fbpx
ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

คุณเปรมหทัย

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันนี้มาปรึกษาปัญหาภาษาอังกฤษเรื่องอะไรกับ อ.ปริญญ์

การฟัง,พูด,อ่าน,และเขียน

ได้ความรู้-เทคนิค-เคล็ดลับ และช่วยไขข้อสงสัย-แก้ปัญหาเรื่องใดของท่านได้บ้าง จากคลินิกให้คำแนะนำภาษาอังกฤษโดย อ.ปริญญ์

ได้ความรู้และความเข้าใจในการเรียนภาษาอังกฤษและสำคัญคือการเขียนภาษาอังกฤษนี้คือจุดที่อ่อนที่สุด ได้วิธีและแนวทางการเขียนที่ดีมากๆ

ประทับใจเรื่องอะไร-ได้รับประสบการณ์ที่ดีอย่างไรบ้าง จากการใช้บริการ English Clinic นี้

ประทับใจการแนะนำของอาจารย์และเทคนิคต่างๆทั้ง ฟัง พูด เขียน และเสียดายมากๆที่เวลาน้อยเกินไปค่ะ

ตั้งใจจะนำความรู้ที่ได้จาก English Clinic ในครั้งนี้ไปทำอะไร-ต่อยอดในด้านใด

สำคัญคือทุกด้าน ให้แข็งแรงและพัฒนาต่อไป เพื่อการเรียนภาษาที่ง่ายขึ้นพูดคล่อง เขียนเป็นค่ะ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อนำไปพัฒนา-ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น หรืออื่น ๆ

ข้อเสนอคือ อยากให้เวลามากกว่านี้

อยากฝากบอกอะไรกับ อ.ปริญญ์ (ว่ามาเลย ^_^)

ขอบคุณนะคะ สำหรับการแนะนำจะนำไปปรับใช้และพัฒนาต่อยอดต่อไปค่ะ