fbpx
ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

คุณเมธาชา

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันนี้มาปรึกษาปัญหาภาษาอังกฤษเรื่องอะไรกับ อ.ปริญญ์

Resume

ได้ความรู้-เทคนิค-เคล็ดลับ และช่วยไขข้อสงสัย-แก้ปัญหาเรื่องใดของท่านได้บ้าง จากคลินิกให้คำแนะนำภาษาอังกฤษโดย อ.ปริญญ์

ได้ความรู้เกี่ยวกับการใช้คำในการเขียน ข้อความที่ควรมี การเรียบเรียงข้อความที่ถูกต้อง

ประทับใจเรื่องอะไร-ได้รับประสบการณ์ที่ดีอย่างไรบ้าง จากการใช้บริการ English Clinic นี้

เข้าใจการใช้คำพูดในการสื่อสารให้เข้าใจ

ตั้งใจจะนำความรู้ที่ได้จาก English Clinic ในครั้งนี้ไปทำอะไร-ต่อยอดในด้านใด

ปรับปรุง resume ของตัวเองให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อนำไปพัฒนา-ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น หรืออื่น ๆ

อยากให้มีเวลากิจกรรมมากกว่านี้ค่ะ

อยากฝากบอกอะไรกับ อ.ปริญญ์ (ว่ามาเลย ^_^)

อาจารย์คะขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่ช่วยแก้ข้อผิดพลาดใน resume ของตัวหนูเอง ขอบคุณจริงๆค่ะ อีกอย่างอาจารย์อธิบายเข้าใจง่าย ทำให้หนูจับใจความสิ่งที่อาจารย์จะสื่อได้อย่างรวดเร็ว ขอบคุณจริงๆนะคะ