fbpx
ขยายเวลาถึง 3 กันยายน 2563 กรอก LIVE18 รับส่วนลดเพิ่ม 18% ทุกหลักสูตร

คุณกัญญ์วรา

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รู้สึกประทับใจ-เข้าใจเรื่องใดมากขึ้นเป็นพิเศษ และได้รับประสบการณ์ที่ดีอย่างไรบ้างจากการเรียน

ประทับใจที่อาจารย์สอนตั้งแต่พื้นฐานของการเขียน ทำให้เข้าการเขียนได้ง่ายมากขั้นและเป็นการปูพื้นฐานการเขียนได้อย่างดีมากค่ะ แบบฝึกหัดท้ายบทยังช่วยให้เพิ่มความเข้าใจในบทเรียนได้มากขึ้นค่ะ

การอธิบายของอาจารย์ในส่วนใดบ้าง ที่ทำให้ท่านเข้าใจด้านการเขียนมากยิ่งขึ้น

Sentence Structure, Sentence Types and Punctuation

ตั้งใจจะนำความรู้ด้านการเขียนนี้ไปใช้ทำอะไร-ต่อยอดในด้านใดบ้าง

ตั้งใจจะนำความรู้ด้านการเขียนไปใช้ในการเขียนสมัครงาน และเพิ่มทักษะการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

อยากฝากบอกอะไรกับ อ.ปริญญ์ (ว่ามาเลย ^_^)

ขอบคุณอาจารย์นะคะที่ตั้งใจสอนอย่างดี ความรู้ที่อาจารย์สอนเป็นประโยชน์มากค่ะ