fbpx
ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

คุณดวงดาว

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รู้สึกประทับใจ-เข้าใจเรื่องใดมากขึ้นเป็นพิเศษ และได้รับประสบการณ์ที่ดีอย่างไรบ้างจากการเรียน

ได้เรียนรู้การเขียน การอ่าน ได้คำศัพท์มาใหม่ที่หลากหลายและรู้สึกมีทักษะด้านการอ่านมากขึ้น

การอธิบายของอาจารย์ในส่วนใดบ้าง ที่ทำให้ท่านเข้าใจด้านการเขียนมากยิ่งขึ้น

อาจารย์สอนเข้าใจง่าย มีการอ่านให้ฟังแล้วก็แปลให้ฟังตาม รู้สึกเข้าใจความหมาย

ตั้งใจจะนำความรู้ด้านการเขียนนี้ไปใช้ทำอะไร-ต่อยอดในด้านใดบ้าง

ตั้งใจจะนำไปต่อยอดด้านวิชาเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ทำให้เรียนภาษาอังกฤษได้ง่ายและเข้าใจศัพท์มากขึ้น

อยากฝากบอกอะไรกับ อ.ปริญญ์ (ว่ามาเลย ^_^)

อยากให้อาจารย์เปิดสอนคลอสเรียนภาษาอังกฤษแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะ