fbpx
ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

คุณธนัชชา

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันนี้มาปรึกษาปัญหาภาษาอังกฤษเรื่องอะไรกับ อ.ปริญญ์

การเขียน resume

ได้ความรู้-เทคนิค-เคล็ดลับ และช่วยไขข้อสงสัย-แก้ปัญหาเรื่องใดของท่านได้บ้าง จากคลินิกให้คำแนะนำภาษาอังกฤษโดย อ.ปริญญ์

ได้ทราบถึงข้อที่ควรควรปรับแก้ไขใน resume รวมทั้งการปรับแก้คำและไวยากรณ์

ประทับใจเรื่องอะไร-ได้รับประสบการณ์ที่ดีอย่างไรบ้าง จากการใช้บริการ English Clinic นี้

อาจารย์ใช้วิธีให้คิดเองไม่ได้บอกเฉลยเลยทำให้เราได้ฝึกใช้จริงและได้ความรู้ไปปรับใช้ได้จริง

ตั้งใจจะนำความรู้ที่ได้จาก English Clinic ในครั้งนี้ไปทำอะไร-ต่อยอดในด้านใด

นำความรู้ไปใช้ในการเขียน resume สมัครงาน

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อนำไปพัฒนา-ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น หรืออื่น ๆ

เป็นกิจกรรมที่ดีมากค่ะ

อยากฝากบอกอะไรกับ อ.ปริญญ์ (ว่ามาเลย ^_^)

อาจารย์ใจดี และพูดให้เข้าใจง่ายมาก ขอบคุณนะคะ