fbpx
ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

Part 5: Incomplete Sentences (ประโยคที่ไม่สมบูรณ์)

สำหรับ part แรกของ reading ในข้อสอบ TOEIC แบบ updated นั้นมีรูปแบบโจทย์เหมือนเดิม แต่ลดจำนวนข้อลงจาก 40 ข้อ เป็น 30 ข้อครับ

Part 6: Text Completion (การทำให้บทความสมบูรณ์)

ถึงแม้ข้อสอบ TOEIC รูปแบบใหม่จะยังคงมี 4 บทความเท่าเดิม แต่ในแต่ละบทความจะเพิ่มจำนวนข้อจาก 3 ข้อ เป็น 4 ข้อ ทำให้รวมแล้วมีคำถาม 16 ข้อใน part นี้ครับ

ส่วนความแตกต่างของโจทย์มีจุดเดียวคือ:

Text completion questions that ask test takers to choose which new sentence fits best in the context of the overall passage

หมายความว่า แทนที่เราจะเลือกคำหรือกลุ่มคำมาเติมในช่องว่างอย่างเดียว คราวนี้จะมีบางข้อที่กำหนดมาให้ 4 ประโยค แล้วให้เราเลือกประโยคที่เหมาะสมที่สุดใส่ในช่องว่างครับ

… For that reason, we are urging experienced project leaders to attend each one of the interactive seminars that will be held throughout the coming month. _____ .

 • (A) Let me explain our plans for on-site staff training
 • (B) We hope that you will strongly consider joining us
 • (C) Today’s training session will be postponed until Monday
 • (D) This is the first in a series of such lectures

Part 7: Reading Comprehension (การทำความเข้าใจจากการอ่าน)

Part นี้อาจเรียกได้ว่าเป็น part ที่มีการเปลี่ยนแปลงชัดเจนที่สุดในข้อสอบ TOEIC แบบใหม่ครับ เรามาเริ่มที่ส่วน Single Passages (บทความเดี่ยว) กันก่อนนะครับ ในส่วนนี้จะเพิ่มจำนวนคำถามจาก 28 ข้อ เป็น 29 ข้อครับ และหากพูดถึงจำนวนบทความที่เราต้องอ่านก็ได้เพิ่มจาก 7-10 บทความ เป็น 10 บทความครับ อย่างไรก็ตาม จำนวนคำถามต่อบทความได้ลดลงจาก 2–5 คำถาม เป็น 2–4 คำถามต่อบทความครับ นั่นหมายความว่าเราจะไม่เจอบทความเดี่ยวที่มีคำถาม 5 ข้อพ่วงมาด้วยอีกต่อไปครับ

ส่วน Double Passages (บทความคู่) ได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น Multiple Passages (บทความหลายบทความ) ครับ โดยมีการเพิ่มคำถามจาก 20 ข้อ เป็น 25 ข้อครับ และที่สำคัญ จากที่ข้อสอบ TOEIC แบบเดิมมี 4 double passages ในข้อสอบ TOEIC แบบ updated จะมี 2 double passages และ 3 triple passages (บทความสามบทความ) แทนครับ แปลว่า ใน triple passages แต่ละชุด ผู้สอบต้องอ่านถึง 3 บทความเพื่อนำข้อมูลไปตอบคำถามครับ ส่วนจำนวนคำถามต่อชุดบทความ (ไม่ว่าจะเป็น double หรือ triple passages) จะยังคงเป็น 5 ข้อต่อชุดเท่าเดิมครับ

สำหรับลักษณะคำถามที่เปลี่ยนไปมีดังนี้ครับ:

Set-based questions that ask test takers to understand where in the passage a sentence belongs

หมายถึงจะมีคำถามที่กำหนดประโยคมาให้ แล้วให้เราเลือกว่าควรใส่ในตำแหน่งใดครับ

In which of the positions marked [1], [2], [3], and [4] does the following sentence best belong?
“The name and telephone number of the person posting the notice must be clearly marked on the back.”

 • (A) [1]
 • (B) [2]
 • (C) [3]
 • (D) [4]
Text messages, instant messages or online chat conversations with multiple writers
บางบทความจะมีลักษณะเป็นข้อความหรือการพูดคุยกันผ่านโปรแกรม chat ไม่ก็ SMS ครับ และอาจมีผู้สนทนามากกว่า 2 คนครับ
 • My first flight was delayed, so I missed my connection in Beijing.

  SAM BACH          11:59

 • So now, I’m going to be on a flight arriving in Kansai at 18:00.

  SAM BACH          12:00

 • OK. Same airline?

  SAM BACH          12:00

 • It’s still Fly Right Airlines. It will be later in the day but still in time for our client meeting.

  SAM BACH          12:06

 • I’ll confirm the arrival time. Do you have any checked bags?

  AKIRA OTANI          12:06

 • I do. Would you mind meeting me at the door after I go through customs?

  SAM BACH          12:10

 • Sure thing. Parking spots can be hard to find, but now I’ll have extra time to drive around and look.

  AKIRA OTANI          12:15

 • Yes, sorry about that. See you then!

  SAM BACH          12:16

New questions about understating the writer’s words in context
คำถามแบบใหม่เพื่อทดสอบความเข้าใจของเราเกี่ยวกับความหมายของคำที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อ โดยพิจารณาจากบริบทของบทความครับ

At 12:15, what does Mr. Otani mean when he writes, “Sure thing”?

 • (A) He has confirmed the arrival time of a flight.
 • (B) He is certain he will be able to find a parking place.
 • (C) He agrees to wait at the door near the customs area.
 • (D) He knows Mr. Bach must pass through customs.