fbpx
ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

คุณนพวรรณ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันนี้มาปรึกษาปัญหาภาษาอังกฤษเรื่องอะไรกับ อ.ปริญญ์

เรื่องการอ่าน การพูด การออกเสียงคำ

ได้ความรู้-เทคนิค-เคล็ดลับ และช่วยไขข้อสงสัย-แก้ปัญหาเรื่องใดของท่านได้บ้าง จากคลินิกให้คำแนะนำภาษาอังกฤษโดย อ.ปริญญ์

การกล้าพูดกับชาวต่างชาติไปก่อน สามารถให้คำศัพท์มากขึ้น แล้วก็ทริคการอ่านออกเสียงคำที่ง่ายขึ้น และถูกต้องมากขึ้น

ประทับใจเรื่องอะไร-ได้รับประสบการณ์ที่ดีอย่างไรบ้าง จากการใช้บริการ English Clinic นี้

เรื่องการที่อาจารย์สามารถให้คำแนะนำได้อย่างดี แล้วก็สามารถหาบทความ หรือเว็บไซต์ต่างๆที่ให้นักศึกษาสามารถนำไปต่อยอดได้จริงในชีวิตประจำวันหรือพัฒนาต่อได้ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านภาษาได้ดี

ตั้งใจจะนำความรู้ที่ได้จาก English Clinic ในครั้งนี้ไปทำอะไร-ต่อยอดในด้านใด

ทุกด้าน ไม่ว่าจะอ่าน เขียน หรือฟัง

อยากฝากบอกอะไรกับ อ.ปริญญ์ (ว่ามาเลย ^_^)

อาจารย์เก่งมากค่ะ ที่สามารถตอบทุกปัญหาของนักศึกษาได้