fbpx
ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

คุณประไพพร

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รู้สึกประทับใจ-เข้าใจเรื่องใดมากขึ้นเป็นพิเศษ และได้รับประสบการณ์ที่ดีอย่างไรบ้างจากการเรียน

เข้าใจเรื่องการใช้คำเชื่อมมากขึ้น กับคำที่ทำให้สับสนบ่อยๆ ไม่ว่าจะเรื่องการออกเสียงหรือคำที่ความหมายใกล้เคียงกันค่ะ

การอธิบายของอาจารย์ในส่วนใดบ้าง ที่ทำให้ท่านเข้าใจด้านการเขียนมากยิ่งขึ้น

อาจารย์อธิบายได้ละเอียดแถมมีตัวอย่างมาให้ดูมากมายที่สามารถทำให้เข้าใจในสิ่งที่อาจารย์จะสื่อได้ดีมากๆค่ะ

ตั้งใจจะนำความรู้ด้านการเขียนนี้ไปใช้ทำอะไร-ต่อยอดในด้านใดบ้าง

อยากจะนำไปต่อยอดทักษะการเขียนของตนเองทั้งในด้านการทำงานและการเขียน paragraph ต่างๆ

อยากฝากบอกอะไรกับ อ.ปริญญ์ (ว่ามาเลย ^_^)

อ.น่ารักมากค่ะ แล้วก็อธิบายได้ดีมากๆค่ะ ทำให้เข้าใจในสิ่งที่เด็กๆไม่เข้าใจได้ดีมากๆค่ะ😍