fbpx
ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

คุณกิตติทัต

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันนี้มาปรึกษาปัญหาภาษาอังกฤษเรื่องอะไรกับ อ.ปริญญ์

การเรียนรู้ภาษา

ได้ความรู้-เทคนิค-เคล็ดลับ และช่วยไขข้อสงสัย-แก้ปัญหาเรื่องใดของท่านได้บ้าง จากคลินิกให้คำแนะนำภาษาอังกฤษโดย อ.ปริญญ์

ได้เทคนิคการเรียนรู้ภาษา จากบทความ สารคดี ที่ใช้ภาษาเป็นกลาง

ประทับใจเรื่องอะไร-ได้รับประสบการณ์ที่ดีอย่างไรบ้าง จากการใช้บริการ English Clinic นี้

อาจารย์แนะนำการศึกษาประโยค และการศึกษาจากสื่อต่างๆที่เราเข้าถึงอยู่บ่อยครั้ง และเข้าใจถึงปัญหา

ตั้งใจจะนำความรู้ที่ได้จาก English Clinic ในครั้งนี้ไปทำอะไร-ต่อยอดในด้านใด

พัฒนาความรู้ทางด้านภาษาเพื่อเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเอง

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อนำไปพัฒนา-ปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น หรืออื่น ๆ

อยากให้มีเวลามากกว่านี้ครับ

อยากฝากบอกอะไรกับ อ.ปริญญ์ (ว่ามาเลย ^_^)

ขอบคุณโอกาส ขอบคุณครับ