fbpx
ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

คุณอัญชิสา

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันนี้มาปรึกษาปัญหาภาษาอังกฤษเรื่องอะไรกับ อ.ปริญญ์

ปรึกษาทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน

ได้ความรู้-เทคนิค-เคล็ดลับ และช่วยไขข้อสงสัย-แก้ปัญหาเรื่องใดของท่านได้บ้าง จากคลินิกให้คำแนะนำภาษาอังกฤษโดย อ.ปริญญ์

ช่วยแก้ปัญหาในเรื่องเขียนที่ช่วยทำให้เรามีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น มีการแนะนำให้ใช้คำที่หลากหลาย ในเรื่องการฟัง อาจารย์ก็ให้คำแนะนำโดยการฟังจากข่าว เป็นต้น

ประทับใจเรื่องอะไร-ได้รับประสบการณ์ที่ดีอย่างไรบ้าง จากการใช้บริการ English Clinic นี้

อาจารย์จะให้เรายกตัวอย่างที่เรารู้สึกไม่มั่นใจว่าถูกมั้ยเพื่ออาจารย์ช่วยแก้ มีการให้คำยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้น

ตั้งใจจะนำความรู้ที่ได้จาก English Clinic ในครั้งนี้ไปทำอะไร-ต่อยอดในด้านใด

ตั้งใจจะนำคำแนะนำที่อาจารย์ให้มาไปใช้เพื่อการสอบและโอกาสอื่น ๆ

อยากฝากบอกอะไรกับ อ.ปริญญ์ (ว่ามาเลย ^_^)

ขอบคุณสำหรับคำแนะนำที่อาจารย์มีให้นะคะ ที่ช่วยในสิ่งที่เราไม่มั่นใจในข้อบกพร่องต่าง ๆให้เราเข้าใจมากขึ้น