fbpx
ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร
Jiraphat-web

หลักสูตรที่สมัครเรียน
หลักสูตร “ปูทุกพื้นฐาน ทุก Parts เพื่อเข้าสอบ TOEIC”

ทำไมถึงไว้ใจ/เลือกเรียนหลักสูตร TOEIC กับ อ.ปริญญ์
เห็นความสำเร็จของอาจารย์ที่ผ่านมา ทำให้ได้รู้อาจารย์เป็นคนที่เข้าใจภาษาอังกฤษจริง ประกอบกับได้ทดลองเรียน ซึ่งอาจารย์มีวิธีการสอนที่เข้าใจได้ง่ายและน่าติดตาม

การอธิบายของ อ.ปริญญ์ ในส่วนใด ทำให้ท่านเข้าใจข้อสอบ TOEIC มากยิ่งขึ้น
ชอบ tips ของอาจารย์ในตอนเริ่มเรื่องของทุกส่วนครับ เพราะสามารถทำให้จับประเด็นของข้อสอบในส่วนนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี

ประทับใจ/เข้าใจเรื่องใดมากขึ้นเป็นพิเศษ
เข้าใจเพิ่มขึ้นในทุก ๆ เรื่องเลยครับ เพราะอาจารย์สอนแบบค่อยเป็นค่อยไป ทำให้คิดตามได้ง่าย ไม่สับสน ประกอบกับการเฉลยที่ละเอียด ส่งผลให้เข้าใจมากขึ้นครับ

จะนำคะแนน TOEIC ไปทำสิ่งใดต่อ
ไปสอบเพื่อประกอบอาชีพนักบินครับ

อยากแนะนำเพื่อน ๆ ที่สนใจเรียนหลักสูตรเรียนกับ อ.ปริญญ์ ว่าอย่างไร
ให้เพื่อนลองมาเรียนดู แล้วจะรู้ว่า TOEIC ไม่ใช่สิ่งที่ยากอีกต่อไป

อยากฝากบอกอะไรกับ อ.ปริญญ์ (ว่ามาเลย ^_^)
ขอบคุณอาจารย์มาก ๆ เลยครับ ที่เปิดสอนคอร์ส TOEIC ขึ้นมา ทำให้ผมเข้าใจภาษาอังกฤษได้มากขึ้น ขอให้อาจารย์ทำคอร์สดี ๆ แบบนี้ออกมาอีกนะครับ