fbpx
ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

All about TOEIC

TOEIC คืออะไร ?

TOEIC หรือ Test of English for International Communication เป็นข้อสอบสำหรับวัดทักษะและความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ (English Proficiency) ของผู้สอบ ในการทำงานและเชิงธุรกิจ (ตั้งแต่ระดับเริ่มต้น ไปจนถึงผู้ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี เทียบเคียงกับเจ้าของภาษา)

ข้อสอบ TOEIC จัดทำขึ้นโดยสถาบัน Educational Testing Service (ETS) ที่เมือง Princeton รัฐ New Jersey ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกว่า เป็นองค์กรชั้นนำในด้านการพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานต่าง ๆ เช่น TOEFL, GMAT, GRE, SAT เป็นต้น

รายละเอียด TOEIC แต่ละ Part

Part Type and Number of Questions

Part 1: Photographs

6 questions

Part 2: Question-Response

25 questions

Part 3: Conversations

- 39 questions
- 13 conversations
- 3 questions per conversation

Part 4: Talks

- 30 questions
- 10 talks
- 3 questions per talk

Part 5: Incomplete Sentences

30 questions

Part 6: Text Completion

- 16 questions
- 4 questions per text

Part 7: Reading Comprehension

Single Passages
- 29 questions
- 10 single passages
- 2-4 questions per passage

Multiple Passages
- 25 questions
- 2 double passages
- 3 triple passages
- 5 questions per set

สอบ TOEIC แล้ว... นำไปใช้ทำอะไรได้บ้าง?
 • สมัครงาน

  คะแนนการสอบ TOEIC สามารถนำไปใช้ประกอบการสมัครงานในตำแหน่งต่าง

 • ปรับเงินเดือน

  คะแนนการสอบ TOEIC สามารถนำไปใช้ประกอบการปรับเงินเดือน

 • เลื่อนตำแหน่ง

  คะแนนการสอบ TOEIC สามารถนำไปใช้ประกอบการเลื่อนตำแหน่ง

 • สมัครเข้าเรียนหลักสูตรนานาชาติ

  สมัครเข้าเรียนหลักสูตรนานาชาติ-ต่างประเทศปริญญาโท-เอก

 • อบรมสัมมนาต่างประเทศ

  นำคะแนนสอบ TOEIC ไปใช้ประกอบการเข้าคัดเลือกเพิ่มไปอบรมสัมมนาต่างประเทศ

 • ประกอบการพิจารณาเข้ารับทำงาน

  บริษัทจำนวนมากใช้ TOEIC ในการประกอบการพิจารณาเข้ารับทำงานในหลายตำแหน่ง
  ดูเพิ่ม >>

จะอายุเท่าไรก็ไม่ใช่ปัญหา สอบได้ไม่จำกัดอายุ ไม่มีเกณฑ์สอบผ่าน-สอบตก ขึ้นอยู่กับความสามารถในการใช้ภาษาของผู้สอบ
ข้อมูลและขั้นตอนการสมัครสอบ TOEIC
1

สำรองที่นั่ง + ชำระค่าสอบ

ท่านสามารถตรวจสอบค่าสอบ TOEIC Listening and Reading ในปัจจุบันได้ที่ CPA Thailand อย่างไรก็ตาม กรุณาตรวจสอบกับทางศูนย์สอบของท่านอีกครั้ง เนื่องจากบางศูนย์สอบอาจมีราคาพิเศษสำหรับผู้สอบที่เป็นนิสิต-นักศึกษา-บุคลากร

ผู้มีความต้องการสมัครสอบ TOEIC สามารถสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนวันที่ต้องการเข้าสอบ ผ่านทางโทรศัพท์ หรือเข้าไปสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์สอบ

ศูนย์ใหญ่กรุงเทพ ศูนย์สอบโทอิค อาคาร BB tower (Bangkok Business Building) ชั้น 19 (ข้างตึก Grammy) ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) กรุงเทพ 10110 โทรศัพท์ 0 2260 7061, 0 2259 3990 Email: cpa@cpathailand.co.th

ศูนย์เชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารนวรัฐ 4/6 ถนนแก้วนวรัฐ ซอย 3 เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 0 5324 1273, 0 5324 1274, 0 5324 1275 Email: cpa_northern@cpathailand.co.th

ศูนย์ขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 email: huso@kku.ac.th โทรศัพท์ 0 4320 2861

