fbpx
ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

คุณภคมน

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รู้สึกประทับใจ-เข้าใจเรื่องใดมากขึ้นเป็นพิเศษ และได้รับประสบการณ์ที่ดีอย่างไรบ้างจากการเรียน

ประทับใจการสอนของอาจารย์ค่ะ อาจารย์บอกรายละเอียดเกี่ยวกับการเขียนได้ดีมากเลยค่ะ ได้รู้ว่าการเขียนที่ดีและถูกต้องควรเขียนอย่างไร

การอธิบายของอาจารย์ในส่วนใดบ้าง ที่ทำให้ท่านเข้าใจด้านการเขียนมากยิ่งขึ้น

เรื่องการใช้ Punctuation และคำที่มักจะทำให้สับสนค่ะ อาจารย์สอนแล้วทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะ และที่สำคัญคือการเขียนให้ผู้อ่านเข้าใจตรงกันค่ะ

ตั้งใจจะนำความรู้ด้านการเขียนนี้ไปใช้ทำอะไร-ต่อยอดในด้านใดบ้าง

นำความรู้ที่ได้ไปใช้สมัครงานในอนาคต และต่อยอดในด้านการเรียนและงานเขียนภาษาอังกฤษต่างๆ

อยากฝากบอกอะไรกับ อ.ปริญญ์ (ว่ามาเลย ^_^)

หนูได้ความรู้เพิ่มเติมและได้ทวนจากอาจารย์เยอะเลยค่ะ ขอบคุณมากๆนะคะ OvO