fbpx
ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

หนังสือ TOEIC Vocab 500+

Mini Book คำศัพท์ที่ต้องรู้ก่อนเข้าสอบ TOEIC

คัดเลือกคำศัพท์ 500+ คำที่มีโอกาสพบได้บ่อยในข้อสอบ TOEIC เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเน้นจดจำและทำความเข้าใจคำศัพท์ที่จำเป็น ต่อการนำเข้าไปทำข้อสอบ ครอบคลุม ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาในข้อสอบมากยิ่งขึ้น เขียนโดย อ.ปริญญ์ เจ้าของคะแนน TOEIC 990/990 เต็มทั้งข้อสอบรูปแบบใหม่และรูปแบบเดิม

ช่องทางการสั่งซื้อ
รายละเอียด

อ่านสนุก เพิ่มทักษะภาษาหลากหลายด้าน คำศัพท์ที่ต้องรู้ + ประโยคตัวอย่าง + เรียนรู้ศัพท์จากประโยค + หลากหลาย tenses และสถานการณ์ เพิ่มความมั่นใจในการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตจริง

หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้คัดเลือกคำศัพท์ 500+ คำที่มีโอกาสพบได้บ่อยในข้อสอบ TOEIC เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเน้นจดจำและทำความเข้าใจคำศัพท์ที่สำคัญและจำเป็น ในปริมาณที่พอเหมาะต่อการนำเข้าไปทำข้อสอบ TOEIC จริง โดยไม่น้อยเกินไปจนไม่ครอบคลุม และไม่มากเกินไปจนไม่สามารถจดจำได้หมด คำศัพท์ในหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาในข้อสอบ TOEIC มากยิ่งขึ้น เพิ่มความมั่นใจในการทำข้อสอบ และช่วยเพิ่มคะแนนสอบ TOEIC ให้สูงขึ้นได้จริง

หนังสือเล่มนี้เหมาะกับใครบ้าง ?

  • ผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบ TOEIC เพื่อยื่นคะแนนเข้าทำงานหรือศึกษาต่อ
  • ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ยกระดับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
  • ผู้ที่ต้องการเพิ่มความรู้คำศัพท์สำคัญ

ผู้เขียนออกแบบมาให้มีขนาดกะทัดรัดให้ผู้อ่านสามารถพกติดตัวไปได้ทุกที่ เพื่อให้สามารถหยิบขึ้นมาอ่านได้ทุกเวลา โดยทุก ๆ คำได้มีการแปลความหมายภาษาไทย และมีตัวอย่างการใช้ในประโยคทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยในหลากหลาย tenses และสถานการณ์ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจคำศัพท์เหล่านี้ในบริบทการใช้จริง

ผู้เขียน: อ.ปริญญ์ เจ้าของคะแนน TOEIC 990/990 เต็มทั้งข้อสอบรูปแบบใหม่และรูปแบบเดิม เพิ่มเติม >>