fbpx
ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

คุณมรรษกร

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันนี้มาปรึกษาปัญหาภาษาอังกฤษเรื่องอะไรกับ อ.ปริญญ์

เรื่องการพูดภาษาอังกฤษ

ได้ความรู้-เทคนิค-เคล็ดลับ และช่วยไขข้อสงสัย-แก้ปัญหาเรื่องใดของท่านได้บ้าง จากคลินิกให้คำแนะนำภาษาอังกฤษโดย อ.ปริญญ์

ได้รับข้อมูลความรู้และแนวทางเพิ่มเติมมากขึ้น

ประทับใจเรื่องอะไร-ได้รับประสบการณ์ที่ดีอย่างไรบ้าง จากการใช้บริการ English Clinic นี้

อาจารย์พูดคุยแบบเป็นกันเอง อาจารย์แนะนำวิธีและแนวทางที่จะพัฒนาตนเองในด้านภาษาอังกฤษได้อย่างครอบคลุม เข้าใจง่าย สามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวันได้

ตั้งใจจะนำความรู้ที่ได้จาก English Clinic ในครั้งนี้ไปทำอะไร-ต่อยอดในด้านใด

ด้านการเรียนและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

อยากฝากบอกอะไรกับ อ.ปริญญ์ (ว่ามาเลย ^_^)

ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะ ที่ให้คำแนะนำและแนวทางในการพัฒนาตนเองในด้านภาษาอังกฤษ