fbpx
ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

คุณนุชนาถ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันนี้มาปรึกษาปัญหาภาษาอังกฤษเรื่องอะไรกับ อ.ปริญญ์

การฟัง การแปลภาษา การพัฒนาภาษาอังกฤษในเรื่องการสื่อสารหรือพูดออกไปค่ะ

ได้ความรู้-เทคนิค-เคล็ดลับ และช่วยไขข้อสงสัย-แก้ปัญหาเรื่องใดของท่านได้บ้าง จากคลินิกให้คำแนะนำภาษาอังกฤษโดย อ.ปริญญ์

พยายามหาสิ่งที่ตัวเองสนใจในด้านภาษาอังกฤษแล้วจะมีความสุขค่ะ

ประทับใจเรื่องอะไร-ได้รับประสบการณ์ที่ดีอย่างไรบ้าง จากการใช้บริการ English Clinic นี้

ชอบคำแนะนำด้านต่างๆของอาจารย์ค่ะ ทัศนคติในการพิจารณาเด็กในด้านภาษาอังกฤษของตัวหนูค่ะ

ตั้งใจจะนำความรู้ที่ได้จาก English Clinic ในครั้งนี้ไปทำอะไร-ต่อยอดในด้านใด

ไปหาแนวทางเพิ่มด้านการใช้ภาษาค่ะ ไม่อยากเรียนแล้วปล่อยผ่าน

อยากฝากบอกอะไรกับ อ.ปริญญ์ (ว่ามาเลย ^_^)

ชอบอาจารย์มากๆค่ะแนะนำดีคุยเป็นกันเองค่ะ