2
เตรียมเอกสารและข้อมูล ในการสมัคร

การสอบไม่จำกัดอายุ แต่จำเป็นต้องใช้

 • บัตรประจำตัวประชาชนไทย ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ไทย หรือหนังสือเดินทาง ตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ (ไม่สามารถใช้สำเนาได้) หรือบัตรพนักงานหรือบัตรนักศึกษาตัวจริง กรณีสอบในนามองค์กรหรือสถาบัน
 • ชื่อและนามสกุลภาษาอังกฤษ
 •  วัน-เดือน-ปี เกิด
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • วันที่และเวลาที่ต้องการสำรองที่นั่งสอบ (กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ในแต่ละศูนย์สอบ)
3
เตรียมตัวเข้าห้องสอบ

เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน สำหรับยืนยันตัวบุคคล

เอกสารที่สามารถใช้ทดแทนได้

ใบขับขี่, หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ, บัตรพนักงาน, บัตรนักศึกษาตัวจริง กรณีสอบในนามองค์กรหรือสถาบัน อุปกรณ์

สิ่งของที่นำเข้าห้องสอบได้

 • บัตรประจำตัวประชาชนไทย ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ไทย หนังสือเดินทาง บัตรพนักงาน หรือบัตรนักศึกษา
 • กระเป๋าสตางค์ 1 ใบ
 • เสื้อกันหนาว / ผ้าคลุม สิ่งที่ไม่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบได้
 • กระเป๋า
 • หนังสือ / เอกสารต่าง ๆ
 • เครื่องเขียน
 • นาฬิกา
 • กุญแจ
 • อุปกรณ์สื่อสาร เช่น โทรศัพท์
 • อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องคิดเลข รีโมทรถยนต์ ยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ ซิมการ์ด
 • อุปกรณ์ที่ใช้ในการฟัง
 • อุปกรณ์บันทึกเสียง
 • อุปกรณ์ถ่ายภาพหรือวิดีโ
 • ลูกอม
 • เวชภัณฑ์
 • ฯลฯ
4
รับคะแนนสอบ

สามารถรับผลคะแนนได้ 2 วิธี คือ

 1.  รับด้วยตนเอง – ต้องนำใบลงทะเบียนตัวจริง และบัตรประจำตัวประชาชนไทย/ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ไทย/หนังสือเดินทางตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุไปรับด้วย
 2. ไปรษณีย์ (EMS) – มีค่าใช้จ่าย 50 บาท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแต่ละศูนย์สอบอาจมีนโยบายที่แตกต่างกัน กรุณาตรวจสอบกับทางศูนย์สอบที่ท่านสมัครสอบอีกครั้ง

ระยะเวลาในการทราบผลสอบ

 • กรณีสอบในวันจันทร์-ศุกร์ รอบ 9.00 น. สามารถรับผลคะแนนได้ 1 วันทำการหลังวันสอบ เวลา 10.00-16.30 น.
 • กรณีสอบในวันจันทร์-ศุกร์ รอบ 13.00/16.00 น. สามารถรับผลคะแนนได้ 1 วันทำการหลังวันสอบ เวลา 12.00-16.30 น.
 • กรณีสอบในวันเสาร์ รอบ 9.00 น. สามารถรับผลคะแนนได้ในวันอังคารของสัปดาห์ถัดไป เวลา 10.00-16.30 น.
 • กรณีสอบในวันเสาร์ รอบ 13.00/16.00 น. สามารถรับผลคะแนนได้ในวันอังคารของสัปดาห์ถัดไป เวลา 12.00-16.30 น.

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแต่ละศูนย์สอบอาจมีนโยบายที่แตกต่างกัน กรุณาตรวจสอบกับทางศูนย์สอบที่ท่านสมัครสอบอีกครั้ง

ถามตอบเกี่ยวกับ TOEIC
 • ใช้คะแนนเพื่อสมัครงานโดยทั่วไป ใช้เพียงข้อสอบ Listening and Reading
 • ถ้าหากบริษัท-หน่วยงานต้องการคะแนน Speaking and Writing โดยปกติจะมีการแจ้งไว้ หรือลองสอบถามไปยังทางบริษัทของท่านจะดีที่สุด

ข้อสอบ TOEIC มีการสอบสองรูปแบบ คือ

 • TOEIC Listening and Reading Test (การฟังและการอ่าน)
 • TOEIC Speaking and Writing Test (การพูดและการฟัง)

โดยในประเทศไทย เวลาพูดถึงข้อสอบ TOEIC มักจะหมายถึงการสอบ TOEIC Listening and Reading Test (การฟังและการอ่าน) ซึ่งเป็นแบบทดสอบสำหรับวัดความสามารถและทักษะของผู้สอบ ในการนำภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานและธุรกิจมาใช้งานจริง ทั้งด้านการฟังและการอ่าน ข้อสอบนี้มีลักษณะเป็นข้อเขียนแบบปรนัย หรือเลือกตอบ (multiple choice)

