fbpx
ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

เกี่ยวกับ อ.ปริญญ์

ปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร และรางวัล ที่ได้รับในด้านภาษาอังกฤษ

 • Study UK Alumni Awards Thailand 2021-2022

  Social Action Award Category (Shortlisted Alumni)
  รางวัลมอบให้สำหรับศิษย์เก่าที่มีส่วนร่วมและมุ่งมั่นที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในเชิงบวกและพัฒนาชีวิตของผู้อื่น ซึ่งเกี่ยวข้องกับ การลดความเหลื่อมล้ำ การแก้ปัญหาความยากจนและความอดอยาก การศึกษาและการพัฒนาทักษะ สันติภาพและความยุติธรรม
  ดูเพิ่ม >>

 • ปริญญาโทเกียรตินิยม University College London

  มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของโลกด้านสาขาการศึกษา สาขาการสอนภาษาอังกฤษให้กับผู้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาแรก (MA TESOL)
  ดูเพิ่ม >>

 • Cambridge CELTA (TEFL/TESOL Certificate)

  เกียรติบัตรภาคปฏิบัติด้านการสอนและการถ่ายทอดการใช้ภาษาอังกฤษ
  ดูเพิ่ม >>

 • Cambridge English: Proficiency (CPE) Grade A

  ข้อสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ ระดับความยากสูงสุดของสหภาพยุโรป (CEFR ระดับ C2)
  ดูเพิ่ม >>

 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันด้านภาษาอังกฤษ

  ระดับประเทศไทย จังหวัด มหาวิทยาลัย โรงเรียน หลายสมัย

 • ผู้เขียนหนังสือ TOEIC Vocab 500+

  Mini Book คำศัพท์ที่ต้องรู้ก่อนเข้าสอบ TOEIC เน้นจดจำและทำความเข้าใจคำศัพท์ที่จำเป็น จำหน่ายที่ SE-ED, นายอินทร์, Kinokuniya, B2S, ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัย และร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ
  ดูเพิ่ม >>

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันด้านภาษาอังกฤษ

การสอบวัดความรู้ทางวิชาภาษาอังกฤษ บริษัท เสริมปัญญา จำกัด

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 สองสมัย

การแข่งขันความรู้ทั่วไปภาษาอังกฤษ
KU-SALL Cyber Quiz

คะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 2 ของประเทศ

การสอบวัดความรู้ทางวิชาภาษาอังกฤษ บริษัท เสริมปัญญา จำกัด

คะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่ 2 ของประเทศ

การทดสอบแข่งขันความสามารถทางวิชาการวิชาภาษาอังกฤษ บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด

รางวัลรองชนะเลิศ ระดับประเทศ

การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ เกมส์เศรษฐี ไอคิวสูง/เวิร์ดอัพ และคำคม เยาวชนแห่งชาติ

รางวัลชมเชย

การแข่งขันทักษะการพูดภาษาอังกฤษระดับประเทศ Ellis Championship 2007 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รางวัลชมเชย ในรุ่น Senior

การแข่งขันภาษาอังกฤษ Enconcept Memolody E-Mania Contest

edX Honor Code Certificate

หลักสูตร “หลักการของภาษาอังกฤษในรูปแบบภาษาเขียน” (Principles of Written English) โดย University of California, Berkeley

วิทยากรรับเชิญ อบรมด้านภาษาอังกฤษ

 • หลักสูตร Speedy TOEIC ความสำคัญของภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพ

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • หลักสูตร Explore TOEIC

  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และวิทยาเขตวังท่าพระ

 • โครงการ Museum Talk: English & TOEIC for Aviation

  พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ

 • หลักสูตร TOEIC Intensive

  มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • หลักสูตร Writing in Plain English

  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • หลักสูตร English for Job Application

  มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • โครงการ English Clinic for Writing

  มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • หลักสูตร ทบทวนเนื้อหาไวยากรณ์พื้นฐาน ไวยากรณ์ระดับกลาง และข้อสอบ TOEIC

  Kawasumi Laboratories (Thailand) Co., Ltd. โรงงานนวนคร โรงงานโคราช และช่องทางออนไลน์

 • หลักสูตร เทคนิคพิชิตคะแนน TOEIC

  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และช่องทางออนไลน์

 • หลักสูตร ทบทวนเนื้อหาไวยากรณ์พื้นฐาน

  Varluaid Co., Ltd.

 • หลักสูตร การเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษในการทำงาน

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • หลักสูตร เตรียมพร้อมสอบ TOEIC

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • หลักสูตร TOEIC All Parts ปูพื้นฐาน ตะลุยโจทย์ พร้อมลุยข้อสอบรูปแบบใหม่ +

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 • หลักสูตร ปูพื้นฐานก่อนสอบ TOEIC ติดจรวด เพื่อเพิ่มคะแนนและความชำนาญ

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 • หลักสูตร การสนทนาภาษาอังกฤษ เพื่อเพิ่มทักษะการสื่อสาร การฟัง และการโต้ตอบ

  ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • หลักสูตร TOEIC BEYOND PLUS+ BILINGUAL ยกระดับคะแนนสอบ ด้วยการสอนรูปแบบใหม่ ใช้ทักษะสองภาษา Thai-English ปรับโครงสร้างพื้นฐาน-เพิ่มทักษะการฟัง และความเข้าใจเชิงลึก

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • หลักสูตร TOEIC 3D ตะลุยเทคนิคและกลยุทธ์ เพื่อการเข้าสอบ TOEIC ทุกมิติ

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • โครงการ ปูพื้นฐาน เพิ่มความชำนาญ เพิ่มคะแนน สำหรับการสอบ TOEIC

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักสูตร Abstract Writing for Publication in International Journals

ระดับปริญญาเอก คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักสูตร English for Academic Presentation

ระดับปริญญาโท-เอก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักสูตร English for Everyday Uses—Prepare yourself for ASEAN!

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ เฉพาะทาง เพื่อการปฏิบัติงานข้าราชการตำรวจ

สถานีตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น

หลักสูตร ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ

ระดับปริญญาโท สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

โครงการ ให้ความรู้และตะลุยโจทย์ข้อสอบภาษาอังกฤษ MDX / MD02 / DTX

เตรียมตัวสอบเข้าคณะแพทย์ศาสตร์และคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักสูตร English for your Success พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

ศูนย์บริการสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักสูตร ทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ

นักศึกษาแพทย์และบุคลากรทางการเเพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักสูตร การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กับความพร้อมด้านภาษารับอาเซียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

หลักสูตร ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ

ระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

ได้รับเชิญออกรายการโทรทัศน์

ช่วง Talk About หัวข้อสัมภาษณ์ “ทำอย่างไรถึงเก่งภาษาอังกฤษและได้คะแนน TOEIC เต็ม”

ทีมกองบรรณาธิการจัดเตรียมต้นฉบับ

ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วิทยากรรับเชิญ/คณะกรรมการตัดสิน

โครงการอบรม/พัฒนาศักยภาพ/การออกเสียง อ่าน เขียน/ทักษะ/การสนทนาภาษาอังกฤษ ฯลฯ

DJ จัดรายการวิทยุด้านภาษาและอาเซียน

ภาษาอังกฤษและคุณธรรม ทางคลื่น FM 105 MHz ภาษาอังกฤษและอาเซียน ทางคลื่น AM 1467 KHz

ผู้ถอดบทภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ

Videos นำเสนอผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ไทยดีเด่น ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกโดย สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทย เข้าร่วมประกวดในงาน ASEAN ICT Awards 2013