fbpx
ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

คุณฉัฐคณิศร

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รู้สึกประทับใจ-เข้าใจเรื่องใดมากขึ้นเป็นพิเศษ และได้รับประสบการณ์ที่ดีอย่างไรบ้างจากการเรียน

ได้พัฒนาทักษะการเขียนให้ดียิ่งขึ้น

การอธิบายของอาจารย์ในส่วนใดบ้าง ที่ทำให้ท่านเข้าใจด้านการเขียนมากยิ่งขึ้น

อาจารย์ปูพื้นฐานการเขียนตั้งแต่ระดับ basic ทำให้เข้าใจง่าย

ตั้งใจจะนำความรู้ด้านการเขียนนี้ไปใช้ทำอะไร-ต่อยอดในด้านใดบ้าง

ตั้งใจนำความรู้ที่ได้ไปเขียน Resume, CV สำหรับสมัครเข้าทำงาน

อยากฝากบอกอะไรกับ อ.ปริญญ์ (ว่ามาเลย ^_^)

FC ค้าบ