fbpx
ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

คุณณรงค์เดช

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รู้สึกประทับใจ-เข้าใจเรื่องใดมากขึ้นเป็นพิเศษ และได้รับประสบการณ์ที่ดีอย่างไรบ้างจากการเรียน

เรื่องคำเชื่อมประโยคต่าง ๆ และการเลือกใช้คำให้เหมาะสมกับบริบท

การอธิบายของอาจารย์ในส่วนใดบ้าง ที่ทำให้ท่านเข้าใจด้านการเขียนมากยิ่งขึ้น

ทุกเรื่องที่อาจารย์สอนค่ะ โดยเฉพาะการใช้เครื่องหมายวรรคตอน

ตั้งใจจะนำความรู้ด้านการเขียนนี้ไปใช้ทำอะไร-ต่อยอดในด้านใดบ้าง

ตั้งใจจะนำความรู้ไปปรับใช้ในชั้นเรียน การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การสมัครงาน และการทำงานในอนาคตค่ะ

อยากฝากบอกอะไรกับ อ.ปริญญ์ (ว่ามาเลย ^_^)

อาจารย์น่ารักค่ะ สอนดี เข้าใจง่าย