1. การฟัง (listening) จะมีทั้งหมด 100 ข้อ คะแนนเต็ม 495 คะแนน ให้เวลาทั้งหมด 45 นาที โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนย่อย ดังนี้

 • Part 1: Photographs 10 ข้อ
 • Part 2: Question-Response 30 ข้อ
 • Part 3: Conversations 30 ข้อ
 • Part 4: Talks 30 ข้อ

2. การอ่าน (reading) มีทั้งหมด 100 ข้อ คะแนนเต็ม 495 คะแนน ให้เวลาทั้งหมด 75 นาที โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนย่อย ดังนี้

 • Part 5: Incomplete Sentences 40 ข้อ
 • Part 6: Text Completion 12 ข้อ
 • Part 7: Reading Comprehension 48 ข้อ

คำถามในข้อสอบ TOEIC Listening and Reading จะจำลองมาจากสถานการณ์จริงรูปแบบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

 • การพัฒนาในองค์กร/บริษัท เช่น การวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • การรับประทานอาหาร เช่น การรับประทานอาหารเพื่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจ งานเลี้ยง งานสังสรรค์ การจองโต๊ะอาหาร
 • ความบันเทิง เช่น โรงภาพยนต์ โรงละคร ดนตรี ศิลปะ นิทรรศการ พิพิธภัณฑ์ สื่อรูปแบบต่าง ๆ
 • การเงินและงบประมาณ เช่น การธนาคาร การลงทุน ภาษี บัญชี ค่าบริการ
 • ธุรกิจทั่วไป เช่น สัญญา การเจรจา การควบกิจการ การตลาด การขาย การรับประกัน การวางแผนธุรกิจ การประชุม แรงงานสัมพันธ์
 • การบริการด้านสุขภาพ เช่น การประกันสุขภาพ การไปพบแพทย์ ทันตแพทย์ คลินิก โรงพยาบาล
 • บ้านและอสังหาริมทรัพย์ เช่น การก่อสร้าง รายละเอียดอสังหาริมทรัพย์ การซื้อและเช่า การบริการด้านสาธารณูปโภค
 • ทรัพยากรมนุษย์ เช่น การสรรหา/ว่าจ้างบุคลากร การปลดเกษียณ การเลื่อนตำแหน่ง การสมัครงาน การประกาศรับสมัครงาน เงินเดือน เงินบำนาญ รางวัล
 • การผลิต เช่น สายการผลิต การบริหารโรงงาน การควบคุมคุณภาพ
 • สำนักงาน เช่น กระบวนการทำงาน การประชุม คณะกรรมการ จดหมาย บันทึก โทรศัพท์ โทรสาร email อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ
 • การจัดซื้อ เช่น การซื้อของ การสั่งซื้อ การส่งของ การออกใบกำกับสินค้า
 • หัวข้อทางเทคนิค เช่น อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ ห้องทดลอง เครื่องมือทดลอง รายละเอียดทางเทคนิค อื่น ๆ
 • การเดินทาง เช่น รถไฟ เครื่องบิน แท็กซี่ รถบัส เรือ ตั๋ว ตารางเวลา การประกาศในสถานีและสนามบิน การเช่ารถ โรงแรม การจอง ความล่าช้า การยกเลิก

ข้อสอบใช้เวลาในการทำประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที โดยมีลำดับดังนี้

 • ประมาณ 30 นาที สำหรับตอบคำถามและกรอกประวัติส่วนตัว
 • 45 นาที สำหรับ listening section
 • 75 นาที สำหรับ reading section

ข้อสอบ TOEIC Listening and Reading แบ่งการให้คะแนน ดังนี้

 • การฟัง (listening) 5-495 คะแนน
 • การอ่าน (reading) 5-495 คะแนน
 • รวมทั้งสิ้น 10-990 คะแนน

การคิดคะแนนอย่างคร่าวสามารถทำได้โดยการนำจำนวนข้อที่ตอบถูกในแต่ละส่วน (listening กับ reading) มาเทียบกับตารางต่อไปนี้ หลังจากได้คะแนนทั้งส่วน listening score และ reading score แล้ว ให้นำมาบวกกัน ก็จะได้คะแนน TOEIC อย่างคร่าว

ตามข้อกำหนดแล้ว ทางศูนย์สอบจะไม่อนุญาตให้ขีดเขียนหรือจดโน้ตใด ๆ ลงในเอกสารสอบ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือสอบหรือกระดาษคำตอบ