือนตอนที่เรียนในรร. ไม่ชอบและไม่เข้าใจ แต่หลังจากได้มาเรียนกับอาจารย์ได้ระยะหนึ่งรู้สึกอยากเอาชนะความไม่รู้ และอยากพัฒนาไปเรื่อย ๆ ให้สามารถสื่อสารกับคนต่างชาติได้ดี

“ขอบคุณที่มีสื่อการเรียนออกมาให้ได้เรียน และนำความรู้ที่อาจารย์มีมาถ่ายทอดให้”

อ่านประสบการณ์ผู้เรียนท่านอื่น ๆ

เกี่ยวกับ อ.ปริญญ์

อ่าน profile อ.ปริญญ์ ฉบับเต็ม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม