คำศัพท์สำคัญจาก Read Together – ขณะนี้มียารักษา COVID-19 โดยเฉพาะแล้วหรือยัง

accelerate – เร่งความเร็ว care – การดูแล clinical trial – การทดลองทางคลินิก / การทดลองทางการแพทย์ effort – ความพยายาม investigation – การสำรวจ / การสืบสวน medicine – ยา optimized – ได้รับการทำให้เหมาะที่สุด partner – ผู้ร่วมมือ / หุ้นส่วน relieve – บรรเทา research – การวิจัย specific – เฉพาะเจาะจง treat – รักษา

คำศัพท์สำคัญจาก Read Together – เครื่องเป่ามือใช้ฆ่า Coronavirus ได้หรือไม่

air dryer / hand dryer – เครื่องเป่ามือ alcohol-based – ทำมาจากแอลกอฮอล์ effective – ได้ผล / มีประสิทธิผล frequently – บ่อย ๆ / เป็นประจำ kill – ฆ่า novel – ใหม่ paper towel – กระดาษเช็ดมือ rub – สิ่งที่ใช้ถูหรือนวด thoroughly – อย่างละเอียดถี่ถ้วน warm – อุ่น