fbpx
ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

คุณนวคุณ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันนี้มาปรึกษาปัญหาภาษาอังกฤษเรื่องอะไรกับ อ.ปริญญ์

ปรึกษาเรื่องทำยังไงให้ฟัง พูดภาษาอังกฤษได้คล่อง และวิธีจำคำศัพท์ค่ะ

ได้ความรู้-เทคนิค-เคล็ดลับ และช่วยไขข้อสงสัย-แก้ปัญหาเรื่องใดของท่านได้บ้าง จากคลินิกให้คำแนะนำภาษาอังกฤษโดย อ.ปริญญ์

ได้เเนวทางในการฝึกภาษาอังกฤษค่ะ ว่าควรเริ่มจากการฟังและการอ่าน ได้เทคนิคในการจำคำศัพท์ และได้เเนวคิดดี ๆ ในการในการเริ่มต้นฝึกภาษาเพราะโดยส่วนตัวเเล้วเป็นคนที่กลัวการพูดภาษาในระดับหนึ่ง ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไง แต่เพราะได้ฟังแนวคิดจากอาจารย์ในวันนี้ ทำให้ทัศนคติต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นค่ะ

ประทับใจเรื่องอะไร-ได้รับประสบการณ์ที่ดีอย่างไรบ้าง จากการใช้บริการ English Clinic นี้

อาจารย์ให้คำปรึกษาดี เข้าใจง่าย อธิบายได้เห็นภาพ สามารถถามอาจารย์ได้ทุกเรื่อง

ตั้งใจจะนำความรู้ที่ได้จาก English Clinic ในครั้งนี้ไปทำอะไร-ต่อยอดในด้านใด

ใช้เป็นแนวทางในการฝึกภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาให้เก่งขึ้นทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน และนำไปใช้ต่อยอดในด้านการเรียน การทำงานค่ะ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อนำไปพัฒนา-ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น หรืออื่น ๆ

ขอบคุณอาจารย์มาก ๆ นะคะ ที่ให้คำแนะนำในการฝึกภาษาว่าควรเริ่มจากอะไร ก่อนหน้านี้หนูรู้สึกว่าหนูไม่สามารถเก่งภาษาได้ แต่พอได้แนวคิดและเทคนิคจากอาจารย์ในวันนี้ ทำให้หนูรู้สึกว่า ถ้าหนูทำเป็นประจำและสม่ำเสมอหนูก็จะสามารถทำได้ค่ะ

อยากฝากบอกอะไรกับ อ.ปริญญ์ (ว่ามาเลย ^_^)

ขอบคุณมาก ๆ นะคะ หนูจะนำคำแนะนำของอาจารย์ไปปรับใช้ และพัฒนาทักษะภาษาให้ดีขึ้นกว่านี้ค่ะ