fbpx
ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

คุณอัครพล

สาขาที่เรียน: วิศวกรรมศาสตร์

ทำไมถึงไว้ใจ และเลือกใช้บริการ Writing Clinic ของอาจารย์ปริญญ์

จากประวัติของอาจารย์โดยเฉพาะการสอบในสนามสอบต่าง ๆ ซึ่งอาจารย์ทำได้เป็นอย่างดี จึงทำให้มีความมั่นใจในด้านการสื่อสาร (การสอน) โดยเฉพาะกับนักเรียนที่ไม่ค่อยมีพื้นฐานด้านการเขียนมาก่อน จึงคิดว่าอาจารย์น่าจะทำได้ดี และหลังจากเรียนแล้วก็ทำให้นักเรียนเข้าใจมากขึ้นจริง ๆ ครับ

ท่านได้เคล็ดลับอะไรบ้าง จากคำแนะนำการเขียนโดยอาจารย์ปริญญ์

บางเทคนิคที่ได้จากอาจารย์นั้นสามารถนำไปใช้งานด้านการเขียนได้ทุกประเภทและช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น

รู้สึกประทับใจ หรือเข้าใจเรื่องใดมากขึ้นเป็นพิเศษหลังจากใช้บริการ Writing Clinic

จากที่เคยได้ลองแก้บทความกับทางท่านอื่นนั้น บางประโยคผู้แก้ไม่เข้าใจว่านักเรียนต้องการสื่อสารอย่างไร แต่อาจารย์ปริญญ์นั้นสามารถเดาความหมายของประโยคที่ไม่สมบูรณ์ของนักเรียนได้ และแก้ไขให้ตรงตามความต้องการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ตั้งใจจะนำความรู้ด้านการเขียนเรียงความไปต่อยอดในด้านใดบ้าง

ปัจจุบันการศึกษา หรือ การอบรมต่าง ๆ เน้นการสมัครโดยการเขียนเรียงความเพื่อขอทุน ดังนั้นความรู้ที่ได้นี้มีประโยชน์เป็นอย่างมาก

อยากแนะนำเพื่อน ๆ ที่สนใจสมัครใช้บริการ Writing Clinic ของอาจารย์ปริญญ์ว่าอย่างไร

ในการหาอาจารย์ที่มีประสบการณ์สูงด้านการเขียนมาช่วยแก้ไขข้อบกพร่องนั้นค่อนข้างหาได้ยากหรืออาจมีราคาสูง อาจารย์ปริญญ์จึงตอบโจทย์แก่ผู้ที่สนใจที่ต้องการพัฒนาด้านการเขียน อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพเหมาะสำหรับทุกท่านที่สนใจ

อยากฝากบอกอะไรกับอาจารย์ปริญญ์ (ว่ามาเลย ^_^)

ขอบคุณครับอาจารย์ที่ช่วยแนะนำและสอนให้ผมเข้าใจการเรียนให้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น