fbpx
ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

How to Travel to the Workshop

หากท่านเดินทางมาด้วยรถยนต์ส่วนตัว สามารถนำรถมาจอดได้ที่ เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9
จอดฟรี 3 ชั่วโมงแรก ชั่วโมงถัดไป 20/ชม. ตัวอาคารเชื่อมต่อกันกับอาคาร G Tower สามารถเดินทะลุได้เลย
หากท่านเดินทางมาด้วยรถไฟฟ้า ให้ลงที่ MRT สถานีพระราม 9 ทางออกที่ 3
เดินขึ้นบันไดเลื่อน 2 ชั้นไปยังชั้น 1
เดินไปที่เคาน์เตอร์ Information แลกบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบขับขี่ เพื่อขึ้นตัวอาคาร ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าไปชั้น 31
1. เดินไปที่ช่องลิฟท์หมายเลข 25-38
2. แตะ key card เพื่อผ่านประตู
3. กดหมายเลขชั้น 31
เมื่อกดหมายเลขชั้น 31 แล้ว ให้ดูลิฟท์ที่ท่านต้องขึ้นบนหน้าจอ
ถึงชั้น 31 เดินเข้า lobby ของ Common Ground โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับ
Lobby ของ Common Ground ชั้น 31